Bələ nii sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Timote
Timote bələ nii sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Máŋá tə wa, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ, də ʋ yɩ ʋ wulə bàń dìə̀ wa Romə nə. Kʋ yɩn càn zənzən kʋ pa wá. Ʋ mɩɩ ya bwələ, sə kʋ zwɛ̀e, yá lìù də yà tə̀lə́, sə ʋ san ʋ nə.
Lìù tə nə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́
Sagɩ kʋ yɩ bələ nii sagɩ tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa Timote nə, ʋ nə yɩ ʋ tʋtʋndon, ʋ ga swə wá zənzən.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Polə təntən ʋ kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e Timote yɩrɩ. Ʋ dàń swɩ̀n Timote con, sə ʋ zɩgɩ dɩ̀àn ʋ tʋn Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə zəni də yawala, də lɩ̀à nə swə ba kəni càn ʋ nə, kʋ tʋtʋŋɩ təntə yɩrɩ. Ʋ tə swɩ̀n ʋ con, sə ʋ cɩ̀ lɩ̀à tə nə, ba nə dɩ tʋ́tʋ̀ná tə nə ba də̀ń jə, tə nə ba saŋa, sə lɩ̀à tʋn Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə. Ʋ swɩ̀n Timote con, sə ʋ ya ndə ʋ mʋ̀ Polə yà nə yɩ nətʋ. Ʋ mɛ, sə ʋ twá cɩ́gá tə nə, sə ʋ kə ʋ waa Zwezi nə wuuu, sə ʋ soni lɩ̀à, sə ʋ ja pɩ́nʋ́, sə ʋ dàn ká swɛ̀eé kàrà nəzəŋu tə, ba nə kàrɩ̀ wá.
Sagɩ tə yígúrə́ wa, ʋ bɩrɩ nətʋ ʋ tətə nə dí càn, də nətʋ tə Yɩɩ nə san wá.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Timote
À mʋ̀ Polə, yɩ Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ. Kʋ nətʋ twá də Yɩɩ fɩra tə. Zwezi-Kərisə tʋn nə, sə à swɩ̀n mɩɩ tə yoo lɩ̀à con. Yɩɩ kàn nii də, ʋ wá pa kʋ mɩɩ təntə lɩ̀à tə nə, ba nə vwə ba tɩ̀àn Zwezi-Kərisə yɩra. À pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn n mʋ̀ Timote nə. N yɩ à bìú tə, à nə swə zənzən. Nə nyɩna Yɩɩ də nə *Yuu-Tiu Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ n yɩra. Ba mʋ̀ nə wá dəri n yinəgə zənzən, ba ga pa mʋ́ bɩcan sìə́.
Polə dàn Timote jɩ̀àn
(Tʋtʋnan 16.1-3; 2 Timote 2.1-12; Efɛzə tɩ̀án 1.3-7; 2 Tɛsalonikə tɩ̀án 2.13-15)
À mʋ̀ Polə kəni Yɩɩ lɛ̀eɛ̀e, à pɩn n mʋ̀ Timote nə. À lòrì Yɩɩ də bɩcan nəpon, ndə à nɩbara-ba tə nə jʋn Yɩɩ nətʋ. Máŋá mama, à nə wulə à lòrì Yɩɩ, kʋ nə yɩ tɩtɩn nə à yə̀ə́ yɩcaʋ, à yàá lòrì Yɩɩ, à pɩn mʋ́. À lìí à tɩ̀àn də, n nə kwi nətʋ, à viru tə máŋá wa. Yá à dàń yà swə zənzən, sə à pìí à na mʋ́, sə à pùə́ poli. À yàá bʋŋa nətʋ tə, n nə ken n waa Zwezi nə wuuu. Kʋ təntən kʋ ya n nɩɩ Loyisə nə ken ʋ waa ʋ nə. Kʋ zàn lá, kʋ pa n nuu Enisə. Yá à dàń yə̀ə́ də, n də ken n waa ʋ mʋ̀ Zwezi tə nə wuuu, n ga tà níə́ bələ tíú.
Mə kʋ mʋ̀ nə pɩn, à ma lìí mʋ́ yoo kʋ tə. Ja Yɩɩ tarpɩʋn tə, ʋ nə pɩn mʋ́, sə n ma tʋn zəni. Máŋá tə wa, à nə tún à jɩ̀àn tə n yuu wa, Yɩɩ pɩn mʋ́ tarpɩʋn təntə. Kə n dɩ̀àn lá n tʋn də kʋ tarpɩʋn təntə. Yɩɩ-*Siŋu yàá ba pɩn, lìù jì yáá ŋwɩ̀án tíú. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, dàn ká pa, n ya yáá ŋwɩ̀án tíú. Kʋ yàá pa nəba dɩ̀àn, sə nə ma tʋn, nə pa Yɩɩ nə. Kʋ yàá pa nə sóní lɩ̀à, kʋ ga pɩn, nə yə̀ə́ nə tɩ̀àn janʋ.
