5
Nətʋ tə, n nə mɛ, sə n ya Kərisə lɩ̀à tə yáá con
(1 Korɛntə tɩ̀án 7.34-35)
N nə wulə də bazʋnʋ, ʋ nə fwa yoo, kʋ nə wà mɛ, dàn ká caga ʋ nii nə də dɩ̀àn. N mɛ, sə n kwè wá bwàbwà, ndə ʋ yà nə yɩ n nyɩna nə. Kwè balandʋra tə, ndə ba yà nə yɩ n nubɩa nə.
Də kazʋnʋ nə fwa yoo, kʋ nə wà mɛ, sə n kwè wá, ndə ba yà nə yɩ n ninə nə. Kwè kaninə tə, ndə ba yà nə yɩ n nakwana nə, n ga pa n bɩcan ya nəpon ba yáá con.
Zìlí kadənə tə, ba cɩ́gá nə yɩ ba cɩcɩ, sə n ga ywàń ba yuu. Kadənu tə, ʋ nə jə bɩa, nə à yə̀ə́ nɩ̀án, ba mʋ̀ nə mɛ, sə ba dí yáá ba ywàń ba dìə̀ lɩ̀à tə yuu. Ba mɛ, sə ba tʋn kʋ tə, ba nə mɛ, sə ba tʋn ba pa ba lɩ̀à tə nə, sə ba ma kə ba lɛ̀eɛ̀e. Mə yoo təntə nə Yɩɩ swə. Kadənu don wulə, ʋ nə yɩ kadənu cɩ́gá cɩ́gá, ʋ nə wulə ʋ cɩcɩ, ʋ ga ba lìù mama jə, sə ʋ ywàń ʋ yuu. Ʋ mʋ̀ kadənu təntə yàá kə ʋ yala Yɩɩ nə. Ʋ yàá jʋ̀nɩ̀ Yɩɩ tɩtɩn də yɩcaʋ, ʋ lòrì, sə Yɩɩ san wá. Yá kadənu tə mʋ̀, ʋ nə fwa ʋ fɩra cɩcɩ, də ʋ wulə mɩɩ wa tə mama, ʋ yɩ ndə ʋ tɩga Yɩɩ yáá con. Nə̀ń kʋ tə n nə mɛ, sə n pa nii ba kʋ yuu wa, sə yìə̀n dàn ká ya ba yɩra, lɩ̀à nə wá caga ba nii nə tə yɩrɩ. Də lìù nə ba ʋ dwíí tɩ̀án nə saŋa, nə à yə̀ə́ kʋ tə, kʋ nə dwə, ʋ ba ʋ dìə̀ lɩ̀à tətə nə saŋa, kʋ tíú vɩga Zwezi. Ʋ mʋ̀ lìù təntə waa lɩŋa kʋ dwən lìù tə, ʋ nə wà ʋ waa ken Zwezi nə.
Dàn ká pʋ́pʋ́nɩ́ kadənu yɩrɩ n súrí kadənə tə nə, á nə saŋa ba nə tə nii nə, də ʋ nə ba bɩna sapwɩtwa jə. Kʋ súrí lá, də ʋ barɩ nə wà nədʋ yɩn. 10 Kadənu mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ba nə bwɩ ʋ tʋtʋnzəŋə nə. Ʋ mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə ywàń ʋ bɩa yuu zəni, ʋ ga sɛ̀e, ʋ joŋə vərə zəni ʋ pa, ba zʋrɩ ʋ dìə̀ wə. Ʋ mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə sɩn* lɩ̀à tə, ba nə yɩ *Kərisə nə tɩ, nɛɛ. Ʋ mɛ, sə ʋ san lɩ̀à nə, ba nə wulə càn wa, ʋ ga tʋn tʋtʋnzəŋə, máŋá mama. 11 Dàn ká pʋ́pʋ́nɩ́ kadənə tə, ba nə yɩ kaninə, tə mʋ̀ yɩra kadənə yɩra sagɩ tə wa. N nə pʋ́pʋ́nɩ́ ba yɩra lá, máŋá tə wa, barɩ swiu fɩra nə jə ba, ba wá dʋgʋ Zwezi-Kərisə lá. Yá ba ga va ba swe barɩ nə. 12 Ba yà fwa ndə ba twá Zwezi-Kərisə nə, ba ga pìí ba yá wá. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, Yɩɩ bʋ̀rà tə wá ja ba. 13 Kʋ nə súrí lá, kʋ wá pa, ba jì yayɩnyɩna, ba twá dii wa ba vəli. Yá kʋ ga bá ya kʋ cɩcɩ. Ba wá ya sʋfarʋ tɩ̀án. Lɩ̀à duən yìə̀n nə wá pìí tə jə ba bɩan nə, ba ga wá swɩ̀n sʋ̀ràn tə, ba nə wà mɛ, sə ba swɩ̀n. 14 Kʋ mʋ̀ nə pɩn, à pɩ̀à, sə n yá kadənə tə, ba nə yɩ kaninə tə, sə ba pìí ba swe, ba lʋrɩ bɩa, sə ba ywàń ba dìə̀ yuu nə zəni. À ba pɩ̀à, sə nə dʋŋa twá ba nə, ba ma swɩ̀n yokʋkwɩʋn mama nə yuu wa. 15 Kadənə duən dí yáá ba dʋgʋ Zwezi cwəŋə tə, ba pìí ba va ba twá *Sɩtana nə. 16 Kan tə, ʋ nə yɩ *Kərisə lìù, nə jə kadənə ʋ dwíí wa, ʋ mʋ̀ nə mɛ, sə ʋ san ba. Ʋ wà mɛ, sə ʋ pa ba jì Kərisə lɩ̀à púlí tə yuu zɩlɩ. Kərisə lɩ̀à púlí tə mɛ, sə kʋ san kadənə tə nə, ba cɩ́gá nə ba lìù jə mɩ́ámɩ́án.
