5
Á zurə á yɩra, jɩjə tɩ̀án-ba!
(Matiə 3.5)
He! Á mʋ̀ jɩjə tɩ̀án-ba! Á bubwiə á kə yɩɩ nə zənzən, pucʋnɩ yìə̀n tə yɩrɩ, tə nə wá yí aba! Á jɩjə wiən tə pʋ́á! Kwiu dí á ganan! Á səbiu tə dí sɩnʋ. Kʋ sɩnʋ tə wá ya won tə, kʋ nə wá pa ba bʋ̀rɩ̀ á bʋ̀rà. Kʋ wá ya ndə mən nə, kʋ də́ á yɩra tə. Lʋʋ zaŋʋ máŋá bwələ, yá á mʋ̀ tə wulə á pɛ̀e wiən tə, tə kwənə nə dáá, á pɩn á tɩ̀àn nə. Tʋ̀tʋ̀nà nə tʋn á kárɩ́ wa, ba cə tə wiən tə, á ba ba ŋwɩ́n. Ba lɩ̀à təntə, á nə wà ŋwɩ́n tə, bubwiə dɩ̀gà ka tʋ *Yuu-Tiu zɩan wa. Ʋ mʋ̀ nə wulə tə mɛ yuu wa. Á wulə lʋʋ wa, ywánɩ́ də jɩjə fɩra wiən wa. Á dí zəni, á nwi ndə vàná nə, ba nə kʋnɩ, sə ba gʋ ba də́. Á bʋ̀rɩ̀ lɩ̀à tə nə yɩ cɩ́gá tɩ̀án, ba nə wà yoo cʋ̀gʋ̀, bʋ̀rà. Á gʋa ba, ba ga wà ba tɩ̀àn nə cɩ̀.
Pɩ́nʋ́ də yɩjʋnɩ
(Ebərə-ba 10.35-37; 6.12; Zwakə 1.12; Matiə 5.33-37)
À nubɩa-ba, á jana pɩ́nʋ́, á ma dɩ̀àn *Yuu-Tiu túrí tə. Á nəŋə, valʋ nə jə pɩ́nʋ́ nətʋ. Ʋ yàá dɩ̀àn ʋ kárá wiən, tə bà tə bɩ zəni tə pa wá. Ʋ yàá ja ʋ tɩ̀àn ʋ dɩ̀àn təntən dwɛ̀e tə də talɩkwa dwɛ̀e tə nə yàá nà. Á zɩga dɩ̀àn. Á də mɛ, sə á ja pɩ́nʋ́ nətʋ, Yuu-Tiu túrí dɩɩn tə nə bwələ yɩrɩ. À nubɩa-ba, á dànà ká ŋʋŋwɩn duən pwərə wa, sə Yɩɩ dàn ká bʋ̀rɩ̀ á bʋ̀rà. Yuu-Tiu, ʋ nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà tə, túrí bwələ. 10 À nubɩa-ba, Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə swɩ̀n Yuu-Tiu yɩrɩ. Ba dí càn, yá ba ga ja pɩ́nʋ́. Á tíə́ ba càn tə, də ba pɩ́nʋ́ tə, á ma man á tɩ̀àn, sə á də fwa ndə ba nə. 11 Á nəŋə, nə wàá nə swɩ̀n də, ba yɩ lɩ̀à tə, ba nə yɩ pupwən lɩ̀à, ba nə zɩgɩ dɩ̀àn ba dɩ̀àn tə yɩrɩ. Á nì də, ba nə swɩ̀n Zwɔbə pɩ́nʋ́ tə yoo. Yá á nɩ kʋ yígúrə́ wa, kʋ tə Yuu-Tiu nə tʋn ʋ pa wá. Cɩ́gá, Yɩɩ ywàŋá nə yoo zəni. Yá ʋ ga dəri nə yinəgə zənzən.
12 À nubɩa-ba, kʋ tə nə dwə tə mama, á dànà ká tì yɩɩ kʋ tə, nə à yə̀ə́ tɩa ka tə, nə à yə̀ə́ won yiri don mama yɩrɩ, á ma dù. Á nə sɛ̀e yoo, sə á le: «Awo!» Á nə wà kʋ sɛ̀e, sə á swɩ̀n: «Ɔn ɔn!» Á fwa kʋ nətʋ, sə Yɩɩ bʋ̀rà tə dàn ká ja aba.
(Marəkə 11.24)
13 Lìù nə wulə á wa, ʋ wulə càn wa, sə kʋ tíú jʋn Yɩɩ. Lìù nə wulə á wa, ʋ nə jə pupwən, sə kʋ tíú nun nuŋi, ʋ ma bʋ Yɩɩ nə. 14 Lìù nə wulə á wa, ʋ nə yɩ̀, sə kʋ tíú bon *Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə, sə ba kə nʋga ʋ yuu wa, ba lòrì Yɩɩ ba pa wá, də *Yuu-Tiu yɩrɩ tə. 15 Ba nə ken ba waa Zwezi nə, Yuu-Tiu wá pa, kʋ tíú na yazurə, ʋ ga zàn. Yá ʋ nə fwa cʋna, Yɩɩ wá sɛ̀e ʋ kwɛn tə ʋ mʋ̀ də wá pwərə wa. 16 Á dàń swɩ̀án á cʋna, á bɩrɩ duən, á ga jʋn Yɩɩ á pa duən nə, sə kʋ pa á na yazurə. Cɩ́gá tíú yɩjʋnɩ tʋtʋŋɩ jə saŋʋ zənzən. 17 Á lie Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nʋ̀ Eli yoo. Ʋ yɩn ləzwənə ndə nə nə. Ʋ lòrì Yɩɩ, sə dwà dàn ká nà. Yá dwà wà nɩ̀ tɩa yuu wa, kʋ nə zɩgɩ kʋ máŋá tə wa, kʋ ja va bɩna batwa də cànɩ̀ bardʋ. 18 Kʋ kwa nə, ʋ kʋ́ʋ̀ lòrì, sə dwà bà ka nà. Yá Yɩɩ kʋ́ʋ̀ pɩn dwà bà ka nà. Wiən kʋ́ʋ̀ pén tə zɩ̀n bɩa tɩa yuu wa.
Talɩkwa tʋtʋŋɩ
(1 Piyɛrə 4.8)
19-20 À nubɩa-ba, á wa lìù don nə dʋgʋ Yɩɩ cɩ́gá cwəŋə tə, lìù don wàá ʋ pìí ʋ ja wá, ʋ twi kʋ cwəŋə təntə wa. Kʋ tíú tə mɛ, sə ʋ lwarɩ də, ʋ nə pìí ʋ ja wá, ʋ nan ʋ jɩʋn tə wa, ʋ bà Yɩɩ con tə, ʋ jon cʋnʋ təntə tɩan jɩɩn wa. Yá ʋ cʋna nə swə tə dáá nətʋ yiri mama, Yɩɩ wá sɛ̀e ʋ kwɛn tə ʋ mʋ̀ də wá pwərə wa.