3
Yuu-Tiu ka pìí ka bà yoo
(Zwidə 17-19; Matiə 24.37-38; 2 Tɛsalonikə tɩ̀án 1.7-10; Apokalisə 20.11)
À nubisoni-ba, á nəŋə, à sagɩ bələ nii nyiən nə, à pʋ́pʋ́nɩ́ á nə. Tə saga bələ tə mɛ wa, à nə pʋ́pʋ́nɩ́, à swɩ̀n yìə̀n á con, à nə ma lìí aba. À pɩ̀à, sə á bʋ́n tə yìə̀n tə yoo də pubʋŋa, kʋ nə ziən. À pɩ̀à, sə á lìí á tɩ̀àn sʋ̀ràn tə yoo, Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə nə swɩ̀n á con fuən fuən. Á lìə́ Yɩɩ cwəŋə tə sʋ̀ràn də yoo, á *tʋntʋna tə nə swɩ̀n, ba bɩrɩ aba. Tə sʋ̀ràn təntə nan *Yuu-Tiu. Ʋ mʋ̀ nə jon nəba nə cʋna wa. Á lwara də, lʋʋ zaŋʋ máŋá wa, mʋmʋnyɩna, ba nə swə ka kʋkʋlɩ lɩ̀à, wá bà. Ba wá ya lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa ba pùə́ yokʋkwɩnan fɩra. Ba wá swɩ̀n, ba wʋ́: «Ʋ wà swɩ̀n də, ʋ wá bà, naaa? Sə ʋ wa yə̀n nə? Nə nɩbara-ba nə tə̀lə́, kʋ ba yigə. Won mama ga tə wà lwàń. Wiən tə mama tə yɩ ndə, nətʋ tə lʋʋ də̀ń laŋʋ máŋá nə yɩn.» Ba swɩ̀n kʋ nətʋ tə, yá ba ga kʋ́ʋ̀ ba pɩ̀à ba lìí yoo nədʋ kʋ tə. Ba swɛ̀eé də, lʋʋ də̀ń laŋʋ máŋá wa, Yɩɩ twá ʋ nii sʋgʋ nə, ʋ ma fwa lanworu də tɩa. Ʋ pɩn tɩa pén kʋ nan nɩ́á wa, kʋ ga yɩ kʋ twá nɩ́á nə, tɩa ma fwa. Mə nɩ́á nə nə, Yɩɩ kʋ́ʋ̀ twá, ʋ ma cʋ̀gʋ̀ tɩa yuu wiən tə mama, də dwà nəfarʋ təntə, kʋ nə twi kʋ nà kʋ máŋá tə wa. Yɩɩ nə kʋ́ʋ̀ twá sʋgʋ təntə nə, ʋ pa nii də, zə̀n lanworu kʋ tə də tɩa tə, wá tún tə dɩ̀àn dɩɩn tə, ʋ nə wá pa tə mama də́ mən. Kʋ yoo təntə wá tʋn dɩɩn tə nə, ʋ nə lɩ ʋ tún, sə ʋ bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə. Kʋ dɩɩn tə nə, ʋ wá cʋ̀gʋ̀ lɩ̀à tə mama, ba nə tʋŋa tʋtʋnkʋkwɩnan tə, ʋ nə ba pɩ̀à.
À nubisoni-ba, yoo nədʋ nə, á wà mɛ, sə á swɛ̀eé kʋ yoo. Á mɛ, sə á lwarɩ də, Yuu-Tiu Yɩɩ con nə, dɩɩn nədʋ yɩ ndə bɩna mʋ̀rʋ̀ nə. Yá bɩna mʋ̀rʋ̀ də yɩ ndə dɩɩn nədʋ nə. Lɩ̀à duən bʋŋa də, Yuu-Tiu nikanɩ tə dánɩ́, kʋ nii ba sú. Kʋ nətʋ tà cɩ́gá. Yá kʋ dàń nə yɩ pɩ́nʋ́, ʋ fwa də aba. Ʋ ba pɩ̀à, sə á ladʋa jén. Ʋ pɩ̀à, sə á mama vəvəri á kwa, á ma sá á cʋna tə.
