Bələ nii sagɩ tə,
Piyɛrə
nə pʋ́pʋ́nɩ́
Piyɛrə bələ nii sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Sagɩ kʋ tə yɩ *tʋntʋnʋ Piyɛrə nɛɛ bələ nii sagɩ tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́.
Lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́
Piyɛrə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ sagɩ tə ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə lʋʋ tə mama wa.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə: Sagɩ kʋ tə kʋ zɩga lɩ̀à tə nə, ba nə kàrɩ̀ kʋnkʋn kàrɩ̀ tə, tə nə zɩga Zwezi-*Kərisə sʋywáŋʋ́ tə nə. Ba lɩ̀à təntə yàá pwɛ̀e Kərisə lɩ̀à tə duən nə, ba ga vaŋa ba, ba kəni ba tʋtʋnɛɛ kʋkwɩnan tə wa. Piyɛrə swɩ̀n ba con, sə ba twá Yɩɩ cwəŋə tə zəni də pùə́ nədʋ, ʋ nə kúrí ba tə yɩrɩ. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, ba mɛ, sə ba twá Yɩɩ sagɩ tə cɩ́gá kàrɩ̀ tə nə, ba wà mɛ, sə ba cʋgʋ kʋnkʋn karnyɩna-ba sʋ̀ràn tə. *Yuu-Tiu Zwezi wá pìí ʋ bà. Kʋ mɛ, sə lɩ̀à dàn wá də bɩcan sìə́, də pupwən. Ba mɛ, sə ba ya lɩ̀à tə, ba nə poli Yɩɩ pùə́.
1
Təntən jʋ̀nà bwálɩ́
À mʋ̀ Simon Piyɛrə à yɩ Zwezi-*Kərisə tʋtʋnbiu, à ga yɩ ʋ *tʋntʋnʋ. À pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, á mʋ̀ lɩ̀à tə nə, á nə nɩ yuywaŋʋ, á kə á waa Zwezi nə, ndə nə də nə nɩ yuywaŋʋ nə kə nə waa ʋ nə nətʋ. Kʋ nətʋ tə twá də Zwezi-Kərisə cɩ́gá tə nə. Ʋ mʋ̀ nə yɩ nə Yɩɩ, ʋ mʋ̀ ga nə jon nəba nə cʋna wa. Yɩɩ də nə *Yuu-Tiu Zwezi nə wá fwa ba pubwanʋ tə á yɩra, ba ga pa aba ba bɩcan sìə́, tə nə súrí wuuu, kʋ twá á yənu tə nə, á nə yə̀ə́ ba.
(Zwan 17.2-3; Titə 2.11-14; Filipə tɩ̀án 1.9-11; 3.8-14; Ebərə-ba 6.11-12)
Yɩɩ twá ʋ dɩ̀àn tə nə, ʋ pa nəba wiən tə mama, tə nə mɛ də nəba, sə nə ma twá ʋ nə zəni, nə nə yə̀ə́ wá yɩrɩ. Ʋ mʋ̀ nə twá ʋ tətə dun yofaran tə nə, ʋ ma kúrí nəba. Mə kʋ twá yìə̀n təntə, Yɩɩ ma kàn nii də, ʋ wá pa nəba wiən nəfaran, tə nə ziən zənzən. Ʋ fwa kʋ nətʋ, sə kʋ pa á dàń nə nɩ tə wiən təntə, sə á wànɩ́ á lɩ á tɩ̀àn yokʋkwɩnan tə wa, tə nə súə́ lʋʋ. Yìə̀n təntə yɩ ləzoni pwìí yokʋkwɩnan fɩra, tə ga cʋ̀gà lʋʋ tə. Yá á dàń wá ya ndə Yɩɩ nə. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á kənə á kajaŋa mama lá. Á ken á waa Zwezi-Kərisə nə. Á pɩan yofwamɩnan nəzəŋə súrí kʋ nə. Á pɩan yənu súrí yofwamɩnan nəzəŋə tə nə. Á pɩan, á yəni á tɩ̀àn janʋ, á súrí yənu tə nə. Á pɩan, á ja pɩ́nʋ́ wuuu, á dànà ká pìí á kə á kwa, á súrí á nə yə̀ə́ á tɩ̀àn janʋ tə nə. Á pɩan, á twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni, á nə jə, á súrí pɩ́nʋ́ wuuu, á dànà ká pìí á kə á kwa tə nə. Á pɩan, Kərisə lɩ̀à tə duən sonu súrí, á nə twá Yɩɩ nə zəni tə nə. Á pɩan, lɩ̀à tə mama sonu súrí lɩ̀à tə duən tə, ba nə yɩ á nubɩa Kərisə yɩrɩ tə, sonu tə nə. Də á nə tʋŋa tə yìə̀n təntə, tə súrí wuuu, tə wá pa, á mɩɩ tə ba ya tʋtʋ. Kʋ wá ja nywarɩ kʋ pa *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə. Yá á ga wá yəni wá yənu, kʋ nə súrí wuuu. Yá lìù tə, ʋ nə ba tə yìə̀n təntə tʋŋa, ʋ ya ndə liliu nə, ʋ ga ba yɩŋʋnɩ na. Ʋ swɛ̀eé də, Yɩɩ yà sɩn ʋ cʋna nədwara tə ʋ lɩ.
