2
Kʋnkʋn karnyɩna-ba wá bà
(Tʋtʋnan 20.29-30; Zwidə 3-16; Apokalisə 2.14, 15; 2 Timote 3.1-9)
Máŋá don wa, kʋnkʋn sʋ̀sʋ̀nà yɩn *Yɩzərayɛlə lɩ̀à tə wa. Yá máŋá don kʋ́ʋ̀ wá bà, kʋnkʋn karnyɩna-ba wá ya á də tətəŋi wa. Ba mʋ̀ kʋnkʋn karnyɩna-ba wá twá tɩa tɩa, ba kə ba kʋnkʋn kàrɩ̀ tə, tə nə dʋga lɩ̀à á pwərə wa. Ba wá vɩ *Yuu-Tiu, ʋ nə yə̀ ba ʋ jon ba cʋna wa. Yá naa nədʋ ba wá van cʋna nəfarʋ, ba dɩ ba yuu wa. Lɩ̀à zənzən wá twá, ba nə ba ba tɩ̀àn janɩ tə nə. Yá lɩ̀à dàń wá swɩ̀n yolwan, ba zɩgɩ cɩ́gá cwəŋə tə nə ba mʋ̀ yɩrɩ. Ba mʋ̀ kʋnkʋn karnyɩna-ba wá kʋna kʋnkʋn, ba ma gɩgarɩ aba, ba jon á wiən ba də́, á wiən tə yimən nə jə ba, yɩrɩ. Yá ba mʋ̀ lɩ̀à təntə bʋ̀rà bʋ̀rɩ̀ kʋ zwɛ̀e, kʋ máŋá nə ba yigə. Lìù tə, ʋ nə wá cʋ̀gʋ̀ ba tə, ba dwɛ̀e. Ʋ bá dán, ʋ ma cʋ̀gʋ̀ ba mɩ́ámɩ́án.
Yɩɩ yə̀ə́ nətʋ, ʋ nə wá jon cɩ́gá tɩ̀án tə
Yɩɩ wà *malɩkɛ tə tətə nə cʋ̀gʋ̀ ʋ nə máŋá don wa, yá tʋtʋ. Ʋ jɩn tə ʋ dɩlɩ tɩga bwálɩ́ nə, ʋ vwa tə, ʋ tún yikunu wa. Ʋ ma dànɩ̀ dɩɩn tə, ʋ nə wá bʋ̀rɩ̀ tə bʋ̀rà. Yɩɩ wà Nowe máŋá lɩ̀à tə nə tʋn cʋna tə də, yá tʋtʋ. Ʋ pɩn dwà nəfarʋ bà kʋ nà. Kʋ nɩ́á tə pɛ̀e ba mʋ̀ lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa tʋtʋnkʋkwɩnan, Yɩɩ nə ba pɩ̀à. Ʋ wà ba lìù mama jon, də kʋ nə tà Nowe, də lɩ̀à barpɛ duən cɩcɩ nə Yɩɩ jon, kʋ fuən lʋʋ təntə wa. Nowe yà swɩ̀n kʋ tə nə yɩ cɩ́gá, ʋ bɩrɩ lɩ̀à tə. Yɩɩ bʋ̀rɩ̀ *Sodɔmə də Gomɔrə tɩ̀án tə də bʋ̀rà, sə ʋ cʋ̀gʋ̀ tə. Ʋ pɩn mən də́ tə tɩan təntə. Yá ʋ dàń twá kʋ mʋ̀ yoo tə nə, ʋ ma bɩrɩ won tə, nə bɩ̀àn lɩ̀à tə yuu wa, ba nə tʋŋa tʋtʋnkʋkwɩnan tə, Yɩɩ nə ba pɩ̀à. Yá kʋ máŋá tə wa, Yɩɩ jon Lɔtə, ʋ nə yɩ cɩ́gá tíú, ʋ pa ʋ nan, Sodɔmə tɩʋ tə wa. Máŋá tə, Lɔtə yà nə wulə Sodɔmə tɩʋ tə wa, ʋ dí càn zənzən, ba mʋ̀ lɩ̀à təntə, ba nə tʋŋa tʋtʋnkʋkwɩnan tə, Yɩɩ nə ba swə, jɩɩn wa. Ʋ nə nɩ ba yokʋkwɩnan tə dɩɩn mama, ʋ ga nə̀ń ba sʋkʋkwɩnan tə, ba nə swɩ̀n, dɩɩn mama, tə yìə̀n təntə yà yɩ̀ wá ʋ bɩcan wa zənzən, ʋ nə yɩ cɩ́gá tíú tə yɩrɩ. Tə yìə̀n təntə mama bɩrɩ də, Yɩɩ yə̀ə́ cwəŋə tə, ʋ nə wá tì, ʋ ma jon lɩ̀à tə, ba nə twá ʋ cwəŋə tə zəni, yìə̀n ga wʋwalɩ ba. Ʋ yə̀ə́ cwəŋə tə, də ʋ nə wá twá, ʋ ma ja lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa kʋnkʋn yìə̀n tə. Ʋ wá ja ba ʋ tún, kʋ ja va ba dɩɩn tə, ʋ nə wá bʋ̀rɩ̀ ba bʋ̀rà.
Kʋnkʋn karnyɩna-ba nə yɩ nətʋ
10 Yɩɩ wá pa, càn yí lɩ̀à tə, ba nə twá ba pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə, ba nə tʋŋa durən yìə̀n, ba ga vɩ *Yuu-Tiu Yɩɩ dɩ̀àn tə, də ba twɩn tə. Ba mʋ̀ kʋnkʋn karnyɩna-ba, à nə swɩ̀n ba yoo, ba yuu dà. Yá ba ga ba fən dəri sə ba twɩn dun wiən tə. 11 Yá *malɩkɛ tə jə dɩ̀àn, tə doni ba mʋ̀ lɩ̀à təntə, tə ga ba sɛ̀e, tə twɩn wiən təntə Yuu-Tiu Yɩɩ yáá con.
