3
Kan də ʋ barɩ nə mɛ, sə ba ya nətʋ duən nə
(Kolosə tɩ̀án 3.18-19; 1 Timote 2.9-15; Efɛzə tɩ̀án 5.22-23)
Sɩ́ʋ́n nə, á mʋ̀ kana-ba də con, á lìù mama mɛ, sə ʋ sɛ̀e ʋ barɩ nii. Á nə fwa nətʋ, á nə swə á wà yoo swɩ̀n ba con, á bana tə duən, nə wà ba waa ken Zwezi nə, ba wá twá kʋ nə, ba sɛ̀e wá. Ba wá na də, á yɩ lɩ̀à tə, á bɩcanɩ nə yɩ nəpwənə á tʋtʋnɛɛ mama wa, á ga jə zìlə́ də. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba wá sɛ̀e Zwezi. Kana vwe ba yun, sə tə ya zəni. Ba kəni sɩ́án zanan ba bɩan nə, yá ba ga zwɩ ganzəŋə. Yá á mʋ̀, á dànà ká pa tə wiən təntə, ba nə na yɩ́á wa, ya á bwaŋa wiən. Kʋ tə nə mɛ, á yana lɩ̀à tə, á nə jə bɩcabwanʋ, á ga yɩ sənbwen. Kʋ nətʋ dàń wá bɩrɩ də, á bwaŋa tə yɩ kʋ wulə á waa con. Kʋ mʋ̀ bwaŋa təntə yiri ba zwɛ̀e. Yá kʋ bwaŋa təntə ga jə funə zənzən, Yɩɩ yáá con. Mə fuən kana tə, ba nə yɩ Yɩɩ cɩcɩ nə tɩ, ba nə jə yala Yɩɩ con, bwaŋa yà yɩ nətʋ. Yá ba ga sɛ̀e ba bana nii. Mə nətʋ nə *Abərahamə kan Sara yà yɩn. Ʋ yà sɛ̀e ʋ barɩ nii, ʋ ga boŋə wá ʋ ‹yuu tíú›. Á də jigə ndə Sara, də á nə fwa zəni ndə ʋ nə, á ga wà sɛ̀e, á pa fən yiri mama zʋ aba.
Sɩ́ʋ́n nə, á də kanbana-ba, á lìù mama mɛ, sə ʋ ja ʋ kan zəni. Á mɛ, sə á lwarɩ də, kana tə bwànà, ba doni aba. Yɩɩ pɩn mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e ʋ con, á mʋ̀ də ba mʋ̀ mɛ nə. Kʋ twá də ʋ pubwanʋ tə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, á dàń zìlə́ ba kʋ nətʋ tə yɩrɩ. Á nə fwa nətʋ, won wàrɩ̀ á yɩjʋnɩ yáá nə kʋ cɩ̀, sə Yɩɩ ba le.
Ka fwa zəni yoo
(Romə tɩ̀án 12.14-21; Matiə 10.24-31; 1 Piyɛrə 2.12, 19-20)
Sə à ma gúrí, à swɩ̀n yìə̀n tə tə á con: Á pɩan, á mama ja pubʋŋa nədʋ. Á pɩan, á yojanʋ ya nədʋ. Á swə́nə́ á duən *Kərisə lɩ̀à tə. Á dərə duən yinəgə. Á muŋə á tɩ̀àn duən yáá con. Lìù nə fwa aba lwanɩ, á dànà ká fwa kʋ tíú lwanɩ, á ma ŋwɩ́n. Lìù nə twɩn aba, á dànà ká twɩn kʋ tíú, á ma ŋwɩ́n. Yá á dàń mɛ, sə á lòrì Yɩɩ, sə ʋ fwa zəni kʋ tíú yuu wa. Yɩɩ kúrí aba, sə á na zəni tə, ʋ nə wá fwa á yɩra. 10 Kʋ pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ wʋ́:
«Lìù nə pɩ̀à, sə ʋ ya lʋʋ wa zəni də pupwən, kʋ tíú dàn ká swɩ̀n sʋkʋkwɩnan ʋ nii wa. Ʋ mɛ, sə ʋ cɩ̀ ʋ tɩ̀àn nə, ʋ dàn ká kʋna kʋnkʋn də. 11 Kʋ tíú mɛ, sə ʋ lɩ ʋ tɩ̀àn yoo tə wa, kʋ nə lwara. Ʋ dàń mɛ, sə ʋ fwa kʋ tə nə ziən, ʋ ga pɩ̀à bɩcan sìə́ də ʋ yaŋwɩa mama. 12 *Yuu-Tiu ywàŋá lɩ̀à tə mama yuu, ba nə yɩ cɩ́gá tɩ̀án. Máŋá tə, ba nə jʋ̀nɩ̀ wá, ʋ yàá cʋga ba yɩjʋnɩ. Yá Yuu-Tiu dàń zɩga lɩ̀à tə nə, ba nə fwa kʋ tə nə lwara».