10 À nubɩa-ba, Yɩɩ kúrú aba, ʋ ga lɩ aba ʋ tún. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á kənə kajaŋa, sə kʋ yoo təntə ja dɩ̀àn, Kʋ twá á tʋtʋnɛɛ nə. Á nə fwa kʋ nətʋ, á bá mà á nɛɛ nə, á tʋ Yɩɩ cwəŋə wa abada. 11 Yá kʋ nətʋ dàń wá pa, Yɩɩ pa á zʋ nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə sàń tə wa, kʋ nə wulə máŋá mama wuuu. Ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə jon nəba nə cʋna wa.
(1 Piyɛrə 1.10-12; 2 Timote 3.16)
12 Á nəŋə, kʋ tə nə pɩn, à tə ma wá lìí aba tə yìə̀n təntə wuuu. À yə̀ə́ də, á dí yáá á yə̀ə́ tə yìə̀n təntə, yá á ga zɩga dɩ̀àn cɩ́gá tə wa, ba nə bɩrɩ aba. 13 Yá à dàń nɩ də, kʋ ziən də, à tə nə wulə lʋʋ wa, sə à twá sagɩ kʋ tə nə, à ma zɩ̀n aba dwɩan nə. 14 À swɩ̀n kʋ, à nə yə̀ə́ də à tɩan bwələ, ndə nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə bɩrɩ kʋ nə nətʋ. 15 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à wá kə cɩ́gá mama, à kə aba cwəŋə tə nii nə. À fwa nətʋ, sə kʋ pa, á lìí tə yìə̀n təntə, máŋá mama, à tɩan kwa nə.
16 Máŋá don wa, nə swɩ̀n nə Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə dɩ̀àn tə yoo, nə bɩrɩ aba. Yá nə ga swɩ̀n də, ʋ wá pìí ʋ bà. Kʋ yoo təntə tà yomanan, tə nə nan ləzoni swɩan wa, nə twá nə ma swɩ̀n kʋ. Nə tətə nə nɩ ʋ dun tə nə yɩ́á wa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə swɩ̀n kʋ yoo təntə. 17 Ʋ nɩ dun tə nə ba don jə, ʋ nyɩna Yɩɩ con. Nə nì də, Yɩɩ tə, ʋ dun nə dwə tə mama, ʋ swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Ʋ tə ba tə yɩ à biswənə tə, ʋ nə poli à pùə́.» 18 Nə nì kʋ mʋ̀ kori təntə də, kʋ naŋa yɩɩ, də nə yà wulə də wá, kʋ mʋ̀ paan* tə yuu wa, Yɩɩ nə bɩrɩ ʋ tɩ̀àn. 19 Yá nə dàń pɩn cɩ́gá Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə sʋ̀ràn tə nə, ba nə swɩ̀n, nə doni won mama. Kʋ ziən də, á nə zùrì á yɩra, də ba sʋ̀ràn tə, ba nə swɩ̀n. Tə yɩ ndə cànʋ́ nə. Cànʋ́ tə yàá pɩpɩlɩ yikunu wa, kʋ ja vələ tɩbɩlakʋnʋ, máŋá tə naŋʋn tə, nə wá pén, kʋ pa á na zəni zəni. 20 Á nəŋə yoo tə, kʋ nə wulə yìə̀n tə mama yuu wa. Kʋ mʋ̀ nə yɩ Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nʋ̀ wà mɛ, sə ʋ gwin Yɩɩ nii tə sʋ̀ràn tə, tə nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa də ʋ təntɩan yənu. 21 Yɩɩ nii sʋ̀sʋ̀nà tə sʋ̀ràn tə, tà tə nan ləzwənə fɩra wa. Kʋ yɩ Yɩɩ-*Siŋu tə nə yigu ba, kʋ pa ba swɩ̀n tə sʋ̀ràn təntə, tə nə nan Yɩɩ.
* 1:18 1.18 Ywàń Matiə 17.1-13. 1:19 1.19 Naŋʋn təntə yɩ Zwezi yoo nə kʋ bɩrɩ. Ywàń Apokalisə 22.16.