12 Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə dàń fwa yìə̀n ndə ganaŋa nə, tə nə yə̀rì tə yáá. Ganaŋa yɩ tə wulə, sə ba də ba janɩ, ba gwɩ. Ba níə́ súə́ də tʋran, ba nə ma twɩn wiən, ba nə yə̀rì tə də̀ń. Ba cɩ́gá ga yɩ ba wá tɩ, ndə ganaŋa təntə nə. 13 Yɩɩ wá pa, ba də́ càn. Càn təntə nə yɩ ba ŋwɩ́rán ba tʋtʋnɛɛ nə tà cɩ́gá tə yɩrɩ. Máŋá mama, ba swə, sə ba fwa kʋ tə nə lwara də, kʋ nə swə kʋ yɩ yɩcaʋ tətə wa də. Ba nə wulə də aba, ba tʋtʋnɛɛ tə yàá kə cavɩra á nə. Yá tə ga ba ywán tə pa aba. Ba swə, sə ba yìə̀n ba ma kʋnɩ kʋnkʋn, ba bɩrɩ aba də, ba nə də́ cànà də aba. 14 Ba bà won don pɩ̀à, də kʋ nə tà kana, sə ba fwa bacwan də ba. Ba ba lwanɩ fwa ba swí. Ba nə nɩ lìù tə, ʋ nə ba dɩ̀àn jə Yɩɩ cwəŋə tə wa, ba yàá yigu kʋ tíú, ba pa ʋ fwa cʋna. Máŋá mama, lɩ̀à duən wiən jə yimən tə pa ba. Tə yìə̀n təntə nə bɩrɩ də, Yɩɩ wá bʋ̀rɩ̀ ba bʋ̀rà. 15 Ba dʋgʋ cɩ́gá cwəŋə, ba ga tì jɩ́ʋ́n cwəŋə. Ba twá Bewɔrə bìú Balamə jɩ́ʋ́n cwəŋə tə nə, kʋ nə yɩ səbiswənə cwəŋə. Ʋ sóní, sə ʋ fwa tʋtʋnɛɛ tə nə tà cɩ́gá, sə ʋ ga na səbiu. 16 Yá Yɩɩ twá də bɩ̀nà, ʋ ma caga ʋ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Balamə nii nə, ʋ cʋna tə yɩrɩ. Bɩ̀nà nii ba swɩ̀n, yá ka swɩ̀n Balamə con də ləzwənə kori. Ka cɩ̀gà ʋ nə, sə ʋ dàn ká fwa kʋ mʋ̀ yutəlu yoo təntə.
17 Ba mʋ̀ kʋnkʋn karnyɩna-ba tə, à nə swɩ̀n ba yoo á con tə, yɩ ndə nabuliyɩa nə, tə nə kʋa. Ba yɩ ndə bakwan nə, voo nəfarʋ nə fuli kʋ yigə, dwà ga ba nɩ̀. Yɩɩ kwɛn yikunu bwálɩ́, ʋ tún ba nə. 18 Ba yɩ lɩ̀à tə, ba nə swɩ̀n sʋfaran. Ba sʋ̀ràn tə ga ba də̀ń jə. Ba swɩ̀n sʋ̀ràn təntə, sə tə twá lɩ̀à tə pùə́ fɩra yokʋkwɩnan nə. Kʋ lɩ̀à təntə dàń nə zəzən ba lɩ ba tɩ̀àn, lɩ̀à tə wa, ba nə jén, kʋ tə nə wà dɩ́án tə pìí, ba jén. 19 Ba mʋ̀ kʋnkʋn karnyɩna-ba yàá kàn nii lɩ̀à tə con də, ba wá pa ba tɩnɩ ba tɩ̀àn. Yá ba tətə dàń ga yɩ ba cʋna tə ywəŋə, ba ba ba tɩ̀àn tɩ. Won nə dí dɩ̀àn lìù yuu wa, kʋ tíú yɩ kʋ yoŋu.
20 Kʋ yɩ cɩ́gá, lɩ̀à tə, ba nə yə̀ə́ Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə, ʋ jon ba ba cʋna wa. Yá ba lɩ ba tɩ̀àn lʋʋ kʋ tə gɩgara yìə̀n tə wa. Lɩ̀à təntə nə pìí, ba kə ba tɩ̀àn tə yìə̀n təntə wa, ba pa tə də́ dɩ̀àn ba yuu wa, ba yígúrə́ wá ya càn, kʋ doni dí yáá. 21 Kʋ yà wá kwanɩ kʋ pa ba, də ba yà nə wà cɩ́gá cwəŋə tə yəni, kʋ doni ba nə yəni ka, yá ba ga kʋ́ʋ̀ ba Yɩɩ nii tə, ba nə pɩn ba zìlí. 22 Yoo tə nə wá yí ba lɩ̀à təntə, bɩrɩ nəba də, kʋ tə nə swɩ̀n zwansɩsarɩ tə wa, yɩ cɩ́gá. Kʋ swɩ̀n, kʋ wʋ́: «Kʋ yɩ ndə kukurə nə tʋnɩ, ka pìí ka də́». Kʋ swɩ̀n zwansɩsarɩ don wa, kʋ wʋ́: «Kʋ yɩ ndə ba nə swɛ too, kʋ ga pìí kʋ va kʋ tʋ tɩtaran wa, kʋ bəbəli».