2
Dàn ká ja lìù, n ma kwanɩ ʋ don kàrà
À nubɩa-ba, á ken á waa Zwezi-*Kərisə nə. Ʋ yɩ nə *Yuu-Tiu, ʋ ga jə dun də. Á wà mɛ, sə á zìlí lìù don, á ga yá ʋ don. Á nəŋə yoo nə, sə nə ma man kʋ: Bɛɛ nə ʋ ken sɩ́án jɩfɩla, ʋ zʋ gànʋ̀, kʋ nə cɩcɩlɩ, ʋ ja bà á jə́rə́ wa. Zʋrʋ don də, ʋ nə zʋa gangwɩrʋ, ʋ jə bà á jə́rə́ tə wa. Á yàá zìlí bɛɛ tə, ʋ nə zʋa gànʋ̀, kʋ nə cɩcɩlɩ tə, á swɩ̀n ʋ con, á wʋ́: «Jə̀ń yáá bwálɩ́ nəzəŋu tə wa!» Á ga swɩ̀n zʋrʋ tə con, á wʋ́: «N mʋ̀, zɩgɩ yɩɩ nə lá con!» Nə à yə̀ə́: «Jə̀ń tɩa à nɛɛ də̀ń!» Á cɩ́gá nə fwa kʋ nətʋ, á yɩ á kúrí ba duən wa. Á tì ʋ don, á ma kwanɩ ʋ don. Kʋ nətʋ tə yɩ á pubʋŋɩ kʋkwɩnan tə nə pɩn, á ma pwɛ̀e ba duən wa.
À nubisoni-ba, á cʋga zəni. Á yə̀ə́ də, Yɩɩ kúrí zʋra, lɩ̀à tə, lʋʋ nə tɩ, ba yɩ́á yuu. Ba mʋ̀ zʋra təntə keni ba waa ʋ mʋ̀ Zwezi nə wuuu. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba yɩ jɩjə tɩ̀án, ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Kʋ nə súrí lá, ba lɩ̀à tə wá twá ba də́ pàrɩ̀ də ʋ mʋ̀ Yɩɩ. Pàrɩ̀ təntə ya Yɩɩ nə kàn nii, sə ʋ pa lɩ̀à tə nə, ba nə swə ʋ mʋ̀ Yɩɩ. Yá á mʋ̀ dàń ba zʋra zìlí, á zʋnɩ ba. Á ga yə̀ə́ zəni də, jɩjə tɩ̀án tə nə yàá də́ dɩ̀àn á yuu wa. Ba mʋ̀ nə yàá ja aba, ba va lɩ̀à tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà, yáá con. Mə ba mʋ̀ jɩjə tɩ̀án tə nə yàá kʋkʋlɩ Zwezi yɩrɩ nəzəŋu tə á nə twá kʋ nə, ba ma yɩ *Kərisə lɩ̀à.
Yɩɩ yɩ pɩ̀ʋ́. Yá á fwa zəni, də á nə twá ʋ nii tə nə. Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́: «Sóní n yɩra lìù ndə n tətə nə!» Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á nə kúrí lɩ̀à duən wa, á fwa cʋna də Yɩɩ. Yá Yɩɩ wá twá ʋ *nii tə nə ʋ bɩrɩ də, á yɩ cʋna lɩ̀à. 10 Á tíə́ kʋ tə, á ma man: Lìù don yàá twá Yɩɩ nii tə yìə̀n tə mama nii nə, yá kʋ tíú ga cʋ̀gʋ̀ tə wa yoo nədʋ nə, ʋ cʋ̀gʋ̀ tə mama nə, Yɩɩ yáá con. 11 Yɩɩ tə, ʋ nə wʋ́: «Dàn ká cwàrɩ̀!» Ʋ mʋ̀ nə kʋ́ʋ̀ wʋ́: «Dàn ká gʋ də!» Yá n dàń nə ba cwàrɩ̀, n ga gʋ lìù, n jigə Yɩɩ nii tə mama cʋnʋ. 12 Yɩɩ bʋ̀rà təntə wá pa, á tɩnɩ á tɩ̀àn. Á pɩan á níə́ sʋ̀ràn, də kʋ tə á nə fwa, ya ndə lɩ̀à tə nə, Yɩɩ nə wá bʋ̀rɩ̀ ba bʋ̀rà. 13 Á nə ba lìù yinəgə dəri zənzən, máŋá tə wa, Yɩɩ nə wá bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà, ʋ də bá dəri á yinəgə zənzən. Lìù tə, ʋ nə dəri lɩ̀à yinəgə zənzən, ʋ wà mɛ, sə ʋ pa Yɩɩ bʋ̀rà fən ja wá.
