Təntən sagɩ tə,
Piyɛrə
nə pʋ́pʋ́nɩ́
Piyɛrə təntən sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Sagɩ kʋ tə yɩ *tʋntʋnʋ Piyɛrə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ.
Lɩ̀à tə nə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́
Piyɛrə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ sagɩ tə ʋ pa *Kərisə lɩ̀à tə nə, ba nə wulə lʋʋ tə mama wa. Silasə də san wá kʋ pʋ́pʋ́nʋ́ wa.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə: *Kərisə lɩ̀à tə wulə càn wa, ba nə ken ba waa Zwezi nə tə yɩrɩ. Ba vànà wulə tə gwàrɩ̀.
Piyɛrə pʋ́pʋ́nɩ́ ba nə, sə ʋ ma dàn ba jɩ̀àn ba nə ken ba waa Zwezi nə tə yɩrɩ, də yala tə yɩrɩ, ba nə jə də wá. Ʋ swɩ̀n ba con, sə ba twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni, də pùə́ nədʋ.
1
Təntən jʋ̀nà bwálɩ́
À mʋ̀ Piyɛrə yɩ Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. À mʋ̀ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn á mʋ̀ lɩ̀à tə nə, Yɩɩ nə kúrí. Á dəri á zʋ Pon, də Galasi, də Kapadɔsə, də Azi, də Bitini nagwanɛɛ tə wa. Á jigə vərə tə bwálá təntə wa. Á yɩ nə nyɩna Yɩɩ nə kúrí aba, ʋ tún vàn nə, kʋ nə ba yigə, ndə ʋ nə tanɩ kʋ, sə kʋ ya nətʋ. Á twá ʋ *Siŋu tə nə, ʋ pa á jì ʋ lɩ̀à, á yá á tɩ̀àn mɩ́ámɩ́án Yɩɩ jɩ̀àn wa, sə á sɛ̀e Zwezi-*Kərisə nii. Yá Zwezi-Kərisə jana tə dàń wá sɩn á cʋna tə, tə lɩ. Yɩɩ nə wá fwa pubwanʋ á yɩra, ʋ ga pa aba ʋ bɩcan sìə́, tə nə súrí wuuu.
Yɩɩ pɩn nəba Yɩɩ, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con
(Efɛzə tɩ̀án 2.4-8; Romə tɩ̀án 8.17-18; 16.25-26; 2 Korɛntə tɩ̀án 4.17-18)
Nə bwɩa Yɩɩ nə. Ʋ yɩ nə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə nyɩna. Ʋ mʋ̀ nə pìí ʋ bwin Zwezi-Kərisə ʋ lɩ tɩan wa. Yá ʋ dəri nə yinəgə zənzən. Kʋ pɩn ʋ twá kʋ bwiun tə nə, ʋ pa nəba mɩɩ nədʋn də yala, máŋá mama wuuu. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə yə̀ə́ də, Yɩɩ tanɩ twərə ʋ tún nə nə, Yɩɩ *sàń nə. Wiən təntə wàrɩ̀ tə cʋ̀gà. Durən wàrɩ̀ tə tə zwɩ, tə zəni ga wàrɩ̀ tə zwɛ̀e. Nə mʋ̀ keni nə waa Zwezi nə wuuu. Yɩɩ wá twá kʋ nə, ʋ cɩ̀ nə nə, də ʋ dɩ̀àn tə. Ʋ wá jon nəba ʋ kə mɩɩ wa, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con. Ʋ wá bɩrɩ nəba mɩɩ təntə, lʋʋ zaŋʋ máŋá wa.
