3
Lɩ̀à tə, ba nə yɩ Yɩɩ bɩa yoo
Á nəŋə tə nə, nyɩna Yɩɩ nə sóní nəba zənzən nətʋ. Ʋ sonu tə pɩn, ʋ boŋə nəba ʋ bɩa. Yá nə cɩ́gá ga yɩ Yɩɩ bɩa də. Lɩ̀à tə, lʋʋ nə tɩ ba, wà Yɩɩ yəni. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba yə̀rì nə də. À nubisoni-ba, sɩ́ʋ́n nə, nə dàń yɩ Yɩɩ bɩa. Yá won tə, nə nə wá yà, Yɩɩ tə wà kʋ bɩrɩ. Nə dàń nə yə̀ə́ də, Zwezi-*Kərisə nə wá pìí ʋ bà, máŋá tə wa, nə wá na nətʋ tə, ʋ nə yɩ. Yá nə wá lwàń, nə jì ndə ʋ nə. Lìù tə mama, ʋ nə jə yala təntə Zwezi-Kərisə con, kʋ tíú yàá kə dɩ̀àn, sə ʋ kwɛn ʋ bɩcan, sə kʋ ya nəpon Yɩɩ yáá con. Yá ʋ dàń wá yà ndə Zwezi-Kərisə tətə nə, ʋ bɩcan nə yɩ nəpon Yɩɩ yáá con.
Cʋna lìù ba Yɩɩ nii yìə̀n zìlí
Lìù tə mama, ʋ nə tʋŋa cʋna, kʋ tíú vɩga Yɩɩ *nii. Kʋ dàń pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, cʋna yɩ ka vɩ Yɩɩ nii zìlə́. Á yə̀ə́ də, Zwezi-*Kərisə twi tɩa yuu wa, sə ʋ lɩ lɩ̀à cʋna. Yá ʋ tətə yuu ba cʋna jə. Lìù tə mama, ʋ də wá dàń nə vwə duən nə, máŋá mama wuuu, kʋ́ʋ̀ ba cʋna fwa. Yá lìù tə ʋ nə tʋŋa cʋna, kʋ tíú tə wà wá nɩ, ʋ ga yə̀rì wá də.
À bìsɩ́ná-ba, á dànà ká pa lìù mama gɩgɩrɩ aba. Lìù tə, ʋ nə tʋŋa də cɩ́gá, kʋ tíú yɩ cɩ́gá tíú, ndə Zwezi-Kərisə tətə nə yɩ cɩ́gá tíú nətʋ. *Sɩtana nə tʋŋa cʋna, kʋ jɩjʋ mama. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, lìù tə, ʋ nə tʋŋa cʋna ʋ yɩ Sɩtana nə tɩ. Yɩɩ-Biu Zwezi-Kərisə twi tɩa yuu wa, sə ʋ cʋ̀gʋ̀ Sɩtana tʋtʋnan tə mama.
Lìù tə mama, ʋ dàń nə ya Yɩɩ bìú, ʋ jə Yɩɩ mɩɩ tə. Ʋ ga ba cʋna tʋŋa. Yɩɩ dàń nə yɩ ʋ nyɩna. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ wàrɩ̀ cʋna ʋ tʋŋa. 10 Mə kʋ twá nətʋ, ba ma lwarɩ Yɩɩ bɩa tə də Sɩtana bɩa tə swɩ́án duən wa. Lìù tə mama, ʋ nə ba tʋŋa də cɩ́gá, kʋ tíú tà Yɩɩ bìú. Lìù tə də, ʋ nə ba ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ, swə, ʋ də tà Yɩɩ bìú.