10 Yuu-Tiu ka pìí ka bà tə, wá dɩ lɩ̀à yuu ndə ŋwɩ̀àn nə. Kʋ dɩan təntə nə, lanworu tə wá jén də zəzugu nəfarʋ. Mən wá də́ wiən tə mama nə wulə lanworu tə wa. Yá tɩa tə də ka yuu wiən tə mama wá də́ mən, tə jén lá nə.
(Likə 21.34-36; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 5.1-10; Apokalisə 21.1)
11 Tə wiən tə mɛ wá jén, ndə nətʋ nə, kʋ nə swɩ̀n. Á dàń mɛ, sə á fwa kʋ tə, Yɩɩ nə swə, á ga twá ʋ cwəŋə tə zəni. 12 Də kʋ dɩɩn təntə, Yɩɩ nə wá bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà, tə nə ma bɩ̀àn, á kənə á kajaŋa lá, sə kʋ bà lala. Kʋ dɩɩn təntə nə, lanworu tə wá kwé mənvoo, kʋ ga nyʋ lá. Kʋ mʋ̀ lanworu tə də kʋ wa wiən tə mama wá kwé mən tə nyɩan tə jén. 13 Nə mʋ̀ dàń yɩ nə dànɩ̀ lanworu nədʋn də tɩa nədʋn, yoo mama nə wá tʋn də cɩ́gá lá nə, ndə Yɩɩ nə kàn nii nətʋ tə, ʋ pa nəba.
14 À nubisoni-ba, kʋ mʋ̀ nə pɩn, máŋá tə, á nə dànɩ̀ kʋ dɩɩn təntə, á kənə dɩ̀àn, sə Yuu-Tiu bà, ʋ yí aba, də á ba yolwan də cʋna jə, Yɩɩ yáá con. Kʋ mɛ, sə ʋ bà ʋ yí, də á yɩ lɩ̀à tə, á nə wulə bɩcan sìə́ wa də Yɩɩ. 15 Á lwara də, nə Yuu-Tiu Yɩɩ pɩ́nʋ́ tə, yɩ kʋ saŋa aba, sə ʋ ma jon aba á cʋna wa. Nə nubiswənə, Polə twá wʋbʋŋa tə nə, Yɩɩ nə pɩn wá, ʋ ma pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ yoo təntə tətə, ʋ pa aba. 16 Saga tə mama wa, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ tə yìə̀n təntə yuu wa, ʋ yàá swɩ̀n kʋ nətʋ. Sʋ̀ràn wulə tə saga tə wa, lɩ̀à nə ba tə də̀ń nə̀ń mwálɩ́ mwálɩ́. Lɩ̀à tə nə ba yənu jə, də lɩ̀à tə, ba nə ba dɩ̀àn jə Yɩɩ cwəŋə tə wa, wàrɩ̀ tə də̀ń ba nì. Ba yàá lwàń tə mʋ̀ sʋ̀ràn təntə, ndə ba nə lwànɩ́ Yɩɩ sagɩ tə sʋ̀ràn tə duən nətʋ tə. Ba fwa kʋ yoo tə nətʋ, kʋ ga wá pa Yɩɩ cʋ̀gʋ̀ ba.
17 À nubiswənə-ba, á mʋ̀ con nə, á mʋ̀ dí yáá á yə̀ə́ tə yìə̀n tə yoo. Á dàń cɩa á tɩ̀àn nə, sə ba mʋ̀ lɩ̀à təntə, ba nə ba Yɩɩ nii zìlí tə, dàn ká yigu aba, ba kə ba jɩ́ʋ́n cwəŋə tə wa. Kʋ nətʋ dàn ká pa á ba zəni zɩga Yɩɩ yìə̀n tə wa. 18 Á dàń vələ yáá wuuu, də nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə. Ʋ wá fwa pubwanʋ á yɩra, kʋ nə súrí wuuu, sə á ga yəni wá yənu, kʋ nə súrí wuuu. Ʋ mʋ̀ nə jon nəba nə cʋna wa. Ʋ mʋ̀ nə mɛ də dun, kʋ nə zɩgɩ sɩ́ʋ́n kʋ ja vələ máŋá də máŋá wuuu, kʋ nə ba zwɛ̀e. Amɩɩna!