Kʋ mʋ̀ nə pɩn, yìə̀n yiri mama nə swə tə mɛ, sə tə wʋwalɩ aba, máŋá mancɩn kʋ tə wa, á mɛ, sə á tə ya pupwən nəfarʋ wa á jwɛ. Yìə̀n təntə wʋwalɩ aba, sə ba ma lwarɩ də, á nə keni á waa Zwezi nə wuuu, cɩ́gá cɩ́gá. Nə wàá sɩ́án nə tì nə ma maŋa kʋ. Sɩ́án yɩ won tə, ba yàá kə mən wa, sə ba ma na də, tə nə ziən. Yá tə ga yɩ won, tə nə wá cʋ̀gʋ̀ tə jén dɩɩn don nə. Mə kʋ yɩ nətʋ də á də nə keni á waa Zwezi nə wuuu. Kʋ jə funə kʋ doni sɩ́án. Á nə zɩgɩ dɩ̀àn kʋ yoo tə wa, kʋ mʋ̀ nə wá pa, Yɩɩ bʋ á nə, ʋ ga pa aba dun, ʋ ga zìlí aba máŋá tə, Zwezi-Kərisə nə wá pìí ʋ bà, ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn, ʋ nan á yɩ́á yuu. Á wà Zwezi nɩ, yá á ga swə wá. Á ba wá na sɩ́ʋ́n nə, yá á tə kəni á waa ʋ nə wuuu. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á sú də pupwən nəfarʋ. Kʋ pupwən təntə dwə kʋ tə, lìù nə wàá ʋ swɩ̀n də ʋ nii. Á keni á waa Zwezi nə wuuu. Kʋ ŋwɩ́rán nə yɩ, Yɩɩ nə jon aba, ʋ kə mɩɩ tə wa, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con.
10 Máŋá don wa, Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà ken dɩ̀àn, sə ba lwarɩ kʋ tə nə yɩ, Yɩɩ jon ba ʋ kə mɩɩ wa, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con. Ba dí yáá ba swɩ̀n Yɩɩ pubwanʋ tə yoo, ʋ nə tanɩ, sə ʋ fwa á yɩra. 11 Yɩɩ-*Siŋu tə yà wulə də ba. Yá kʋ mʋ̀ nə swɩ̀n tə yìə̀n tə ba con. Ba yà ken cɩ́gá, sə ba lwarɩ máŋá tə də won tə nə, Kərisə càn tə də ʋ dun, tə nə wá twá, tə ma bà. 12 Yɩɩ-Siŋu tə gwin tə yìə̀n təntə də̀ń, kʋ bɩrɩ ba. Yá tə yìə̀n təntə yà tà ba mʋ̀ nə wá na tə ba yɩ́á wa. Yá kʋ lwàń, kʋ yɩ á mʋ̀ yɩrɩ. Sɩ́ʋ́n nə, lɩ̀à tə, ba nə swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, dàń swɩ̀n tə yìə̀n təntə, ba bɩrɩ aba. Ba swɩ̀n tə də Yɩɩ-Siŋu tə, ʋ nə tʋn tə, dɩ̀àn. Yá Yɩɩ *malɩkɛ tə tətə yà sóní, sə tə də yəni tə yìə̀n təntə.
Yìə̀n tə Kərisə lìù nə mɛ, sə ʋ fwa
(1 Tɛsalonikə tɩ̀án 5.8-9; Efɛzə tɩ̀án 5.1; 1 Korɛntə tɩ̀án 6.20; Titə 2.11-14)
13 Kʋ nətʋ tə yɩrɩ, á kənə á pubʋŋa bwálɩ́ nədʋ, sə á va yáá. Á pɩan á ya lɩ̀à tə, á nə yə̀ə́ yoo də̀ń. Á kənə á yala mama, Yɩɩ pubwanʋ tə nə. Máŋá tə, Zwezi-*Kərisə nə wá pìí ʋ bà, ʋ bɩrɩ ʋ tɩ̀àn á yɩ́á yuu, ʋ wá fwa ʋ pubwanʋ təntə á yɩra. 14 Máŋá don yɩn lá, á yà yə̀rì Zwezi-Kərisə, á ga twá á pùə́ yokʋkwɩnan fɩra nə. Á kʋ́ʋ̀ dàn ká pìí á twá tə nə. Sɩ́ʋ́n nə, á dàń yana ndə bìsɩ́ná nə, ba nə sɛ̀e nii. 15 Yɩɩ dàń kúrí aba, ʋ ga yɩ bɩcapon tíú. Á də mɛ, sə á jì bɩcapon tɩ̀án, ndə Yɩɩ nə, á tʋtʋnan mama wa. 16 Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́: «Á yana lɩ̀à tə, á nə yɩ bɩcapon tɩ̀án, ndə à mʋ̀ Yɩɩ nə ya bɩcapon tíú».