Nii sonu də bɩcan sonu yoo
(Zwan 15.12-21; 1 Zwan 4.7-8, 16-21)
11 Kʋ tə, ba nə swɩ̀n, ba pa á nì, kʋ jɩjʋ mama, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə nə sóní duən. 12 Nə wà mɛ, sə nə ya ndə Kayɛn nə. Ʋ mʋ̀ yà yɩ *Sɩtana nə tɩ. Kayɛn gʋa ʋ nyánʋ́. Yá bɛ̀eɛ̀e nə pɩn, ʋ ma gʋ ʋ nyánʋ́ tə? Kʋ yɩ ʋ mʋ̀ Kayɛn tʋtʋnan yà yɩ tʋtʋnkʋnkwɩnan, yá ʋ nyánʋ́ tə tʋtʋnan ga ziən. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ ma gʋ wá. 13 À nubɩa-ba, á dànà ká pa kʋ dɩ̀ á yuu də lɩ̀à tə, lʋʋ nə tɩ ba nə dʋŋa aba. 14 Nə swə nə duən tə, ba nə yɩ nə nubɩa *Kərisə yɩrɩ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə yə̀ə́ də, nə nan tɩan wa, nə zʋ mɩɩ wa, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. Lìù tə, ʋ nə ba ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ, swə, kʋ tíú tə wulə tɩan wa, tə nə ba zwɛ̀e. 15 Lìù tə mama, ʋ nə dʋŋa ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ, kʋ tíú yɩ lagʋrʋ. Yá á ga yə̀ə́ də, lagʋrʋ nədʋ tətə ba mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con, tə jə, ʋ pa ʋ tɩ̀àn nə. 16 Zwezi-Kərisə nə tì ʋ mɩɩ, ʋ ma lárɩ́ nə yuu nə. Yá kʋ dàń twá də ʋ mʋ̀, nə lwarɩ won tə, kʋ nə yɩ sonu tə. Nə də dàń mɛ, sə nə tì nə mɩɩ tə, nə ma lárɩ́ nə duən tə, ba nə yɩ nə nubɩa Kərisə yɩrɩ, yuu nə. 17 Kʋ wàá kʋ pɩn jɩjə tíú don nɩ ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ, yojanʋ wa, ʋ ga vɩ, sə ʋ san wá. Nətə nə ba wàá ba swɩ̀n də, Yɩɩ sonu tə wulə jɩjə tíú təntə bɩcan wa?
18 À bìsɩ́ná-ba, nə sonu tə mɛ, sə kʋ ya cɩ́gá cɩ́gá sonu, ba nə na kʋ, nə tʋtʋnan wa. Nə dànà ká ja nii sonu tə, kʋ nə swɩ̀n sʋ̀ràn tə nə ywán cɩcɩ. 19 Mə nətʋ, nə nə wá twá nə ma lwarɩ də, nə yɩ cɩ́gá tɩ̀án. Yá mə nətʋ, nə nə wá twá, nə ma ja bɩcan sìə́ Yɩɩ yáá con. 20 Nə yə̀ə́ də, Yɩɩ dwə nə pubʋŋa tə, ʋ ga yə̀ə́ won mama. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, də nə nə caga nə tɩ̀àn nii nə nə bɩcan wa, kʋ ba də̀ń jə.
21 À nubisoni-ba, də nə dàń nə ba nə tɩ̀àn nii nə caga nə bɩcan wa, nə wá zən nə yəni də, fən tə̀lə́ Yɩɩ yáá con. 22 Nə zìlí Yɩɩ nii yìə̀n tə, yá nə ga tʋŋa kʋ tə, ʋ nə swə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, won tə mama nə nə lòrì ʋ con, ʋ wá pa kʋ nəba. 23 Á nəŋə, kʋ tə nə yɩ ʋ nii yoo tə. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə nə kə nə waa ʋ bìú Zwezi-Kərisə nə. Yá nə ga sóní duən, ndə Kərisə nə pɩn nəba nii kʋ yoo təntə yuu wa nətʋ. 24 Lìù tə, ʋ nə zìlí Yɩɩ nii yìə̀n tə, kʋ tíú vwə ʋ tɩ̀àn Yɩɩ yɩra, máŋá mama wuuu, Yɩɩ də ga wulə də wá máŋá mama wuuu. Yá kʋ twá də Yɩɩ-*Siŋu tə, ʋ nə pɩn nəba, nə yə̀ə́ də, Yɩɩ wulə də nəba, máŋá mama wuuu.