2
Nətʋ tə, ba nə jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ
(Ebərə-ba 2.9)
Təntən yoo tə à nə kwè, sə ba fwa, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə *Kərisə lɩ̀à tə jʋn Yɩɩ, sə ba lòrì Yɩɩ, sə ba kə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, lɩ̀à tə mama yuu yɩrɩ. Ba lòrì Yɩɩ, ba pa pɛ̀egá tə nə, sə ba lòrì Yɩɩ, ba pa lɩ̀à tə nə, ba nə ywàŋá ba lʋʋ tə yuu, sə ba lʋʋ tə wànɩ́ kʋ zùrì, sə sìə́ ya kʋ wa. Kʋ nətʋ wá san, sə nə wànɩ́ nə zìlí Yɩɩ, nə ga twá wá zəni. Mə kʋ mʋ̀ yoo təntə nə ywán, kʋ ga ziən, kʋ pa Yɩɩ nə, ʋ nə jon nəba nə cʋna wa. Mə ʋ mʋ̀ nə pɩ̀à, sə ʋ jon lɩ̀à tə mama ba cʋna wa. Kʋ nə súrí lá, sə ʋ pa ba lwarɩ ʋ cɩ́gá tə. Yɩɩ yɩ nədʋ, yá ləzwəndʋa nə wulə ʋ mʋ̀ Yɩɩ də ləzoni pwərə wa. Kʋ lìù təntə nə yɩ Zwezi-*Kərisə. Ʋ mʋ̀ nə pɩn ʋ tɩ̀àn, sə ʋ tɩ ləzoni tə mama yuu yɩrɩ, sə ʋ ma jon ba, ba cʋna wa. Kʋ mʋ̀ yoo təntə nə bɩrɩ, kʋ máŋá tə tətə wa, də Yɩɩ pɩ̀à, sə ʋ jon ləzoni mama. Mə kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, Yɩɩ tún nə, sə à ya ʋ *tʋntʋnʋ, à swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə. À mʋ̀ nə mɛ, sə à gwin Yɩɩ sʋgʋ tə də̀ń à bɩrɩ lɩ̀à tə nə, ba nə tà *Zwifə-ba, sə ba kə ba waa Zwezi nə, sə à bɩrɩ ba cɩ́gá tə də. À bɩrɩ kʋ cɩ́gá təntə lɩ̀à tə nə, ba nə tà Zwifə-ba. Kʋ tà kʋnkʋn nə à kʋnɩ, kʋ ya cɩ́gá nə à swɩ̀n.
Bara də kana nə mɛ, sə ba ya nətʋ Kərisə lɩ̀à jə́rə́ wa
(1 Piyɛrə 3.1-6; 1 Korɛntə tɩ̀án 14.34-35; Titə 2.3-5)
À dàń pɩ̀à, sə bwálɩ́ mama nə, sə bara tə jʋn Yɩɩ. Ba nə zɩ̀n ba jɩ̀àn yɩɩ nə, sə ba ma jʋn Yɩɩ, ba mɛ, sə ba ya lɩ̀à tə, Yɩɩ nə tɩ ba. Lɩŋa wà mɛ, sə tə ya ba bɩcanɩ wa. Tʋ́tʋ̀ná də wà mɛ, sə tə ya ba pubʋŋa wa. À swə, sə kana tə də zʋ ganan, ndə kan nə mɛ, sə ʋ zʋ ʋ gànʋ̀ nətʋ. Ba dàn ká zʋ ganan tə, tə nə ba ziən də ba. Tə wà mɛ, sə tə ya jɩjə tɩ̀án ganan. Ba dàn ká pan yun tə yiri nə yɩ jɩjə tɩ̀án nə panɩ. Ba dàn ká nàn ba tɩ̀àn də sɩ́án bɩan zanan, nə à yə̀ə́ ganan tə, tə kwənə nə dáá zənzən. 10 Ba bwanwiən dàń mɛ, sə tə ya ka tʋn zəni. Kʋ mʋ̀ nə mɛ də kana tə, ba nə swɩ̀n də, ba mʋ̀ zìlí Yɩɩ. 11 Kàrà tə máŋá wa, kana tə mɛ, sə ba cʋgʋ kàrà tə sənbwen, sə ba sɛ̀e kàrà tə nii. 12 À ba nii pɩn kan nə, sə ʋ kàrà bara tə, nə à yə̀ə́, sə ʋ ja dɩ̀àn ba yuu wa. Kana tə mɛ, sə ba pú ba níə́, ba jə̀ń sənbwen. 13 Kʋ də̀ń nə yɩ Yɩɩ təntən, ʋ fwa Adamə. Kʋ kwa nə, ʋ fwa Ɛvə. 14 Yá kʋ tà Adamə nə, *Sɩtana gɩgarɩ, kʋ yɩ kan tə nə, ʋ gɩgarɩ. Kʋ nətʋ dàń pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, kan nə vɩga Yɩɩ nii tə. 15 Yá də kʋ nətʋ mama, Yɩɩ wá jon kan ʋ cʋna wa, ʋ nə lʋrɩ bɩa tə yɩrɩ. Yɩɩ wá jon wá, də ʋ nə keni ʋ waa Zwezi nə wuuu, də ʋ nə swə lɩ̀à, də ʋ nə twá Yɩɩ nə zəni, də ʋ nə jə ʋ tɩ̀àn zəni.