4
Yɩɩ-Siŋu tə də kʋnkʋna yoo
(1 Zwan 2.18-27; 2 Zwan 7-11)
À nubisoni-ba, á dànà ká kə á waa lɩ̀à tə mama nə, ba nə swɩ̀n də, ba súə́ də Yɩɩ-*Siŋu tə. Sɩ́ʋ́n nə, kʋnkʋn sʋ̀sʋ̀nà súə́ lʋʋ wa. Á mɛ, sə á dí yáá, á mɩ̀àn ba á lwarɩ də, Siŋu tə, ba nə jə, nə ya Yɩɩ-Siŋu tə. Á nəŋə nətʋ tə, á nə wá twá, á ma lwarɩ də, kʋ nə ya Yɩɩ-Siŋu tə. Lìù tə mama, ʋ nə swɩ̀n ʋ bɩrɩ də, Zwezi-*Kərisə cɩ́gá nan Yɩɩ con, ʋ bà, ʋ pa, kan lʋrɩ wá tɩa yuu wa, kʋ tíú yɩ Yɩɩ nə tɩ wá. Lìù tə mama, ʋ nə ba cɩ́gá tə bɩrɩ Zwezi-Kərisə yoo təntə yuu wa, kʋ tíú tà Yɩɩ nə tɩ wá. Kʋ tíú súə́ də Kərisə dʋŋʋ tə siŋu tə. Á dí yáá á nì də, Kərisə dʋŋʋ təntə wá bà. Sɩ́ʋ́n nə, ʋ manwarɩ ʋ wulə lʋʋ wa.
À bìsɩ́ná-ba, á mʋ̀ yɩ Yɩɩ nə tɩ aba. Yɩɩ-Siŋu tə, kʋ nə súə́ aba, kʋ dɩ̀àn dwə siŋu tə, kʋ nə wulə lɩ̀à tə con, lʋʋ nə tɩ ba. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á dí dɩ̀àn kʋnkʋn sʋ̀sʋ̀nà tə yuu wa. Ba mʋ̀ yɩ lʋʋ nə tɩ ba. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba swɩ̀n tə tə, lɩ̀à tə lʋʋ nə tɩ ba, nə swɩ̀n. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə lɩ̀à təntə cʋga ba sʋ̀ràn tə. Nə mʋ̀ ya Yɩɩ nə tɩ nəba. Lìù tə, ʋ nə yə̀ə́ Yɩɩ, ʋ yàá cʋgʋ nə sʋgʋ. Yá lìù tə, ʋ nə tà Yɩɩ nə tɩ wá, ʋ ba nə sʋgʋ cʋga. Mə kʋ twá nətʋ, nə ma lwarɩ siŋu tə, kʋ nə yɩ cɩ́gá, də kʋnkʋn siŋu tə swɩ́án duən wa.
Sóní Yɩɩ, sə n sóní n duən
(1 Zwan 3.11-24; Zwan 3.16-17; Romə tɩ̀án 5.5-8)
À nubisoni-ba, sonu yɩ kʋ nan Yɩɩ con. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə swə́nə́ duən. Lìù tə mama, ʋ nə jə sonu, ʋ ya Yɩɩ bìú, yá ʋ ga yə̀ə́ Yɩɩ də. Yɩɩ ya sonu Yɩɩ. Lìù tə, ʋ nə ba sonu jə, ʋ wà Yɩɩ lwarɩ. Á nəŋə nətʋ tə, Yɩɩ nə twá, ʋ ma bɩrɩ ʋ sonu tə nəba. Ʋ tʋn ʋ bidʋa kələn tə tɩa yuu wa, sə nə twá də wá, nə na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con. 10 Á nəŋə nətʋ tə, ʋ sonu tə nə yɩ. Kʋ tà, nə nə sóní Yɩɩ tə yɩrɩ, kʋ ya, ʋ nə swə nəba tə yɩrɩ. Yá ʋ dàń tʋn ʋ bìú tə, sə ʋ tɩ, ndə nə yuu *joŋi vanɩ nə, ba nə gʋa, sə kʋ lɩ nə cʋna tə.
11 À nubisoni-ba, də Yɩɩ nə sóní nəba sonu təntə yiri, nə də dàń mɛ, sə nə sóní duən. 12 Lìù mama tə wà Yɩɩ nɩ. Də nə nə swə duən, Yɩɩ wulə də nəba, máŋá mama wuuu, yá ʋ sonu tə súə́ nəba cɩ́gá cɩ́gá.
13 Yɩɩ pɩn nəba ʋ Siŋu tə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə yə̀ə́ də, nə vwə nə tɩ̀àn Yɩɩ yɩra, máŋá mama wuuu. Yɩɩ də ga vwə nəba, máŋá mama wuuu. 14 Yá nə mʋ̀ dàń nɩ, nə ga swɩ̀n nə bɩrɩ də, nyɩna Yɩɩ tʋn ʋ bìú Zwezi tə tɩa yuu wa, sə ʋ jon ləzoni ba cʋna wa. 15 Lìù tə, ʋ nə swɩ̀n, ʋ bɩrɩ də, Zwezi ya Yɩɩ-Biu, Yɩɩ wulə də kʋ tíú, máŋá mama wuuu, ʋ də ga wulə də Yɩɩ, máŋá mama wuuu. 16 Nə mʋ̀ yə̀ə́ sonu tə, Yɩɩ nə swə nəba. Yá nə pɩn cɩ́gá kʋ yoo tə nə də. Yɩɩ ya sonu Yɩɩ. Lìù tə, ʋ nə jə sonu, ʋ wulə də Yɩɩ máŋá mama wuuu. Yɩɩ də ga wulə də wá, máŋá mama wuuu. 17 Də nə nə súə́ də sonu cɩ́gá cɩ́gá, ndə kʋ nə mɛ nətʋ, kʋ mʋ̀ nə wá pa, nə zən nə yəni də, fən tə̀lə́ dɩɩn tə nə, Zwezi nə wá pìí ʋ bà, sə ʋ bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə. Nətʋ tə, Zwezi dàń nə yɩ, mə nətʋ nə də yɩ lʋʋ wa. 18 Sonu wa ba fən jə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, lìù tə, fən nə jə, ʋ wà swí də sonu. Lìù nə yə̀ə́ də, càn bɩ̀àn ʋ yuu wa, kʋ mʋ̀ nə yàá pa fən jə wá. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, lìù tə fən nə jə, ʋ ba cɩ́gá cɩ́gá sonu jə.
19 Yɩɩ nə dí yáá ʋ sóní nəba. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə mʋ̀ jə sonu tə. 20 Də lìù nə swɩ̀n də, ʋ swə Yɩɩ, ʋ ga dʋŋa ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu Kərisə yɩrɩ, kʋ tíú yɩ kʋnkʋnʋ. Də ʋ nə ba ʋ nubiu tə swə, ʋ ga na wá ʋ yɩ́á wa, ʋ wàrɩ̀ Yɩɩ tə, ʋ nə ba na ʋ yɩ́á wa, ʋ sóní. 21 Á nəŋə yoo tə, Yɩɩ nə pɩn nəba ʋ nii tə kʋ yuu wa. Lìù tə, ʋ nə swə Yɩɩ, ʋ mɛ, sə ʋ sóní ʋ nubiu də.