6
(Efɛzə tɩ̀án 6.5-8; 1 Piyɛrə 2.18-20)
Lɩ̀à tə mama, ba nə yɩ ywəŋə, mɛ, sə ba zìlí ba lìù tə, ʋ nə yə̀ ba zənzən, sə kʋ pa lìù mama dàn ká twɩn Yɩɩ, ʋ dàn ká swɩ̀n yolwan nə kàrà tə yuu wa. Ywəŋə tə, ba tɩ̀án nə yɩ *Kərisə lɩ̀à tə, ba wà mɛ, sə ba mun ba, ba mʋ̀ də ba nə yɩ Kərisə lɩ̀à tə yɩrɩ. Ywəŋə təntə dàń mɛ, sə ba kwɛn ba tʋn ba pa ba tɩ̀án təntə nə, ba doni ba dí yáá tə. Lɩ̀à təntə, ywəŋə tə nə tʋŋa ba pɩn ba də yɩ ba nubɩa Kərisə yɩrɩ, Yɩɩ ga swə ba.
Kʋnkʋn kàrɩ̀ tə, də cɩ́gá cɩ́gá jɩjə tə yoo
(Romə tɩ̀án 16.17-18; Ebərə-ba 13.5)
Nə̀ń, kʋ tə n nə mɛ, sə n kàrɩ̀, sə n kwè lɩ̀à tə. Lìù don wulə, ʋ nə kàrɩ̀ kàrà yiri don. Ʋ mʋ̀ lìù təntə wà cɩ́gá pɩn nə *Yuu-Tiu Zwezi-*Kərisə cɩ́gá sʋ̀ràn tə nə, ʋ ga wà cɩ́gá pɩn nə kàrà tə nə, ka nə bɩrɩ Yɩɩ nə swə, sə lìù ya nətʋ. Kʋ tíú yɩ fwiə nə jə wá, ʋ ga yə̀rì won mama. Ʋ yənu nə yɩ tʋ́tʋ̀ná, ʋ ma dɩ jara yìə̀n yɩra boŋu yuu wa. Tə mʋ̀ nə yàá pa ʋ zɩga lɩ̀à duən nə, kʋ tɩ̀án wiən yɩrɩ. Ʋ jə tʋ́tʋ̀ná, ʋ də́ tɩjaŋa lɩ̀à də̀ń nə, ʋ ga bʋŋa yolwan ʋ pɩn lɩ̀à nə. Ba yàá dɩ tʋ́tʋ̀ná wuuu ba pwərə wa, ba pubʋŋa tə ba ziən, ba ga kʋ́ʋ̀ yə̀rì cɩ́gá tə. Ba pubʋŋa wa nə, ba bʋŋa də, ba nə twá cwəŋə tə nə zəni, ba wá na səbɩa. Kʋ yɩ cɩ́gá də, lìù nə twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni, ʋ yɩ jɩjə tíú, də ʋ nə poli ʋ pùə́ də kʋ tə, ʋ nə jə. Nə wà won mama ja bà lʋʋ wa, nə ga bá wànɩ́ won mama nə ja vìí. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, nə nə na nə nii wodiu, nə ga jə ganan, nə mɛ, sə nə pa, tə cɩcɩ mɛ nəba. Lɩ̀à tə, ba nə pɩ̀à, sə ba na wiən zənzən, ba yàá pa *Sɩtana yigu ba, ʋ kə yìə̀n wa, ndə ba nə zʋa nyalɩ wa. Kʋ dàń yàá pa ba sóní wokʋkwɩnan tə, tə nə cʋ̀gà lɩ̀à tə. Yá tə mʋ̀ nə yàá cʋ̀gʋ̀ ba mɩ́ámɩ́án. 10 Yokʋkwɩnan yiri mama dəkuu nə yɩ ka sóní səbiu. Lɩ̀à duən lɩ ba tɩ̀àn Zwezi cwəŋə tə wa, ba pɩ̀à səbɩa zənzən. Ba dí càn zənzən kʋ yoo təntə yɩrɩ, kʋ ga yɩ ba tətə nə pɩ̀à tə, ba pa ba tɩ̀àn nə.
