4
(Tʋtʋnan 20.28-31; 2 Timote 2.3-7)
Dɩɩn don nə, Zwezi-*Kərisə wá pìí ʋ bà. Ʋ wá bà ndə pɩ̀ʋ́ nə. Ʋ wá bʋ̀rɩ̀ tɩga tə bʋ̀rà, ʋ ga bʋ̀rɩ̀ ba tə, ba nə wà tɩ, də bʋ̀rà. À mʋ̀ Polə dàń pɩn nii kʋ tə n mʋ̀ Timote nə, Yɩɩ yáá con də Zwezi-Kərisə yáá con. Swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə, n bɩrɩ! Swɩ̀n kʋ də n bwé! Máŋá tə nə ziən, sə n swɩ̀n kʋ. Ka nə kʋ́ʋ̀ ba ziən də, sə n tə swɩ̀n kʋ. Bɩrɩ lɩ̀à tə, ba nə tʋŋa lwanɩ tə, də ba ba cɩ́gá jə, n ga caga ba nii nə. Kwè ba, sə ba fwa kʋ tə, kʋ nə ziən. Ja pɩ́nʋ́ dɩɩn mama, n ma kàrɩ̀ ba nətʋ. Máŋá don wá bà, lɩ̀à tə nə kʋ́ʋ̀ bá cʋgʋ ba tə, ba nə kàrɩ̀ cɩ́gá sʋ̀ràn tə ba bɩrɩ, ba nə pɩ̀à, sə ba tʋn yokʋkwɩnan tə yɩrɩ. Ba wá pɛ̀e karnyɩna duən, ba ma kɩkarɩ ba tɩ̀àn, sə ba kàrɩ̀ ba yìə̀n tə, ba nə swə. Ba kʋ́ʋ̀ bá cʋgʋ cɩ́gá sʋ̀ràn tə, ba dàń wá pìí, ba cʋga kʋnkʋn yomanan. N mʋ̀ Timote, n mɛ, sə n ya lìù tə, n nə yə̀ə́ yoo də̀ń, máŋá mama, wuuu. Sɛ̀e, sə n də́ càn tə, sə n swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə n bɩrɩ lɩ̀à nə. Tʋn tʋtʋŋɩ tə, Yɩɩ nə pɩn mʋ́, n pa kʋ nii sú.
(Filipə tɩ̀án 1.20-23; 1 Timote 1.19-20; Matiə 10.18-20)
À mʋ̀ Polə yɩ ndə vanɩ nə, ba nə tanɩ, sə ba ma fwa *joŋi. Kʋ pɩ̀à kʋ bɩrɩ də, à máŋá yí, sə à va Yɩɩ con. À ta Zwezi-Kərisə yɩrɩ zənzən. À zwɛ̀e kʋ tə, Yɩɩ nə pɩn nə, sə à fwa, ndə lìù nə dəri ʋ va ʋ yí bwálɩ́ tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ yí lá. À ken à waa Zwezi nə wuuu, à wà pìí à kə à kwa. Sɩ́ʋ́n nə, à yə̀ə́ də, Yɩɩ tún à ŋwɩ́rán ʋ con, tə nə dànɩ̀ nə. Nə Yuu-Tiu nə wá bʋ̀rɩ̀ nə bʋ̀rà dɩɩn don nə. Kʋ dɩɩn tə nə, ʋ wá pa nə cɩ́gá tíú yupuu tə. Kʋ tà à cɩcɩ nə, ʋ wá pa kʋ, ʋ wá pa kʋ lɩ̀à tə mama nə, ba nə swə, sə ʋ pìí ʋ bà.
Polə boŋə Timote, sə ʋ bà ʋ con
Timote, kə dɩ̀àn, n bà n yí nə lala! 10 Demasə vɩga nə ʋ dʋgʋ, sɩ́ʋ́n lʋʋ kʋ tə wiən fɩra nə jə wá yɩrɩ. Yá ʋ dàń vəli Tɛsalonikə. Kərɛsansə də vəli Galasi, Titə də ga va Daləmasi. 11 Likə cɩcɩ nə wulə à con. Máŋá tə wa, n nə bɩ̀àn, sə n ja Marəkə, n ja kə lá n bà. Ʋ wàá à nə ʋ saŋa. 12 Tiswikə mʋ̀ ya à mʋ̀ nə tʋn wá Efɛzə nə. 13 Máŋá tə, n nə bɩ̀àn, sə n twá Karəpisə con Tərowasə nə, n jon à gànʋ̀, à vìí à yá lá, n ja bà n pa nə. N nə bɩ̀àn, sə n kə lá n ja saga tə n bà. Kʋ tə, kʋ nə dwə à yà swə, sə n ja tə tə, ba nə pʋ́pʋ́nɩ́ tanan tə wa, n ja bà.
14 Alɛkəzandərə, ʋ nə yɩ yarʋ, tʋn yolwan nəfarʋ à yɩra. Nə *Yuu-Tiu nə wá ŋwɩ́n kʋ tə, ʋ nə tʋn, tə ŋwɩ́rán ʋ pa wá. 15 Cɩ n tɩ̀àn nə də wá, ʋ cɩ̀gà nə kàrà tə yáá nə də dɩ̀àn.
16 À nə təntən à tún à nii lɩ̀à tə, ba nə bʋ̀rɩ̀ bʋ̀rà, tə yáá con, lìù mama wà ʋ nii ken à kwa. Ba mama vɩga nə ba dʋgʋ. Yɩɩ nə wá kwɛn ba cʋna, ʋ lɩ ba mʋ̀ də wá pwərə wa. 17 Də kʋ nətʋ mɛ Yuu-Tiu tə wà nə vɩ ʋ dʋgʋ. Ʋ mʋ̀ nə pɩn nə dɩ̀àn, à ma wànɩ́ à swɩ̀n ʋ sʋgʋ tə mama, à bɩrɩ ndə kʋ nə mɛ nətʋ. Lɩ̀à tə mama, ba nə tà *Zwifə-ba, nì kʋ. Yuu-Tiu nə san nə, à ma wànɩ́ à jon à tɩ̀àn tɩan jɩɩn wa. 18 Yuu-Tiu nə wá cɩ̀ à nə də yolwan mama, ʋ ga wá jon nə, ʋ pa à zʋ ʋ nyɩna Yɩɩ *sàń tə wa. Ʋ mʋ̀ nə mɛ də dun dɩɩn mama wuuu. Amɩɩna!
Sagɩ tə yígúrə́ jʋ̀nà
19 Jʋn Pərisəka də Akilasə n pa nə. Jʋn Oneziforə də ʋ dìə̀ lɩ̀à tə n pa nə. 20 Erasətə wulə Korɛntə nə. Tərofimə mʋ̀ yɩra ba zurə, à ma yá wá Mile nə. 21 Kə dɩ̀àn, sə n bà də waran tə máŋá tə wà yí. Əbilisə də Pidansə də Linisə də Kəlodɩa də lɩ̀à tə duən tə mama, ba nə yɩ n nubɩa *Kərisə yɩrɩ tə, jʋ̀nà mʋ́. 22 *Yuu-Tiu nə wá yà də mʋ́. Ʋ wá fwa ʋ pubwanʋ tə á yɩra. Amɩɩna!