Nətʋ lìù nə wàá ʋ bɩrɩ də, ʋ keni ʋ waa Zwezi nə
(Galasi tɩ̀án 5.6; Ebərə-ba 11.17-19, 31)
14 À nubɩa-ba, á tíə́ kʋ tə, á ma man: Lìù don ʋ nə swɩ̀n də, ʋ mʋ̀ ken ʋ waa Zwezi nə, yá ʋ ga ba tʋtʋnzəŋə tʋŋa, ʋ ma bɩrɩ kʋ, kʋ nətʋ tə ba də̀ń jə. Yá kʋ tíú tə dàn ká bʋ́n də, kʋ wá jon wá ʋ cʋna wa. 15 Á nəŋə yoo, sə nə ma man kʋ: Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə yɩ nubɩa *Kərisə yɩrɩ, tə wàá á nubiu don á nɩ, kʋ tíú nə ba ʋ yɩra gànʋ̀ jə, ʋ ga ba ʋ nii wodiu də jə. 16 Á wa lìù don dàń swɩ̀n kʋ tíú con, ʋ wʋ́: «Yɩɩ wá pa mʋ́ bɩcan sìí. Yɩɩ nə wá pa mʋ́ gànʋ̀, ʋ ga pa mʋ́ wodiu, n də́ n sú». Də á nə wà wiən tə pɩn, tə wá san wá, sə ʋ ma ya lʋʋ wa, kʋ nətʋ tə ba də̀ń jə. 17 Mə kʋ yɩ nətʋ, kʋ pa á mʋ̀ Kərisə lɩ̀à tə nə. Á nə ken á waa Zwezi nə, á ga ba ka tʋtʋnzəŋə tʋŋa, kʋ fwa ndə á kʋ́ʋ̀ ba á waa kəni Zwezi nə. Yá kʋ dàń yɩ ndə won nə tɩga.
18 Á wa lìù don nə swɩ̀n, ʋ wʋ́: «Lɩ̀à duən wulə, ba nə ken ba waa Zwezi nə, ba duən də wulə, ba nə tʋŋa tʋtʋnzəŋə». À mʋ̀ wá le kʋ tíú, à wʋ́: «Bɩrɩ nə, nətʋ tə lìù nə wàá ʋ waa ʋ keni Zwezi nə, ʋ ga ba tʋtʋnzəŋə tʋŋa. Yá à də wá twá à tʋtʋnzəŋə nə, à bɩrɩ mʋ́ də, à ken à waa Zwezi nə». 19 N pɩn cɩ́gá də, Yɩɩ yɩ nədʋ. N fwa zəni. *Zinə də yə̀ə́ kʋ nətʋ tə, yá fən yàá ga zʋ tə.
20 Zɩbanənyɩn tíú, n bá yá, sə n nì naaa? Lìù nə keni ʋ waa Zwezi nə, yá ʋ ga ba tʋtʋnzəŋə fwa, ʋ nə keni ʋ waa Zwezi nə tə cɩcɩ, ba də̀ń jə. 21 N yə̀ə́ də, nə nɩbɛɛ *Abərahamə tì ʋ bìú *Yɩzakə, sə ʋ ma fwa *joŋi Yɩɩ joŋi bwálɩ́ tə yuu wa, ʋ pa Yɩɩ nə. Yá Yɩɩ dàń jəli wá də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú ʋ tʋtʋnzəŋə tə yɩrɩ. 22 N na də, Abərahamə nə ken ʋ waa tə Yɩɩ nə, yá kʋ də ʋ tʋtʋnzəŋə tə twá duən. Yá kʋ yɩ Abərahamə tʋtʋnzəŋə tə nə bɩrɩ də, ʋ ken ʋ waa Yɩɩ nə cɩ́gá cɩ́gá. 23 Mə nətʋ nə kʋ twá yoo tə, kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, nii ma sú: «Abərahamə ken ʋ waa Yɩɩ nə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ jəli wá də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con». Yá ba dàń boŋə Abərahamə ‹Yɩɩ dabɛɛ›. 24 Á na də, kʋ yɩ kʋ twá lìù tʋtʋnzəŋə nə, Yɩɩ ma jəli kʋ tíú də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú nə. Kʋ tà kʋ twá lìù nə ken ʋ waa Zwezi nə cɩcɩ yɩrɩ. 25 Mə kʋ yɩn nətʋ kʋ pa, kacwarʋ tə nə, ʋ yɩrɩ nə yɩ Rahabə. Ʋ jɩn *Yɩzərayɛlə* lɩ̀à tə, ba nə tʋn máŋá don wa, ʋ tɩʋ wa. Ʋ san ba, ʋ pa ba pìí ba twá cwəŋə don ba vìí. Yɩɩ jəli wá də, ʋ yɩ cɩ́gá tíú nə ʋ tʋtʋnzəŋə tə yɩrɩ. 26 Á yə̀ə́ də, siŋu nə tə̀lə́ ləzwənə yɩra, ʋ yɩ ʋ tɩga. Mə kʋ yɩ nətʋ də, nə nə keni nə waa Zwezi nə, yá nə tʋtʋnan ga ba kʋ bɩrɩ, nə waa tə yɩ ndə won nə tɩga.
* 2:25 2.25 Lɩ̀à təntə yà yɩ Yɩzərayɛlə lɩ̀à nə tʋn ba, sə ba dí yáá ba va ba ywàń Kanan lʋʋ nii tə. Mə kʋ lʋʋ nii təntə wa, ba yà mɛ, sə ba va ba ya. Yɩɩ yà kàn nii də, ʋ wá pa ba kʋ lʋʋ nii təntə.