2
Zwezi nə wá zɩgɩ nə jɩrɩmʋ Yɩɩ yáá con
(Zwan 13.34-35; 14.21-24; 15.12-14)
À bìsɩ́ná-ba, à pʋ́pʋ́nɩ́ tə yìə̀n tə mama á nə, sə á dànà ká fwa cʋna. Yá lìù nə cʋ̀gʋ̀, nə jə lìù, ʋ wá zɩgɩ nə jɩrɩmʋ, kʋ yoo tə wa. Kʋ tíú wulə nyɩna Yɩɩ səpuni nə. Kʋ lìù tə nə yɩ Zwezi-*Kərisə. Yá ʋ mʋ̀ dàń nə yɩ cɩ́gá tíú. Ʋ mʋ̀ tətə nə tɩga ndə nə yuu *joŋi vanɩ ba nə gʋa, sə kʋ sɩn nə cʋna tə. Kʋ tà nə mʋ̀ cɩcɩ cʋna tə ka lɩ yɩrɩ, kʋ yɩ lɩ̀à tə də mama cʋna yɩrɩ.
Won tə nə bɩrɩ nəba, də nə yə̀ə́ Yɩɩ, kʋ yɩ, də nə nə zìlí ʋ nii yìə̀n tə. Lìù nə wʋ́, ʋ yə̀ə́ Yɩɩ, ʋ ga ba ʋ nii yìə̀n tə zìlí, kʋ tíú yɩ kʋnkʋnʋ, cɩ́gá ga tə̀lə́ kʋ tíú con. Lìù tə, ʋ nə jɩn ʋ sʋgʋ ʋ bɩcan wa, Yɩɩ sonu tə cɩ́gá súə́ wá. Kʋ nətʋ tə bɩrɩ də, nə mʋ̀ də Yɩɩ vwə duən nə. Lìù tə, ʋ nə swɩ̀n də, ʋ wá vwə ʋ tɩ̀àn, Yɩɩ yɩra máŋá mama wuuu, kʋ tíú mɛ, sə ʋ ya ndə Zwezi nə yɩ nətʋ.
Ka sóní duən yoo
À nubisoni-ba, kʋ tə, à nə pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, kʋ tà *nii yoo nədʋn yoo. Kʋ nii təntə, à nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ yoo á nə, yɩ nədwan. Kʋ nii yoo tə yɩn də aba, kʋ jɩjʋ mama. Kʋ mʋ̀ nə yɩ sʋgʋ nədwan tə, á nə nì. Nii nədwan tə yoo, à nə pʋ́pʋ́nɩ́, à pa aba tə, kʋ nii yoo tə yɩ nədʋn də. Kʋ twá Zwezi də aba, kʋ ma bɩrɩ kʋ tɩ̀àn də, kʋ yɩ cɩ́gá. Yikunu vìí, nə ga manwarɩ nə na poni, kʋ pɩpɩlɩ. Də lìù nə swɩ̀n də, ʋ wulə poni wa, kʋ tíú ga ba ʋ don tə, ʋ nə yɩ ʋ nubiu *Kərisə yɩrɩ, swə, ʋ mʋ̀ lìù təntə tə wà yikunu wa nan. 10 Lìù tə, ʋ nə swə ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ, kʋ tíú tə wulə poni wa, máŋá mama wuuu. Yá won ga tə̀lə́ ʋ waa con, kʋ nə wá pa ʋ dʋgʋ Yɩɩ cwəŋə tə. 11 Yá lìù tə, ʋ dàń nə ba ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ, swə, kʋ tíú tə wulə yikunu wa, ʋ ga vələ tə wa. Ʋ yə̀rì bwálɩ́ tə, ʋ nə vələ, yikunu tə nə púə́ ʋ yɩ́á nə yɩrɩ.
(Romə tɩ̀án 12.2; Zwakə 4.4; Matiə 6.24)
12 À bìsɩ́ná-ba, à pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, sə à swɩ̀n á con də, Yɩɩ twá Zwezi yɩrɩ tə nə, ʋ ma sɛ̀e ʋ kwɛn á cʋna tə, ʋ lɩ á mʋ̀ də wá pwərə wa. 13 À nyɩna-ba, à pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, á nə yə̀ə́ lìù* tə, ʋ nə yɩn lá, lʋʋ jɩjʋ mama wa yɩrɩ. À pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, balandʋra-ba, á nə dí dɩ̀àn *Sɩtana tə yuu wa yɩrɩ. 14 À bìsɩ́ná-ba, à pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, á nə yə̀ə́ á nyɩna Yɩɩ tə yɩrɩ. À nyɩna-ba, à pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, á nə yə̀ə́ lìù tə, ʋ nə yɩn lá lʋʋ jɩjʋ mama wa yɩrɩ. Balandʋra-ba, à pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, á nə dà, yá Yɩɩ sʋgʋ tə ga wulə á waa, máŋá mama wuuu tə yɩrɩ. Kʋ súrí lá, á dí dɩ̀àn Sɩtana tə yuu wa. 15 Á dànà ká sóní lʋʋ yìə̀n tə, nə à yə̀ə́ kʋ wa wiən tə. Lìù nə swə wiən tə nə wulə lʋʋ kʋ tə wa, kʋ tíú ba nyɩna Yɩɩ swə. 16 Á nəŋə wiən tə mama, tə nə wulə lʋʋ wa: Tə mʋ̀ nə yɩ, ləzwənə pùə́ yokʋkwɩnan fɩra, də ʋ yɩ́á ka zʋ lɩ̀à wiən, də ʋ wojan fwiə. Tə wiən təntə wà nyɩna Yɩɩ con nan, tə yɩ tə wulə lʋʋ kʋ tə wa. 17 Á lwara də, lʋʋ də kʋ yokʋkwɩnan fɩra tə wulə tə kɛ̀eń. Yá lìù tə, ʋ dàń nə fwa Yɩɩ fɩra, kʋ tíú wulə mɩɩ wa, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con.
