2
Kʋ mʋ̀ yɩrɩ, á lɩa á tɩ̀àn wʋlʋŋʋ, də gɩgɩra yiri mama wa. Á dànà ká ya níə́ bələ tɩ̀án. Á dànà ká zɩga lɩ̀à duən nə, kʋ tɩ̀án wiən yɩrɩ. Á dànà ká swɩ̀n yolwan á pa lɩ̀à nə. Á yana ndə bìsɩ̀nɩ́ nə, ba nə lʋrɩ sɩ́ʋ́n, ba ga pɩ̀à yɩlɩ máŋá mama. Á mʋ̀ yɩlɩ nə yɩ Yɩɩ sʋgʋ tə. Kʋ yɩ yɩlɩ tə, won nə wà kʋ waa gùlí. Kʋ mʋ̀ nə wá pa á boru, kʋ ga wá pa Yɩɩ jon aba, á cʋna tə wa. Á cɩ́gá nɩ də, *Yuu-Tiu ywán zəni, ndə kʋ nə swɩ̀n nətʋ, Yɩɩ sagɩ tə wa.
Zwezi yɩ ndə dìə̀ nigwancɩɩn wárɩ́ nə
(Efɛzə tɩ̀án 2.20-22; Tʋtʋnan 4.11-12; Matiə 21.42-44; Romə tɩ̀án 9.24-26)
Á dàń fàrá á yí *Yuu-Tiu yɩra. Ʋ yɩ lìù tə, ʋ pɩn mɩɩ. Ʋ yɩ ndə kapan wárɩ́ nə. Ləzoni vɩga wá ba dʋgʋ, ndə wotʋtʋ nə. Yá Yɩɩ kúrí wá ʋ tún, ʋ ga jə funə zənzən, ʋ mʋ̀ Yɩɩ yáá con. Á də yana ndə kapana tə nə, tə nə nəŋə, sə Yɩɩ tì aba, ʋ ma lwà dìə̀, ʋ pa ʋ *Siŋu tə nə. Kʋ twá də Zwezi-*Kərisə, á dàń wá ya ʋ mʋ̀ cɩcɩ *joŋwana kʋ dìə̀ tə wa, sə á twá Yɩɩ-Siŋu tə á tʋn á pa Yɩɩ nə, ndə *joŋi nə á pɩn wá. Yá kʋ nətʋ tə poli Yɩɩ pùə́. Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
«Á nəŋə, à tún kapan tɩʋ tə wa, ba nə boŋə ‹Siyon*›, sə à lwà à dìə̀ kʋ yuu wa. Kʋ yɩ dìə̀ tə nigwancɩɩn wárɩ́. À kúrí kʋ, kʋ ga jə funə zənzən à yáá con. Yá lìù tə, ʋ nə ken ʋ waa kʋ kapan təntə nə, ʋ bá də́ cavɩra mama».
Á mʋ̀ lɩ̀à tə, á nə ken á waa kʋ nə, kʋ yɩ won tə, kʋ nə pɩn á jə dun zənzən. Yá kʋ tà nətʋ lɩ̀à tə con, ba nə wà ba waa ken kʋ nə. Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
«Kʋ mʋ̀ kapan təntə, də̀lwə̀rə́ tə nə vɩga ba dʋgʋ vàn nə, kʋ mʋ̀ nə pìí kʋ jì dìə̀ tə nigwancɩɩn wárɩ́, kʋ yoo nə cà. Kʋ jigə kapan, lɩ̀à mà ba nɛɛ kʋ nə, ba twɩ».
Kʋ kʋ́ʋ̀ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
«Kʋ mʋ̀ kapan təntə pɩn, lɩ̀à dʋga cwəŋə ba jén».
Kʋ yɩ ba nə wà Yɩɩ sʋgʋ tə nii sɛ̀e yɩrɩ. Yɩɩ nə ken, sə kʋ ya nətʋ ba yɩra.
Yá á mʋ̀ dàń yɩ dwíí tə, Yɩɩ nə kúrí. Á yɩ *joŋwana púlí tə, á nə tʋŋa á pɩn ʋ mʋ̀ pɩ̀ʋ́ tə nə. Á dwíí tə ya Yɩɩ cɩcɩ nə tɩ. Á yɩ Yɩɩ tətə púlí ʋ nə tún. Ʋ kúrí aba, sə á swɩ̀n yìə̀n nəfaran tə, ʋ nə fwa, á bɩrɩ lɩ̀à nə. Ʋ yɩ lìù tə, ʋ kúrí aba, ʋ lɩ yikunu wa, ʋ kə ʋ poni nəfarʋ tə wa. 10 Dí yáá nə, á yà tà Yɩɩ púlí, ʋ nə tún. Yá sɩ́ʋ́n nə, á dàń yɩ Yɩɩ nə tɩ. Dí yáá nə, Yɩɩ yà wà á yinəgə zənzən dəri. Yá sɩ́ʋ́n nə, Yɩɩ dàń dəri á yinəgə zənzən.