Dàn ká pa cavɩra ja mʋ́, sə n swɩ̀n nə *Yuu-Tiu yoo n bɩrɩ lɩ̀à nə. Dàn ká pa cavɩra ja mʋ́, à mʋ̀ Polə nə wulə bàń dìə̀ Zwezi-Kərisə yɩrɩ də. N də mɛ, sə n də́ càn sʋywáŋʋ́ tə yɩrɩ, ndə à nə, də dɩ̀àn tə, Yɩɩ nə pɩn mʋ́. Ʋ mʋ̀ Yɩɩ nə jon nəba nə cʋna wa. Ʋ kúrí nəba, sə nə ya ʋ mʋ̀ lɩ̀à. Kʋ tà nə tʋtʋnzəŋə yɩrɩ, kʋ ya ʋ tətə nə swə kʋ nətʋ, kʋ twá də ʋ pubwanʋ tə nə. Yɩɩ tətə nə sóní, sə ʋ fwa kʋ nətʋ tə, də lʋʋ tə wà fwa. Yɩɩ tətə nə twá də Zwezi-Kərisə, ʋ ma tʋn ʋ pubwanʋ tə nə yɩra. 10 Zwezi-Kərisə jon nəba nə cʋna wa, yá ʋ zwɛ̀e tɩan dɩ̀àn. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, sɩ́ʋ́n nə, Yɩɩ pubwanʋ təntə dàń yɩ nəpon. Zwezi twá sʋywáŋʋ́ tə nə, ʋ bɩrɩ də, lɩ̀à tə wá na mɩɩ, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con.
11 Yɩɩ tún nə, sə à ya ʋ tʋntʋnʋ, à swɩ̀n sʋywáŋʋ́ təntə, də à kàrɩ̀ kʋ à bɩrɩ lɩ̀à nə. 12 Mə kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, à də́ càn tə tə, yá cavɩra ba nə jə. À mʋ̀ yə̀ə́ lìù tə, à nə keni à waa ʋ nə. Yá à yə̀ə́ də, sʋywáŋʋ́ təntə, Zwezi nə pɩn nə, ʋ wàá kʋ nə ʋ cɩ̀, kʋ ja vələ dɩɩn tə, ʋ nə wá pìí ʋ bà.
13 Twá cɩ́gá sʋ̀ràn tə nə, n nə nì à nii wa də, à swɩ̀n, sə n də sʋ̀ràn ya ndə tə nə. Dàn ká lwàń won mama tə wa. N nə swɩ̀n tə sʋ̀ràn təntə, Zwezi-Kərisə nə pɩn, sə n kə n waa ʋ nə, yá n ga sóní lɩ̀à də. Kʋ mʋ̀ yɩrɩ nə, ja tə sʋ̀ràn təntə n bɩcan wa. 14 Ywàń sʋywáŋʋ́ tə yuu, Yɩɩ nə pɩn mʋ́. Ywàń kʋ yuu də Yɩɩ-*Siŋu tə, kʋ nə wulə də nəba.
15 N yə̀ə́ də, Kərisə lɩ̀à tə mama, ba nə wulə Azi nagwanaa tə wa, vɩga nə ba dʋgʋ. Fizwɛlə də Ɛrəmozwɛnə twá ba wulə ba wa. 16 À lòrì nə Yuu-Tiu, sə ʋ dəri Oneziforə mʋ̀, də ʋ dìə̀ lɩ̀à yinəgə zənzən. Ʋ mʋ̀ yàá zùrì à bɩcan, ʋ ga ba à cavɩra dəri, də ba nə vwə nə də banzala tə. 17 Ʋ nə twi *Romə wa yəbə, ʋ bɩbarɩ ʋ pɩ̀à bwálɩ́ tə, à nə wulə wuuu, halɩ ʋ bà ʋ na nə. 18 Nə Yuu-Tiu nə wá dəri ʋ yinəgə zənzən, dɩɩn tə nə, ʋ nə wá pìí ʋ bà, ʋ bʋ̀rɩ̀ ləzoni bʋ̀rà. N mʋ̀ yə̀ə́ tʋtʋnan tə, ʋ nə tʋn ʋ pa nə, máŋá tə wa, à nə yɩn Efɛzə nə, zəni.