3
Lʋʋ zaŋʋ máŋá yoo
(2 Piyɛrə 2.1-22; Zwidə 3; Titə 1.10-16)
Lìí n tɩ̀àn də yoo, kʋ tə zəni. Kʋ mʋ̀ nə yɩ, lʋʋ zaŋʋ máŋá tə nə wá yà càn zənzən tə. Lɩ̀à tə wá sóní ba tɩ̀àn cɩcɩ. Ba wá sóní səbiu, ba ga wá yà lɩ̀à tə, ba nə swə yɩrɩ. Ba wá yà fwiə lɩ̀à, ba ga wá twɩn Yɩɩ. Ba wá vɩ ba nyɩna-ba nii, ba ga wá yà yə̀rì jwɩan lɩ̀à. Ba wá yà lɩ̀à tə, ba nə ba Yɩɩ yìə̀n tə zìlí. Ba wá yà lɩ̀à tə, ba yoo nə dà zənzən, ba ga ba ləzoni yinəgə dəri. Ba wá yà lɩ̀à tə, ba nə də́ tɩjaŋa lɩ̀à də̀ń nə, ba ga wá sóní jara. Ba wá yà lɩ̀à tə, ba nə yɩ ndə ganaŋa nə, ba ga bá sóní won tə, kʋ nə ziən. Ba wá yà lɩ̀à tə, ba nə gɩgarɩ lɩ̀à ba dʋga, ba ga wá yà lɩ̀à tə, ba nə súə́ də lɩŋa. Ba wá yà fwiə lɩ̀à zənzən, ba ga wá sóní ba fɩra yìə̀n, ba doni Yɩɩ. Ba wá fwa ndə Yɩɩ lɩ̀à nə. Yá ba ga ba sɛ̀e, sə Yɩɩ dɩ̀àn tə lwàń ba, sə ba ya ʋ mʋ̀ Yɩɩ lɩ̀à cɩ́gá cɩ́gá. N mʋ̀ Timote, pa n mʋ̀ də ba lɩ̀à təntə, ya yɩŋʋnɩ də duən.
Ba mʋ̀ lɩ̀à təntə yiri nə sə̀gə̀ ba zwɩ lɩ̀à dii wa, ba gɩgarɩ kana tə, ba nə ba dɩ̀àn jə Zwezi-Kərisə cwəŋə tə wa, ba pɩn ba sɛ̀e ba sʋ̀ràn. Kana təntə yuu cʋna dáá zənzən ba yuu wa, ba ga yɩ ba twá kʋ tə mama nə, kʋ nə ywán kʋ pa ba. Ba yɩ kana tə, ba nə yàá swə, sə ba nì yoo mama. Yá ba ga wàrɩ̀ cɩ́gá yoo mʋ̀, ba lwarɩ mɩ́ámɩ́án. Nətʋ tə, Zwanɛsə* də Zwanbərɛsə nə zɩgɩ *Moyizə nə, mə nətʋ bara təntə də zɩga cɩ́gá sʋgʋ tə nə. Ba yɩ lɩ̀à tə, ba pubʋŋa nə ba tʋŋa, ba ga wà ba waa ken Zwezi nə cɩ́gá cɩ́gá. Lɩ̀à tə mama wá lwarɩ də, ba ya ləyərən, ndə lɩ̀à nə lwarɩ də, Zwanɛsə də Zwanbərɛsə yɩ ləyərən nətʋ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ba bá wànɩ́ ba va yáá.
Talɩkwa kwìə̀ tə, Timote nə mɛ, sə n twá tə nə
(2 Korɛntə tɩ̀án 6.3-10; 1 Piyɛrə 1.19-21)
10 N mʋ̀ Timote, n mʋ̀ twá à mʋ̀ Polə nə yìə̀n tə tə wa: N yə̀ə́ nətʋ, à nə kàrɩ̀. N yə̀ə́ kʋ tə, à nə yɩ. N yə̀ə́, à nə bʋŋa, sə à fwa nətʋ. N yə̀ə́, à nə keni à waa Zwezi nə nətʋ. N yə̀ə́, à pɩ́nʋ́ nə mɛ nətʋ. N yə̀ə́, à nə swə lɩ̀à nətʋ. N yə̀ə́, à nə jɩn pɩ́nʋ́ wuuu, à dàn ká pìí à kə à kwa nətʋ, à ma twá Yɩɩ nə. 11 N nɩ càn tə, à nə dí də wʋwalʋ tə, kʋ nə yí nə. N yə̀ə́ yìə̀n tə mama, tə nə yí nə Pisidi Antɩʋswə nə, Yikoniomə nə, Lisətərə nə. Yá *Yuu-Tiu tə jon nə tə mama wa. 12 Lɩ̀à tə mama, ba nə pɩ̀à, ba tì Zwezi-Kərisə cwəŋə tə cɩ́gá cɩ́gá, ndə Yɩɩ nə pɩ̀à nətʋ, ba wá də́ càn lɩ̀à duən jɩ̀àn wa. 13 Yá lɩ̀à tə mʋ̀, ba nə yɩ wʋlʋnyɩna, ba nə gɩgarɩ lɩ̀à ba dʋga, ba mʋ̀ wá kwɛn ba cʋ̀gà, ba súrí wuuu. Ba wá gɩgarɩ lɩ̀à duən ba dʋgʋ, ba ga wá gɩgarɩ ba də ba dʋgʋ.
14 N mʋ̀ Timote, vwa n tɩ̀àn kankan yìə̀n tə nə, ba nə ma kwè mʋ́, n ga pa cɩ́gá mama tə nə. N yə̀ə́ lìù tə də, ʋ nə bɩrɩ mʋ́ tə yìə̀n təntə. 15 Vwa n tɩ̀àn kankan tə yìə̀n tə nə. N yəni Yɩɩ sagɩ tə də, n tə yɩ bisɩmaa. Kʋ mʋ̀ Yɩɩ sagɩ təntə wàá mʋ́ yənu kʋ pɩn. Kʋ mʋ̀ yənu təntə nə wàá mʋ́ kʋ bɩrɩ nətʋ Yɩɩ nə jon mʋ́ n cʋna wa, n nə keni n waa Zwezi-Kərisə nə wuuu tə yɩrɩ. 16 Yìə̀n tə mama, ba nə pʋ́pʋ́nɩ́ Yɩɩ sagɩ tə wa, kʋ ya Yɩɩ-*Siŋu tə nə pɩn, ba pʋ́pʋ́nɩ́ tə. Tə ziən, sə ba ja tə ba kàrɩ̀ lɩ̀à. Tə mʋ̀ nə wàá lɩ̀à tə bɩrɩ də, ba ba cɩ́gá jə. Tə mʋ̀ nə yàá caga lɩ̀à nii nə də, ba nə fwa yolwan. Tə mʋ̀ nə bɩrɩ, nətʋ lɩ̀à nə mɛ, sə ba ya cɩ́gá wa. 17 Yɩɩ-Siŋu tə fwa kʋ nətʋ tə, sə kʋ pa Yɩɩ lìù wànɩ́ ʋ mɩ̀ ka fwa yozəŋə mama.
* 3:8 3.8 Zwanɛsə də Zwanbərɛsə yà yɩ *Zwifə-ba yɩra, ba nə ma boŋə *Ezwipətə tɩ̀án jinəmori-ba.