Sagɩ tə yígúrə́ sʋ̀ràn
(2 Timote 2.3-7; 4.7-8)
11 N mʋ̀ lìù tə, n nə yɩ Yɩɩ lìù, lɩ n tɩ̀àn tə mʋ̀ yìə̀n tə mama wa. Kə n dɩ̀àn mama, sə n wànɩ́ n tʋn kʋ tə nə yɩ cɩ́gá yìə̀n. Twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni, sə n kə n waa Zwezi nə, máŋá mama wuuu. Sóní lɩ̀à tə, sə n ja pɩ́nʋ́, sə n ja pubwanʋ. 12 Pʋ́rɩ́ n yɩra, n kə n waa Zwezi nə wuuu. Kə dɩ̀àn, sə n wànɩ́ n ya mɩɩ tə wa, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. Mə kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, Yɩɩ kúrí mʋ́. Máŋá tə, Yɩɩ nə kúrí mʋ́, n tətə swɩ̀n cɩ́gá sʋgʋ lɩ̀à kapʋpʋ yáá con də, n ken n waa Zwezi nə. 13 Zwezi-*Kərisə tətə dɩɩn zɩgɩ, ʋ swɩ̀n cɩ́gá sʋgʋ tə *Pilatə yáá con, ʋ ga bɩrɩ də, ʋ mʋ̀ wulə cɩ́gá cwəŋə wa. À dàń pɩn mʋ́ nii kʋ tə, də Yɩɩ tə, ʋ nə pɩn mɩɩ won mama nə, də ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə. 14 Twá à sʋ̀ràn tə nii nə, à nə dí yáá à swɩ̀n n con. Dàn ká dwá tə nii nə, dàn ká fwa won tə, lɩ̀à nə wá swɩ̀n, ba zɩgɩ n nə kʋ yɩrɩ. Ya nətʋ kʋ ja vələ, nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá pìí ʋ bà. 15 Yɩɩ tə, ʋ nə yɩ pupwən tíú, lɩ máŋá ʋ tún, sə ʋ pa Zwezi-Kərisə pìí ʋ bà ka wa. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə yɩ dɩ̀àn mama Yuu-Tiu. Ʋ mʋ̀ nə ya pɛ̀egá tə mama pɩ̀ʋ́, ʋ ga yɩ yun tɩ̀án tə mama Yuu-Tiu. 16 Ʋ mʋ̀ Yɩɩ cɩcɩ nə wulə máŋá mama wuuu, ʋ ba tɩ. Ʋ wulə poni wa, lìù mama nə wàrɩ̀ kʋ poni tə yɩra ʋ boli. Lìù mama yii tə wà ʋ mʋ̀ Yɩɩ nɩ. Lìù ga wàrɩ̀ wá n nɩ də. Ʋ mɛ, sə ba bʋ ʋ nə, ʋ mʋ̀ nə jə dɩ̀àn, tə nə ba zwɛ̀e abada. Amɩɩna!
Nətʋ n nə mɛ, sə n kwè jɩjə tɩ̀án tə
(Likə 12.15-21; 2 Timote 1.14)
17 Pa nii lɩ̀à tə nə, ba nə yɩ sɩ́ʋ́n lʋʋ kʋ tə jɩjə tɩ̀án, sə ba dàn ká fwa fwiə. Ba dàn ká kə ba waa lʋʋ jɩjə wa, ka nə wá lɛ sɩ́ʋ́n sɩ́ʋ́n. Ba mɛ, sə ba kə ba waa Yɩɩ nə. Ʋ mʋ̀ nə pɩn won mama bʋ́rɩ́ nəba, sə nə jwɛ. 18 Swɩ̀n ba con, sə ba tʋn zəni, sə ba jɩjə tə ya tʋtʋnzəŋə jɩjə. Ba mɛ, sə ba pa wiən lɩ̀à nə də ba bɩcanɩ mama, sə ba tàrɩ̀ ba jɩjə tə də lɩ̀à duən. 19 Də ba nə fwa nətʋ, ba wiən tə, tə kwənə nə dáá, tə də wá ya jɩjə nəzəŋu Yɩɩ con, ka nə wàrɩ̀ ka cʋ̀gà. Yá ba dàń wá na mɩɩ tə, kʋ nə yɩ cɩ́gá, Yɩɩ con.
20 À bìú Timote, ywàń kʋ tə, Yɩɩ nə pɩn mʋ́, yuu zəni. Ja n tɩ̀àn, dàn ká dɩ tʋ́tʋ̀ná tə, tə nə yɩ tʋtʋ, tə nə tà Yɩɩ nyiən. Dàn ká kə n nii yìə̀n tə wa, ba nə wʋ́, də tə yɩ yənu yìə̀n, tə ga yɩ kʋnkʋn yìə̀n. 21 Lɩ̀à duən yà bʋ́n də, ba jə kʋ yənu təntə. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, kʋ tɩ̀án kʋ́ʋ̀ ba ba waa kəni kʋ tə nə, nə nə ken nə waa kʋ nə.
Yɩɩ nə wá fwa pubwanʋ á yɩra.