3
Á jana á níə́ zəni!
(Romə tɩ̀án 3.13-14; Matiə 12.33-37)
À nubɩa-ba, á dànà ká pa, á ya dánɩ́ zənzən, á nə yɩ karnyɩna-ba. Bʋ̀rà tə ba nə dànɩ̀, sə ba bʋ̀rɩ̀ nə mʋ̀ lɩ̀à tə nə yɩ karnyɩna-ba tə, dɩ̀àn wá doni ba duən tə nyiən. Nə yàá fwa cʋna yiri yiri nɛɛ kapʋpʋ. Lìù nə ba ʋ sʋ̀ràn swɩ̀n ʋ fwa cʋna tə wa, kʋ tíú tə yɩ lìù tə, Yɩɩ yìə̀n tə nə bɩga ʋ yuu wa, ʋ ga wàá ʋ tɩ̀àn yoo mama wa. Nə yàá kə kwìə́n sɩsan nii nə, sə nə pa, ka sɛ̀e nə nii, sə nə tɩnɩ ka mama mɩ́ámɩ́án. Á nəŋə nɩ́á yuu bori nə dáá nətʋ! Kʋ də kʋ dánɩ́ tə mama, kʋ jə volan kʋ wa. Lìù nə jə kʋ volan təntə nə, ʋ wàá ʋ pɩn, kʋ vəli bwálɩ́ tə, ʋ nə pɩ̀à. Voo nəfarʋ nə swə kʋ yugə kʋ nətʋ mama, kʋ yɩ kʋ bwálɩ́ tə, lìù tə nə kəni kʋ nə, kʋ yàá vəli. Mə ləzwənə nəndəli yɩ nətʋ, kʋ yɩ nəmanbiə, kʋ yoo ga cà. Á nəŋə, kʋ nyɩn ndə mənpwana nə, kʋ wàá kʋ pɩn, gaʋ nəfarʋ kwé mən. Ləzwənə nəndəli yɩ ndə mən nə, lʋʋ cʋna tə mɛ wulə kʋ wa. Mən təntə yɩ tə naŋa mən dìə̀. Mə tə mʋ̀ cʋna təntə, nə yàá cʋ̀gʋ̀ nə mɩɩ tə mama, kʋ nə zɩgɩ nə lʋrɩ, kʋ vəli nə tɩan. Kʋ ga yɩ nə yɩra tə wa wobiə don. Kʋ cʋna tə yàá pwarɩ nə yɩra tə mama. Ləzwənə wàá dɩ̀àn, ʋ də́ vàná yiri mama yuu wa. Ʋ wàá dɩ̀àn, ʋ də́ gaʋ vàná, də zuŋi də wonənən, də nɩ́á wa wiən yuu wa. Ʋ cɩ́gá ga də́ dɩ̀àn tə wiən tə yuu wa də. Yá ləzwənə tə̀lə́, ʋ nə wàá dɩ̀àn, ʋ də́ ʋ nəndəli yuu wa. Kʋ yɩ wolwan tə, lìù nə wàrɩ̀ ʋ janɩ, ʋ pɩn kʋ zɩga yáá nədʋ. Kʋ súə́ də cwan, ka nə lɩ mɩɩ. Nə bwɩ nə *Yuu-Tiu nə, ʋ nə yɩ nə nyɩna, də kʋ nəndəli təntə. Yɩɩ fwa ləzoni ndə ʋ nyɩnyɩga nə. Yá mə kʋ nəndəli təntə tətə nə, nə ma zɩrɩ, nə kəni ba nə. 10 Bʋ̀rà də zɩra naŋa kʋ nii nədʋ tə wa nə. À nubɩa-ba, á dànà ká pa kʋ ya nətʋ də aba. 11 Nazəŋə də nakʋkwɩnan wàrɩ̀ nabuliyii nədʋ wa tə naŋa. 12 À nubɩa-ba, kapɩrʋ wàrɩ̀ sɩ̀án kʋ zɩŋa. Nə à yə̀ə́ kacʋʋ wàá kapɩra kʋ zɩŋa. Nacwəŋə tə kʋ nɩ́á nə yɩ nakʋkwɩnan wàrɩ̀ nəzəŋə kʋ buli abada.
Wʋbʋŋa tə, Kərisə lìù nə mɛ, sə ʋ ja
(Efɛzə tɩ̀án 4.1-3; Filipə tɩ̀án 2.3; 1 Korɛntə tɩ̀án 3.3; 1 Piyɛrə 3.4; Romə tɩ̀án 14.19)
13 Lìù wulə á wa, kʋ tíú nə jə wʋbʋŋa naaa? Lìù wulə á wa, ʋ nə jə yənu naaa? Kʋ tíú mɛ, sə ʋ ya bwàbwà, ʋ ga twá ʋ tʋtʋnzəŋə, ʋ ma bɩrɩ də ʋ jə wʋbʋŋa. 14 Á nə jə wʋgwɩʋ, á nə jɩga də duən nə, sə á doni duən, á dàń mɛ, sə á yá fwiə tə nə. Yá á dànà ká kʋnɩ kʋnkʋn, á zɩgɩ cɩ́gá tə nə. 15 Kʋ tíú wʋbʋŋa təntə tà kʋ nan Yɩɩ, kʋ yɩ *Sɩtana nə pɩn kʋ wá. Kʋ yɩ tɩa yuu yìə̀n, kʋ ga yɩ ləzwənə fɩra yìə̀n. 16 Yoo mama yɩ gurə gurə, bwálɩ́ tə nə wʋgwɩʋ nə wulə, lɩ̀à tə ga jɩga də duən, sə ba doni duən. Yá yokʋkwɩnan yirə mama wulə kʋ bwálɩ́ tə nə. 17 Lìù nə jə Yɩɩ wʋbʋŋa tə, ʋ bɩcan yɩ nəpon. Kʋ wʋbʋŋa təntə kəni sìə́ lɩ̀à bɩcanɩ wa, kʋ ga pɩn ba waa bwànɩ̀ duən yuu wa. Kʋ mʋ̀ nə kəni nimarʋ lɩ̀à pwərə wa. Kʋ pɩn lɩ̀à dəri duən yinəgə zənzən, kʋ yoo ga ziən. Kʋ mʋ̀ wʋbʋŋa təntə ba lɩ̀à kúrí duən wa, kʋ ga tà níə́ bələ tíú wʋbʋŋa. 18 Lɩ̀à tə, ba nə swə bɩcan sìə́, ba mʋ̀ nə kəni tə sìə́ təntə, ba mʋ̀ də ba yɩra lɩ̀à pwərə wa, ndə ba nə dùə̀ wiən. Yá kʋ tə, ba nə wá na, kʋ wá bɩrɩ də, ba yɩ cɩ́gá tɩ̀án Yɩɩ yáá con.