Təntən sagɩ tə,
Zwan
nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwan təntən sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Lɩ̀à zənzən bʋŋa də, kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Zwan nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Mə ʋ mʋ̀ Zwan təntə tətə nə pʋ́pʋ́nɩ́ Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə.
Lɩ̀à tə nə, Zwan nə pʋ́pʋ́nɩ́
Zwan pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə ʋ pa *Kərisə lɩ̀à púlə́ tə nə, ba nə gugurə tə də kʋnkʋn kàrà.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Yìə̀n yà zʋa *Kərisə lɩ̀à púlə́ tə wa. Kərisə lɩ̀à púlí tə wa lɩ̀à duən yà gɩgarɩ Kərisə lɩ̀à duən ba dʋga. Ba yà kàrɩ̀ kʋnkʋn kàrà Zwezi yuu wa, də nətʋ lìù nə mɛ, sə ʋ ya Kərisə lìù yuu wa.
Zwan pɩ̀à ʋ bɩrɩ ba də, Zwezi-Kərisə yɩ ləzwənə cɩ́gá cɩ́gá. Ʋ yɩ Yɩɩ tə, ʋ nə wulə mɩɩ wa, bìú. Yɩɩ yɩ poni, Yɩɩ yɩ sonu. Nə twá də Zwezi də Yɩɩ-*Siŋu tə nə, nə ma yə̀ə́ kʋ nətʋ tə. Ʋ mʋ̀ nə sɩn nə cʋna tə mama ʋ lɩ. Cɩ́gá cɩ́gá Kərisə lìù yɩ lìù tə, ʋ nə twá kàrà tə nə, ba nə bɩrɩ wá kʋ jɩjʋ mama, ndə kʋ nə mɛ nətʋ. Zwezi-Kərisə tì ʋ mɩɩ, ʋ ma lárɩ́ lɩ̀à tə duən yuu nə. Kʋ nətʋ dàń bɩrɩ də, ʋ swə Yɩɩ ʋ ga yə̀ə́ Yɩɩ də. Cɩ́gá cɩ́gá Kərisə lìù də dàń mɛ, sə ʋ tì ʋ mɩɩ tə, ʋ ma lárɩ́ ʋ duən Kərisə lɩ̀à tə yuu nə.
1
Zwezi yɩ mɩɩ sʋgʋ
(Zwan 1.1-14; 1 Zwan 5.11-13)
Nə cʋgʋ lìù kori. Nə nɩ wá də nə yɩ́á. Nə balʋ wá zəni. Nə dwen ʋ yɩra də nə jɩ̀àn. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ nə yɩn lá, kʋ jɩjʋ mama. Kʋ lìù təntə nə yɩ sʋgʋ tə, kʋ pɩn mɩɩ lɩ̀à nə. Lìù tə, ʋ nə yɩ mɩɩ, bɩrɩ ʋ tɩ̀àn nəba. Yá nə mʋ̀ nɩ wá. Mə ʋ yoo nə nə dàń swɩ̀n, nə bɩrɩ aba. Nə swɩ̀n ʋ mʋ̀ lìù təntə yoo á con. Ʋ mʋ̀ nə yɩ mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. Ʋ mʋ̀ yà nə yɩn də nə nyɩna Yɩɩ tə. Ʋ mʋ̀ lìù tə ʋ nə bɩrɩ ʋ tɩ̀àn nəba, nə nɩ wá, nə ga nì ʋ kori. Ʋ mʋ̀ yoo nə, nə swɩ̀n á də con, sə á də ja nimarʋ də nəba. Nə də con nə, nə də jə *nimarʋ də nyɩna Yɩɩ, ʋ də ʋ bìú Zwezi-*Kərisə. Tə yìə̀n tə yɩ, nə pʋ́pʋ́nɩ́ tə á nə, sə kʋ pa nə pupwən tə sú.
Á yana poni lɩ̀à
(Efɛzə tɩ̀án 5.8-14; Titə 2.14)
Á nəŋə sʋgʋ tə, nə nə nì ʋ con, yá nə dàń ga pɩ̀à nə swɩ̀n kʋ nə bɩrɩ aba. Sʋgʋ təntə nə yɩ: Yɩɩ yɩ poni Yɩɩ. Yá yikunu tə̀lə́ ʋ con. Nə nə swɩ̀n də, nə jə *nimarʋ də Yɩɩ, yá nə ga tʋŋa yikunu wa yìə̀n, nə yɩ kʋnkʋna, nə ga ba cɩ́gá tə nii nə twá. Yɩɩ yɩ poni Yɩɩ. Yá nə nə yɩ poni lɩ̀à ndə ʋ nə, nə wá ja nimarʋ duən pwərə wa. Yá Yɩɩ bìú Zwezi jana tə, tə nə nan ʋ tɩan tə máŋá wa, dàń wá sɩn nə cʋna tə mama, tə lɩ.
Nə nə swɩ̀n də, nə ba cʋna tʋŋa, nə yɩ nə gɩgarɩ nə tɩ̀àn, cɩ́gá ga tə̀lə́ də nəba. Nə nə swɩ̀n nə bɩrɩ də, nə fwa cʋna, Yɩɩ wá sɛ̀e ʋ kwɛn tə cʋna tə, nə mʋ̀ də wá pwərə wa. Yá ʋ ga wá sɩn nə kʋnkʋn yìə̀n tə mama. Yɩɩ wá fwa kʋ, ʋ yoo nə yɩ pùə́ nədʋ tíú, ʋ ga yɩ cɩ́gá tíú tə yɩrɩ. 10 Yá nə nə swɩ̀n də, nə ba cʋna tʋn, kʋ yɩ nə bɩrɩ də, ʋ yɩ kʋnkʋnʋ, ʋ sʋgʋ tə ga tə̀lə́ nə waa.