(1 Zwan 4.1-6; 2 Zwan 7-11; Zwan 16.13-15)
18 À bìsɩ́ná-ba, lʋʋ zaŋʋ máŋá bwələ. Á nì də, ba swɩ̀n də, Zwezi-*Kərisə dʋŋʋ wá bà. Yá sɩ́ʋ́n nə, Zwezi-Kərisə dʋŋa dáá, ba nə wulə. Kʋ nətʋ tə pɩn, nə lwarɩ də, kʋ yɩ lʋʋ zaŋʋ máŋá nə bwələ. 19 Zwezi-Kərisə dʋŋa tə nan nə tətəŋi wa. Yá ba dàń yà tà nə wa lɩ̀à fuən. Də ba yà nə yɩ nə wa lɩ̀à, ba yà bá nan ba yá nəba. Kʋ nətʋ tə fwa, sə kʋ ma bɩrɩ də, ba mama yà tà nə wa lɩ̀à. 20 Yá á mʋ̀ jon Yɩɩ-*Siŋu tə. Kʋ yɩ Zwezi-Kərisə nə pɩn kʋ aba. Mə kʋ mʋ̀ nə pɩn, á mʋ̀ mama yə̀ə́ cɩ́gá tə. 21 Kʋ tà à pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, sə à swɩ̀n də, á yə̀rì cɩ́gá tə. Kʋ yɩ à pʋ́pʋ́nɩ́, sə à bɩrɩ də, á yə̀ə́ ka. Á dàń mɛ, sə á yəni də, kʋnkʋn nədʋ də ba cɩ́gá tə con naŋa. 22 Wàà nə yɩ kʋnkʋnʋ? Kʋ yɩ lìù tə, ʋ nə swɩ̀n də, Zwezi tà Kərisə. Ʋ mʋ̀ nə yɩ Zwezi-Kərisə dʋŋʋ. Ʋ mʋ̀ nə vɩ nyɩna Yɩɩ də ʋ bìú tə mama bələ. 23 Lìù tə, ʋ nə vɩga bìú tə, kʋ tíú tə vɩga nyɩna tə də. Lìù tə, ʋ nə sɛ̀e bìú tə, kʋ tíú tə sɛ̀e nyɩna tə də. 24 Á zɩga yoo tə yuu wa, á nə nì kʋ də̀ń laŋʋ wa. Á nə zɩga kʋ tə yuu wa, á nə nì máŋá tə wa, kʋ nə tʋn, kʋ bɩrɩ də, á wá vwə á tɩ̀àn nyɩna Yɩɩ də ʋ bìú Zwezi yɩra máŋá mama wuuu. 25 Yá á nəŋə, bìú tə kàn nii də, ʋ wá pa nəba mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con.
26 À pʋ́pʋ́nɩ́ tə yìə̀n tə, à pa aba, lɩ̀à tə yɩrɩ, ba nə wulə ba gɩgɩrɩ aba. 27 Á mʋ̀ con nə, Kərisə pɩn aba Yɩɩ-Siŋu tə. Kʋ súə́ aba, yá á kʋ́ʋ̀ ba lìù don kàrà pɩ̀à. Ʋ Siŋu tə cɩ́gá kàrà aba yìə̀n tə mama, yuu wa. Tə tə yuu wa, kʋ nə kàrɩ̀ aba, tə yɩ cɩ́gá, tə tà kʋnkʋn. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á twá kàrà tə nii nə, ʋ Siŋu tə nə bɩrɩ aba. Yá á ga wulə də Zwezi-Kərisə máŋá mama wuuu.
(Zwan 1.12-13; Romə tɩ̀án 8.14-19; 1 Zwan 5.18)
28 À bìsɩ́ná-ba, kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á vwə á tɩ̀àn Zwezi-Kərisə yɩra máŋá mama wuuu. Kʋ mʋ̀ nə wá pa dɩɩn tə, ʋ nə wá pìí ʋ bà, sə nə zən nə yəni də, fən tə̀lə́, cavɩra də dàn ká ja nəba ʋ yáá con. 29 Á yə̀ə́ də, Yɩɩ yɩ cɩ́gá tíú. Á dàń mɛ, sə á yəni də, lìù tə, ʋ nə tʋŋa də cɩ́gá, yɩ ʋ bìú.
* 2:13 2.13 Kʋ yɩ Zwezi yoo nə kʋ swɩ̀n.