4
Lìù nə tʋŋa ʋ pùə́ yokʋkwɩnan fɩra, ʋ ba Yɩɩ nii zìlí
(1 Timote 2.8; 1 Zwan 2.15-17; Likə 18.13-14)
Jara də jaŋa wulə á pwərə wa. Tə yìə̀n təntə nan yə̀n tə bà? Kʋ yɩ á pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə pɩn, kʋ yɩ nətʋ. Tə yìə̀n təntə nə wulə á yɩra tə wa, tə pa á zɩga duən nə. Á yɩ́á zʋa lɩ̀à wiən, á ga wàrɩ̀ tə á nɩ. Yá kʋ dàń pɩn á jì lagʋra. Á súə́ də wʋgwɩʋ, á ga wàrɩ̀ wiən tə, á nə pɩ̀à á nɩ. Kʋ pa jara də jaŋa zàn á pwərə wa, kʋ yoo tə yɩrɩ. Á ba tə wiən tə jə, á wà tə lòrì Yɩɩ con yɩrɩ. Máŋá tə, á nə lòrì də, á ba nɩ, á pubʋŋa tə nə ba ziən yɩrɩ. Kʋ yɩ á lòrì, sə á ma tʋn á pùə́ yokʋkwɩnan fɩra.
Á yá Yɩɩ, ndə kacwarɩ nə yá ʋ barɩ nətʋ. Á yə̀ə́ zəni də, lʋʋ kʋ tə wiən tə sonu yɩ Yɩɩ dʋŋɩ. Lìù tə, ʋ nə pɩ̀à, sə ʋ twá lʋʋ yìə̀n tə tə kwa, kʋ tíú wá jì Yɩɩ dʋŋʋ. Á dànà ká bʋ́n də, kʋ tə Yɩɩ nə swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə wa, yɩ tʋtʋ. Kʋ swɩ̀n də, Yɩɩ súə́ də wʋgwɩʋ nə siŋu tə fɩra tə yɩrɩ, ʋ nə pɩn nəba. Yá kʋ tə nə dwə tə mama, kʋ mʋ̀ nə yɩ pubwanʋ tə, ʋ nə pɩn nəba. Kʋ swɩ̀n Yɩɩ sagɩ tə wa kʋ wʋ́:
«Yɩɩ zɩga lɩ̀à tə nə, ba nə jə fwiə, ʋ ga fwa pubwanʋ ba tə, ba nə mun ba tɩ̀àn yɩra».
Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, á zìlí Yɩɩ nii. Á vɩa *Sɩtana con, ʋ wá dəri, ʋ va yɩŋʋnɩ, ʋ yá aba. Á twənə á yí Yɩɩ yɩra, ʋ də wá twən ʋ yí á yɩra. Cʋna lɩ̀à-ba, á lɩa á jɩ̀àn durən wa. Pwìí bələ tɩ̀án-ba, á lɩa cʋna á bɩcanɩ wa. Á pɩan á yinəgə ja á tɩ̀àn. Á kənə á tɩ̀àn lúə́ wa, á kwíə́! Á mʋmʋn wá jì kwirə. Á pupwən wá lwàń ka jì pucʋnɩ. 10 Á muŋə á tɩ̀àn *Yuu-Tiu yáá nə! Yá ʋ wa zɩ̀n aba.
Á dànà ká cəgə duən!
11 À nubɩa-ba, á dànà ká cəgə duən! Lìù tə, ʋ nə cəgə ʋ don, ʋ nə yɩ ʋ nubiu *Kərisə yɩrɩ, nə à yə̀ə́ ʋ nə bʋ̀rɩ̀ ʋ bʋ̀rà, kʋ tíú yɩ yoo tə, Yɩɩ nə pɩn ʋ *nii tə, kʋ yuu wa ʋ cəgə. Kʋ ga yɩ Yɩɩ nii tə bʋ̀rà nə ʋ bʋ̀rɩ̀. Yá də lìù nə bʋ̀rɩ̀ Yɩɩ nii tə bʋ̀rà, kʋ tíú kʋ́ʋ̀ wàrɩ̀ kʋ nii təntə nə ʋ twá. Ʋ dàń yɩ kʋ bʋ̀rà nə ʋ bʋ̀rɩ̀. 12 Yɩɩ cɩcɩ nə pɩn ʋ nii lɩ̀à nə. Ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə wàá lɩ̀à bʋ̀rà bʋ̀rɩ̀. Ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə wàá lɩ̀à ʋ joŋə ba cʋna wa. Ʋ mʋ̀ cɩcɩ nə wàá ba ʋ cʋ̀gà də. Sə n mʋ̀! N mʋ̀ nə yɩ wàà, n ma bʋ̀rɩ̀ n don bʋ̀rà?
Á dànà ká ya fwiə lɩ̀à!
(Likə 12.16-20)
13 He! Á mʋ̀, á cʋga nə sɩ́ʋ́n nə! Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á yàá swɩ̀n, á wʋ́: «Zə̀n, nə à yə̀ə́ jwɩan, nə wá va tɩʋ kʋ tə, nə à yə̀ə́ kʋ tə. Nə wá fwa bɩnɩ lá, nə wá yoli wiən, nə ga wá na nywarɩ nətən lá». 14 Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə yə̀rì won tə nə wá yí á mɩɩ tə jwɩan nə. Á yɩ ndə fanyʋ nə, kʋ dánɩ́ mancɩn, kʋ ga pìí kʋ jén. 15 Á mɛ, sə á swɩ̀n, á wʋ́: «Də *Yuu-Tiu nə swə nə mɩɩ tə, nə wá ya lʋʋ wa, nə wá fwa kʋ tə də kʋ tə». 16 Yá á mʋ̀ con kʋ tà nətʋ. Á yɩ fwiə lɩ̀à, á ga tə bwɩ á tɩ̀àn nə, də kʋ mɛ. Á nə zɩ̀n á tɩ̀àn nətʋ tə, kʋ yiri ba ziən. 17 Lìù tə, ʋ nə yə̀ə́ zəni tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ fwa, yá ʋ ga ba kʋ fwa, ʋ ken ʋ tɩ̀àn cʋna wa.