13 Wàà dàń nə wá fwa aba lwanɩ, də á nə ken á yawala mama lá, sə á fwa kʋ tə nə ziən? 14 Yá á nə swə, á na càn cɩ́gá tə yɩrɩ, á mɛ, sə á ya pupwən wa. Á dànà ká dəri ləzoni fən. Á dànà ká pa kʋ yoo yɩ̀ aba. 15 Kʋ tə nə mɛ̀e, á pɩan dun Kərisə nə, á waa con. Ʋ mʋ̀ nə ya á Yuu-Tiu. Á kənə á sírí máŋá mama, sə á wànɩ́ á le lɩ̀à tə mama, ba nə bwe aba, á yala tə yuu wa, á nə jə də Zwezi-Kərisə. Á fwa kʋ yoo tə də bɩcabwanʋ, sə á ja zìlə́ zənzən. 16 Á pɩan, á pubʋŋa ya pubʋnzəŋu. Kʋ nətʋ wá pa cavɩra ja lɩ̀à tə, ba nə swɩ̀n ba zɩga á nə, ba twɩn aba, á tʋtʋnɛɛ mama nə ziən Zwezi-Kərisə cwəŋə tə wa yɩrɩ. 17 Á nə dí càn, á nə fwa zəni yɩrɩ, kʋ ga yɩ Yɩɩ fɩra, kʋ ziən kʋ doni, á nə dí càn, lwanɩ yɩrɩ, á nə fwa.
(1 Piyɛrə 2.21-24; Ebərə-ba 11.7; Romə tɩ̀án 6.3-4)
18 Cɩ́gá, Zwezi-Kərisə tətə tɩga nə cʋna tə yɩrɩ, naa nədʋ. Ʋ mʋ̀ lìù tə, ʋ nə yɩ cɩ́gá tíú, ʋ tɩga lɩ̀à tə yɩrɩ, ba nə tʋŋa kʋnkʋn yìə̀n. Ʋ fwa kʋ tə, sə ʋ ma van aba, ʋ pa Yɩɩ nə. Ba lɩ ʋ mɩɩ lʋʋ wa, yá Yɩɩ-Siŋu tə pɩn, ʋ pìí ʋ bwin ʋ nan. 19 Yɩɩ-Siŋu tə dàń pɩn, ʋ va ʋ swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə lɩ̀à tə con, ba nə wulə tɩga bwálɩ́ nə bàń dìə̀ wa. 20 Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə yɩ lɩ̀à tə, ba nə vɩga, sə ba zìlí Yɩɩ nii fuən fuən, máŋá tə wa, Yɩɩ nə fwa pɩ́nʋ́ də ba.
Mə kʋ máŋá tə wa, Nowe yà wulə ʋ fwa nɩ́á yuu bori tə. Lɩ̀à wà dánɩ́ yɩn, ba nə zʋa nɩ́á yuu bori təntə wa. Lɩ̀à nana cɩcɩ nə jon ba tɩ̀àn nɩ́á tə, máŋá wa. 21 Kʋ yoo təntə nə yɩ, ba nə ləgə aba nɩ́á tə wa, kʋ twá də Yɩɩ yɩrɩ tə, nyɩnyɩga. Kʋ mʋ̀ dàń nə joŋə aba sɩ́ʋ́n nə á cʋna tə wa. Kʋ mʋ̀ nɩ́á swɩʋ təntə, ba nə fwa aba, tà, sə kʋ sɩn á yɩra durən. Kʋ nɩ́á swɩʋ tə yɩ lòrì tə, á nə lòrì Yɩɩ con, sə ʋ pa á pubʋŋa ya pubʋnzəŋu. Kʋ nɩ́á swɩʋ tə joŋə aba á cʋna wa. Kʋ nətʋ twá də Zwezi-Kərisə ʋ nə pìí ʋ bwin, ʋ nan tɩan wa. 22 Zwezi-Kərisə dɩ̀gà Yɩɩ sàń, ʋ jə̀ə́ Yɩɩ jɩzən* vàn nə. Yɩɩ dí yáá, ʋ pa *malɩkɛ tə də wiən tə mama nə jə dɩ̀àn, sɛ̀e Zwezi-Kərisə nii.
* 3:22 3.22 Ka jə̀ń pɩ̀ʋ́ jɩzən vàn nə yɩ dun bwálɩ́.