Kərisə lɩ̀à nə mɛ, sə ba ya nətʋ
(Romə tɩ̀án 13.1-8)
11 À nubisoni-ba, á lie á tɩ̀àn də, á yɩ vərə tɩa yuu wa. Yá á ga yɩ lɩ̀à tə, á nə lɛ. Kʋ mʋ̀ tə yɩrɩ, à dàń kwè aba, sə á lɩ á tɩ̀àn yìə̀n tə wa, tə nə yɩ ləzwənə pùə́ yokʋkwɩnan fɩra. Tə yìə̀n təntə yàá kəni dɩ̀àn, sə tə cʋ̀gʋ̀ aba. 12 Á pɩan á tʋtʋnɛɛ mama ya zəni, lɩ̀à tə nə tà Kərisə lɩ̀à yáá con. Á nə jə á tɩ̀àn zəni, ba nə swə ba swɩ̀n də á fwa lwanɩ, ba wá na á tʋtʋnzəŋə tə, á nə tʋŋa. Yá ba dàń wá bʋ Yɩɩ nə, dɩɩn tə nə, ʋ nə wá bà.
13 Á tàà *Yuu-Tiu yɩrɩ, á sɛ̀e lɩ̀à tə mama nii, ləzoni nə lɩ ba tún, sə ba yà á yun tɩ̀án. Á sɩ̀á pɩ̀ʋ́ tə nii, ʋ nə jə̀ə́ á lʋʋ nii pɛ̀egá tə mɛ yuu wa. 14 Á sɩ̀á yáá tɩ̀án tə nii, pɩ̀ʋ́ nəfarʋ tə nə lɩ ʋ tún. Ʋ yɩ ʋ tún ba, sə ba kə lɩ̀à tə, ba nə fwa kʋ tə nə lwara, càn wa. Yá ba ga bʋ lɩ̀à tə nə, ba nə fwa kʋ tə nə ziən. 15 Yɩɩ fɩra tə yɩ, sə á fwa kʋ tə nə ziən, sə ləyərən tə, də lɩ̀à tə, ba nə ba yənu jə, ba ga cəgə aba, pú ba níə́. 16 Á yana lɩ̀à tə, á nə tɩ á tɩ̀àn, Yá á dànà ká tàà á nə tɩ á tɩ̀àn tə yɩrɩ, á fwa lwanɩ lìù yɩra. Á dàń mɛ, sə á ya ndə nətʋ Yɩɩ tʋ̀tʋ̀nà nə mɛ, sə ba ya. 17 Á pɩan dun lìù mama nə. Á swə́nə́ á duən Kərisə lɩ̀à tə. Á zìlə́ Yɩɩ zənzən. Á pɩan dun pɩ̀ʋ́ tə nə.
Á díə́ càn ndə Kərisə nə
(Efɛzə tɩ̀án 6.5-8; Titə 2.9-10; 1 Piyɛrə 3.14-18)
18 Ywəŋə-ba, á sɩ̀á lɩ̀à tə nii, ba nə yə̀ aba. Á zìlə́ ba zənzən. Á dànà ká fwa kʋ, ba tə cɩcɩ yɩra, ba nə jə aba də bɩcabwanʋ. Á fwa kʋ ba tə də yɩra, ba yoo nə dà. 19 Lìù wàá càn ʋ də́, ʋ nə zìlí Yɩɩ yɩrɩ, ʋ ga wà won fwa, kʋ nə ba ziən. Kʋ tíú nə sɛ̀e, ʋ də́ tə càn tə, kʋ yɩ Yɩɩ pubwanʋ. 20 Ba nə fɩrɩ aba á yolwana yɩrɩ, á nə fwa, kʋ ba dun jə kʋ pa aba. Yá kʋ dàń nə yɩ zəni nə, á fwa, ba ga kə càn á nə, yá á pɩ́nɩ́ á də́ tə, kʋ yɩ Yɩɩ pubwanʋ. 21 Zwezi-*Kərisə tətə nə dí càn, ʋ pa aba. Ʋ fwa kʋ nyɩnyɩga, ʋ bɩrɩ aba, sə á ma wànɩ́ á fwa, ndə ʋ nə. Yɩɩ kúrí aba, sə á də́ càn nətʋ. 22 Ʋ yɩ lìù tə, ʋ nə wà cʋna fwa. Ʋ ga yɩ lìù tə, kʋnkʋn nə wà ʋ nii wa nan. 23 Ba nə twɩn wá, ʋ wà ba twɩn, ʋ ma ŋwɩ́n. Ba ken wá càn wa, ʋ wà ba nii nə ba. Ʋ tì ʋ tɩ̀àn, ʋ kə Yɩɩ jɩ̀àn wa. Yá Yɩɩ nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà, kʋ nə yɩ cɩ́gá. 24 Zwezi-Kərisə tətə nə zɩn nə cʋna tə ʋ yuu wa, ʋ ja tɩ dagarʋ tə yuu wa. Ʋ fwa kʋ, sə nə ya lɩ̀à tə, nə nə lɩ nə tɩ̀àn cʋna wa. Ʋ fwa kʋ, sə nə ya mɩɩ wa, nə ga fwa yìə̀n tə, tə nə yɩ cɩ́gá. Kʋ twá ʋ nʋran tə nə, á nʋran tə ma zwɛ̀e. 25 Cɩ́gá, á yà yɩ ndə pee nə, tə ywaŋa. Yá sɩ́ʋ́n nə, á pìí á bà á twá lìù tə nə, ʋ nə cɩ̀ á nə, ʋ ga ywàŋá á yuu.
* 2:6 2.6 Siyon yɩ paan tə, *Zwerizalɛmə nə lwə̀ kʋ yuu wa, yɩrɩ nədwan.