5
Kərisə lɩ̀à púlí yoo
(Tʋtʋnan 20.28; 1 Timote 3.1-7; Zwakə 4.6, 10; 1 Tɛsalonikə tɩ̀án 5.6-8; Efɛzə tɩ̀án 6.10-18)
Sɩ́ʋ́n nə, à swɩ̀n *Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə con, ba nə wulə á pwərə wa. À də tətə yɩ yáá tíú don, ndə ba nə. À nɩ Zwezi-Kərisə, máŋá tə wa, À də wá twá, à ya Zwezi-Kərisə dun tə wa, Yɩɩ nə wá bɩrɩ. Á ywàŋá Yɩɩ lɩ̀à tə yuu, Yɩɩ nə pɩn aba, sə á ywàń ba yuu, ndə payɩra nə ywàŋá pee yuu nətʋ. Á dànà ká fwa kʋ ndə, kʋ yɩ ba kálɩ́ aba. Á ywàŋá ba yuu də á waa mama, ndə Yɩɩ nə pɩ̀à, sə kʋ ya nətʋ. Á dànà ká fwa kʋ, ba nə wá ŋwɩ́n aba yɩrɩ. Á fwa kʋ də yaŋwɩa. Á pɩan á ya lɩ̀à, ba duən tə nə twá á nə, ba lwarɩ nətʋ, ba nə mɛ, sə ba ya. Yɩɩ pɩn lɩ̀à tə, sə á ywàń ba yuu. Á dànà ká də́ dɩ̀àn ba yuu wa. Zwezi-Kərisə yɩ ndə payɩra yuu tíú nə. Á nə fwa nətʋ, dɩɩn tə, ʋ nə wá bà, ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn, á wá na dun yupuu tə, kʋ zəni nə ba zwɛ̀e.
Á mʋ̀ ləzwəndʋn-ba, á sɩ̀á yáá tɩ̀án tə nii. Á mama muŋə á tɩ̀àn duən yáá con. Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
«Yɩɩ zɩga fwiə lɩ̀à nə, yá ʋ fwa pubwanʋ lɩ̀à tə yɩra, ba nə muŋə ba tɩ̀àn».
Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, á muŋə á tɩ̀àn ʋ yáá con, sə ʋ mʋ̀ nə zɩ̀n aba yɩɩ nə, máŋá tə wa, ʋ nə lɩ ʋ tún. Yɩɩ jə dɩ̀àn tə mɛ yuu wa. Ʋ mʋ̀ nə ywàŋá á yuu nə. Á kənə yìə̀n tə mama, tə nə wʋwalɩ aba, ʋ jɩɩn wa.
Á cɩa á tɩ̀àn nə, sə á ya lɩ̀à tə, á nə yə̀ə́ yoo də̀ń. Á dànà ká dwɛ̀e. *Sɩtana yɩ á dʋŋʋ. Ʋ yɩ ndə gəru nə, kʋ baa, kʋ kɩkarɩ, kʋ ga pɩ̀à lìù, sə kʋ də́. Á kənə á waa Zwezi nə wuuu, sə á zɩgɩ dɩ̀àn, á ta Sɩtana. Á dàń ga yə̀ə́ də, lɩ̀à tə duən, tə ba nə yɩ á nubɩa Kərisə yɩrɩ, ba nə wulə lʋʋ bwálɩ́ mama, də na càn, ndə á də nə.
10 Yɩɩ dàń nə fwa pubwanʋ á yɩra. Ʋ twá də Zwezi-Kərisə, ʋ kúrí aba, sə á ya ʋ dun tə wa, tə nə ba zwɛ̀e. Á wá də́ càn máŋá mancɩn. Kʋ kwa nə, Yɩɩ tətə wá kwɛn aba ʋ zɩgɩ. Ʋ wá pa á zɩgɩ dɩ̀àn á ma twá Zwezi-Kərisə nə, á ga wá dàn á jɩ̀àn. Yá won kʋ́ʋ̀ ba wànɩ́, kʋ pa á pìí á kə á kwa. 11 Ʋ mʋ̀ nə jə dɩ̀àn, máŋá də máŋá, kʋ nə ba zwɛ. Amɩɩna!
Sagɩ tə yígúrə́ sʋ̀ràn
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 5.23-28)
12 Siləvɛn yɩ nə nubiu *Kərisə yɩrɩ, ʋ nə twá ʋ nə də pùə́ nədʋ. Yá à dàń twá ʋ nə, à ma pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩbiə kʋ tə á nə. À pʋ́pʋ́nɩ́ á nə, sə à ma kwè aba, à ga bɩrɩ aba Yɩɩ pubwanʋ tə nə yɩ nətʋ, kʋ pa aba, cɩ́gá mama. Á dʋga á tɩ̀àn á pa Yɩɩ pubwanʋ təntə nə. 13 Kərisə lɩ̀à púlí tə, kʋ nə wulə Babɩlɔnə nə tə, jʋ̀nɩ̀ aba. Ba yɩ lɩ̀à tə, Yɩɩ nə kúrí, ndə á də nə. À bìú Marəkə də jʋ̀nɩ̀ aba. 14 Á jʋ̀nà duən də zìlə́ zənzən də sonu, ndə Kərisə lɩ̀à nə mɛ, sə ba fwa nətʋ.
Yɩɩ wá pa bɩcan sìə́ á mʋ̀ lɩ̀à tə mama nə, á mʋ̀ də Zwezi-Kərisə nə vwə duən nə.