(1 Korɛntə tɩ̀án 9.7-14)
17 Á mɛ, sə á pa ŋwɩ́rán dəkurən bələ Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án tə nə, ba nə tʋŋa zəni, ba swɩ̀n Yɩɩ sʋgʋ tə, də ba kàrɩ̀ kʋ ba bɩrɩ tə, á doni. 18 Yɩɩ sʋgʋ tə swɩ̀n, kʋ wʋ́: «Máŋá tə wa, n nə jə naʋ, n ma tʋŋa n fɔɔ, kʋ wà mɛ, sə n vwa kʋ nii nə, kʋ dàn ká dɩŋɩ wobɩa tə». Kʋ kʋ́ʋ̀ swɩ̀n kʋ súrí lá, kʋ wʋ́: «Tʋ̀tʋ̀nʋ̀ mɛ, sə ʋ na ʋ ŋwɩ́rán».
19 Də lìù nə swɩ̀n, ʋ ma zɩga Kərisə lɩ̀à púlí tə yáá tíú tə don nə, dàn ká cʋgʋ kʋ tíú sʋgʋ, də ba nə wà lɩ̀à bələ də batwa yí, ba nə zɩga yáá tíú tə nə. 20 Caga lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa cʋna tə, nii nə Kərisə lɩ̀à púlí tə mama yáá con, sə kʋ pa, fən zʋ ba duən tə, ba dàn ká tʋn tə yiri.
21 À pɩn mʋ́ nii kʋ tə, də Yɩɩ də Zwezi-Kərisə də *malɩkɛ tə, ʋ nə kúrí, sə n zìlí kʋ tə, à nə swɩ̀n n con, tə nii zəni. Dàn ká kúrí kʋ vàn don n dʋgʋ. Dàn ká kúrí lɩ̀à tə, n ma tʋn kʋ. 22 Dàn ká bɩbarɩ n tún n jɩ̀àn lìù yuu wa, sə n pa wá tʋtʋŋɩ Kərisə lɩ̀à púlí tə wa. Də n nə wà n tɩ̀àn nə cɩ̀, n wá twá n tʋn cʋna tə. Cɩ n tɩ̀àn nə, sə n ya lìù tə, n bɩcan nə yɩ nəpon.
23 N kʋ́ʋ̀ dàn ká nyʋ nɩ́á cɩcɩ. N dàń nyʋ divɛn mancɩn mancɩn, n pùə́ yayɩgʋ tə, də n yayɩran tə duən tə yɩrɩ, sə tə zwɛ̀e.
24 Lɩ̀à duən cʋna ba sə̀gə̀ mɩ́ámɩ́án. Də ba nə swə, ba wà kʋ tɩ̀án bʋ̀rà bʋ̀rɩ̀ də. Ba duən cʋna yɩ ba bʋ̀rà tə bʋ̀rɩ̀ kwa nə, nə ba dàń yàá na tə. 25 Tʋtʋnzəŋə tə də ba sə̀gə̀ mɩ́ámɩ́án. Yá tʋtʋnzəŋə tə, nə wàrɩ̀ tə nɩ yii wa, də tətə wàrɩ̀ tə sə̀gə̀, tə mɛ lá.
* 5:10 5.10 *Zwifə-ba con, ba yàá pa ba sɩn vee nɛɛ, sə ba ma bɩrɩ də, ba sɛ̀e wá ndə ba vee nə ba dìə̀ wa. 5:23 5.23 Kʋ yɩ swana yiri don, kʋ nə wàá pùə́ yayɩgʋ kʋ ywarɩ.