4
Kʋnkʋn karnyɩna-ba yoo
(1 Zwan 4.1-3; Kolosə tɩ̀án 2.16-23)
Yɩɩ-*Siŋu tə cɩ́gá swɩ̀n də, talɩkwa máŋá tə wa, lɩ̀à duən, ba nə ken ba waa Zwezi nə, wá pìí ba yá wá. Ba dàń wá pìí ba zìlí *zinə nii, ba ga wá twá tə mʋ̀ zinə tə kàrà nii nə. Ba wá dʋgʋ ba tɩ̀àn ba pa níə́ bələ tɩ̀án, ba nə yɩ kʋnkʋna, gɩgarɩ ba, ba ga pa ba jén. Ba mʋ̀ kʋnkʋna təntə pubʋŋa tə tɩga mɩ́ámɩ́án, ndə gantwan nə dí mən. Ba mʋ̀ nə kàrɩ̀ ba bɩrɩ də, kʋ culi, sə kan də bɛɛ swe duən nə. Ba ga bɩrɩ də, kʋ culi, sə lɩ̀à də́ wodirən duən də. Tə mʋ̀ wiən təntə ga yɩ Yɩɩ fwa, sə ba də́. Lɩ̀à tə, ba nə ken ba waa Zwezi nə, ba ga yə̀ə́ cɩ́gá tə, ba nə ken Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, ba ga də́ tə, kʋ ba yolwan mama jə. Wiən tə mama, Yɩɩ nə fwa ziən. Won mama tə̀lə́, ba nə mɛ, sə ba lɩ ba dʋgʋ, də ba nə jon tə mama, ba ga kə Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e tə yɩrɩ. Yɩɩ sʋgʋ tə də yɩjʋnɩ tə yàá pa won mama ziən, kʋ pa Yɩɩ nə.
Zwezi-Kərisə tʋtʋnzəŋu yoo
(2 Timote 2.14-16; 4.1-2, 5)
N mɛ, sə n kàrɩ̀ yìə̀n tə tə, n bɩrɩ lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ n nubɩa Kərisə yɩrɩ. Kʋ nətʋ wá pa, n ya Zwezi-*Kərisə tʋtʋnbiu nəzəŋu. Kʋ ga wá bɩrɩ də, n pɩn cɩ́gá Yɩɩ sʋgʋ tə nə, n ga twá kʋ nə zəni. N nə keni n waa kʋ nə, də kàrà nəzəŋu tə nə. Yá kʋ tə bɩrɩ də, sʋ̀ràn tə də kàrà nəywáŋʋ́ tə saŋa mʋ́, tə pa n vəli yáá wuuu, Yɩɩ cwəŋə tə wa. Dʋgʋ ləyərən yomanan tə, tə nə tà Yɩɩ nyiən. Də lìù nə fwa dɩ̀àn won, kʋ yàá pa ʋ yɩra ja dɩ̀àn, kʋ ga wá san wá mancɩn mancɩn. Yá ʋ nə twá Yɩɩ cwəŋə tə mʋ̀ nə zəni, kʋ mʋ̀ saŋa wá zənzən kʋ dwiən. Kʋ wá pa ʋ na mɩɩ nədʋn sɩ́ʋ́n nə. Kʋ mɩɩ təntə ga wá ya mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. Kʋ mʋ̀ sʋgʋ təntə yɩ lɩ̀à tə mama nə mɛ, sə ba sɛ̀e kʋ, ba pa ba tɩ̀àn nə. 10 Mə kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə ma tʋŋa də nə jaŋa. Yá nə ken nə yala Yɩɩ tə nə, ʋ nə wulə mɩɩ wa. Ʋ mʋ̀ nə pɩ̀à, sə ʋ jon lɩ̀à tə mama ba cʋna wa. Ʋ mʋ̀ nə wá jon lɩ̀à tə mama, ba nə ken ba waa Zwezi nə,
11 Kʋ mɛ, sə n pa nii tə yìə̀n təntə yɩrɩ, sə n ga kàrɩ̀ tə mama n bɩrɩ. 12 Dàn ká sɛ̀e n pa, ba mun mʋ́, n nə yɩ ləzwəndʋn tə yɩrɩ. N mɛ, sə n pa ba twá n tətə nə, ba ma lwarɩ nətʋ tə, ba nə mɛ, sə ba ya. Kʋ nətʋ tə wá twá n sʋgʋ nə, də nətʋ n nə yɩ nə. Kʋ wá twá n nə swə lɩ̀à nətʋ nə, də n nə keni n waa Zwezi nə wuuu nətʋ, də nətʋ tə, n bɩcan nə yɩ nəpon Yɩɩ yáá con. 13 Kàrɩ́ Yɩɩ sʋgʋ tə máŋá mama wuuu, lɩ̀à tə yáá con, də n pɩn ba kwìə̀, də n bɩrɩ ba. Fwa nətʋ kʋ jə vələ dɩɩn tə, à nə wá bà. 14 Dàn ká gwìə̀n tarpɩʋn tə, Yɩɩ nə pɩn mʋ́. Yɩɩ pɩn mʋ́ tarpɩʋn. Təntə kʋ twá Yɩɩ nii *sʋ̀sʋ̀nà tə sʋ̀ràn nə, ba nə swɩ̀n n yuu wa. Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə ga tún ba jɩ̀àn n yuu wa kʋ yɩrɩ. 15 Kə n dɩ̀àn mama lá, sə n wànɩ́ tʋn kʋ tʋtʋŋɩ təntə, n pa kʋ nii sú. Fin n yɩ́á kʋ yuu zəni, sə lɩ̀à tə mama na də, n yɩ n vəli n yáá wuuu, Yɩɩ nyiən tə wa. 16 Cɩ n tɩ̀àn nə, sə n cɩ̀ kʋ tə, n nə kàrɩ̀ tə də nə. Ja pɩ́nʋ́ wuuu, n dàn ká pìí n kə kwa. Də n nə fwa kʋ nətʋ, kʋ wá pa Yɩɩ jon mʋ́ n cʋna wa, ʋ ga twá mʋ́ ʋ jon ba tə, ba nə cʋga n sʋgʋ tə.