17 Á yɩjʋnɩ wa, á yàá boŋə Yɩɩ á nyɩna. Ʋ mʋ̀ nə yɩ lìù tə, ʋ nə ba lìù kúrí, ʋ ma bʋ̀rɩ̀ kʋ tíú bʋ̀rà, kʋ tə yɩrɩ, ʋ nə fwa. Máŋá tə wa, á nə wulə tɩa yuu wa, á dàń mɛ, sə á zìlí wá zənzən. 18 Kʋ yɩ cɩ́gá, á tʋn tʋtʋnkʋkwɩnan tə, á nyɩna-ba nə ma kwè aba. Tə yìə̀n təntə yà ba də̀ń jə. Á yə̀ə́, Yɩɩ ŋwɩ́n ŋwɩ́rán nəfarʋ, ʋ ma yə̀ aba ʋ jon, tə yìə̀n təntə yɩrɩ. Kʋ tə, ʋ nə ŋwɩ́n, kʋ tà ndə səbiu nə, kʋ nə wàá kʋ cʋ̀gà. Kʋ tə, ʋ nə ŋwɩ́n, yɩ kʋ cɩcɩ. 19 Ʋ pɩn Zwezi-Kərisə yɩ ndə *pabiə nə, ba nə gʋa, ba ma fwa *joŋi. Cʋna yà tə̀lə́ ʋ yuu wa, ʋ ga ba durən jə. Yá kʋ yɩ Zwezi-Kərisə jana tə, tə nə jə funə zənzən, Yɩɩ ma yə̀ aba ʋ jon. 20 Yɩɩ yà dí yáá ʋ kúrí Zwezi-Kərisə, ʋ tún kʋ yɩrɩ, də lʋʋ tə wà fwa. Kʋ kwa nə, ʋ bɩrɩ wá aba lʋʋ zaŋʋ máŋá tə nə, á mʋ̀ zəni yɩrɩ. 21 Kʋ twá Zwezi-Kərisə nə, á ma kə á waa Yɩɩ nə. Yɩɩ pìí ʋ bwin wá ʋ lɩ tɩan wa, ʋ ga pa wá dun. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, á keni á waa ʋ nə wuuu, á ga jə yala də wá.
22 Á sɛ̀e á twá Yɩɩ sʋgʋ tə nii nə, kʋ nə yɩ cɩ́gá. Kʋ pɩn á bɩcanɩ yɩ nəpon á ga swə lɩ̀à tə, ba nə yɩ Kərisə lɩ̀à tə, də cɩ́gá cɩ́gá sonu. À dàń swɩ̀n á con, sə á sóní duən zənzən máŋá mama də bɩcan nəpon. 23 Á yə̀ə́ də, Yɩɩ twá ʋ sʋgʋ tə nə, ʋ ma pa aba mɩɩ nədʋn. Kʋ sʋgʋ tə wulə wuuu, kʋ ba zwɛ̀e mama. Kʋ wà twá də ləzwənə tə, ʋ nə wàá ʋ tɩ, ʋ ma pa aba mɩɩ təntə. 24 Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
«Ləzoni tə mama yɩ ndə gaʋ nə, ba dun də mɛ yɩ ndə wopunə nə. Gaʋ yàá kʋ, kʋ punə tə ga twɩ tɩa. 25 Yá *Yuu-Tiu sʋgʋ tə mʋ̀ dàń wulə wuuu, kʋ ba zwɛ̀e».
Kʋ mʋ̀ sʋgʋ təntə nə yɩ Yɩɩ sʋywáŋʋ́ tə, ba nə swɩ̀n ba bɩrɩ aba.