Sagɩ tə, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ pa
Titə
Titə sagɩ tə yuu wa sʋgʋ
Lìù tə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə
Kʋ yɩ *tʋntʋnʋ Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ. Máŋá tə wa, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ, də ʋ yɩ ʋ wulə bàń dìə̀ wa *Romə nə.
Lìù tə nə, ʋ nə pʋ́pʋ́nɩ́
Sagɩ kʋ tə yɩ Polə pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ ʋ pa Titə nə. Titə nyɩna tà *Zwifə, ʋ tətə Titə ga yɩ Polə karbiu. Ʋ tʋn də Polə, sə ba ma swɩ̀n sʋywáŋʋ́ tə.
Sagɩ tə wa sʋgʋ
Nəŋə kʋ tə yɩrɩ, Polə nə pʋ́pʋ́nɩ́ ʋ nə: Titə yɩ ʋ wulə Kərɛtə nagwanaa tə wa, kʋ nə wulə mʋʋ tətəŋi tə wa. Kʋ nagwanaa təntə wulə nasara lʋʋ də ləzwənzwənən lʋʋ pwərə wa. Titə dàń wulə kʋ bwálɩ́ təntə wa, ʋ saŋa *Kərisə lɩ̀à púlə́ tə nə, sə ba wànɩ́ ba tanɩ ba tɩ̀àn.
Polə pɩ̀à ʋ lìí Titə, Kərisə lɩ̀à púlí yáá tíú nə mɛ, sə ʋ ya nətʋ. Ʋ pʋ́pʋ́nɩ́ kʋ, sə ʋ ma bɩrɩ Titə nə kwìə̀ tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ pa nəkwɩa tə nə də kaninə tə nə, də ləzwəndʋn tə nə, də ywəŋə tə nə, ndə Timote nə. Ʋ pìí ʋ lìí ba nətʋ tə, ba nə mɛ, sə ba ya, sə kʋ pa ba wànɩ́ ba zìlí Yɩɩ nii, ndə kʋ nə mɛ nətʋ.
1
Polə jʋ̀nɩ̀ Titə
(2 Piyɛrə 1.1-4)
À mʋ̀ Polə yɩ Yɩɩ tʋ̀tʋ̀nʋ̀, à ga yɩ Zwezi-*Kərisə *tʋntʋnʋ də. À mʋ̀ nə pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə. Yɩɩ tʋn nə, sə à san lɩ̀à tə nə, ʋ nə kúrí, sə ba kə ba waa Zwezi nə. Yá ʋ ga pɩ̀à, sə à pa ba lwarɩ cɩ́gá tə. Kʋ mʋ̀ cɩ́gá təntə, bɩrɩ ba nətʋ tə, ba nə mɛ, sə ba ya, sə ba ma twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni. À fwa kʋ nətʋ tə, sə lɩ̀à ja yala, də ba wá na mɩɩ tə, kʋ nə ba zwɛ̀e Yɩɩ con. Yɩɩ ba kʋnkʋn kʋnɩ. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ kàn nii, də lʋʋ tə wà fwa, də ʋ wá pa nəba kʋ mɩɩ təntə. Yá kʋ máŋá tə, Yɩɩ nə tún nə yí, ʋ jon nəba nə cʋna tə wa. Ʋ pɩn, ba lwarɩ ʋ sʋgʋ tə. Ʋ pɩn nə kʋ sʋgʋ təntə, yá à dàń ga swɩ̀n kʋ à bɩrɩ, ndə ʋ nə pɩn nii, sə à swɩ̀n kʋ nətʋ.
À pʋ́pʋ́nɩ́ sagɩ kʋ tə, à pɩn n mʋ̀ Titə nə. N yɩ ndə à bìú nə cɩ́gá cɩ́gá, nə mɛ bələ nə keni nə waa Zwezi nə, tə yɩrɩ. Zwezi-Kərisə jon nəba nə cʋna wa. Nə nyɩna Yɩɩ də ʋ mʋ̀ Zwezi-Kərisə nə wá fwa pubwanʋ n yɩra, ba ga pa mʋ́ bɩcan sìə́.
Won tə Titə nə mɛ, sə ʋ fwa Kərɛtə nə
(1 Timote 3.1-7; 1 Piyɛrə 5.1-4)
À yá n mʋ̀ Titə Kərɛtə nagwanaa tə wa, sə n kwɛn yìə̀n tə, tə nə ga, n pa tə zɩgɩ zəni. À pɩ̀à, sə n kúrí lɩ̀à, sə ba dàń ya *Kərisə lɩ̀à púlí mama yáá tɩ̀án tɩʋ mama wa. Mə kʋ mʋ̀ nə à mʋ̀ Polə dí yáá, à bɩrɩ mʋ́.
Lìù tə nə mɛ, sə ʋ ya Kərisə lɩ̀à púlí tə yáá tɩ̀án tə wa, ʋ mɛ, sə ʋ ya lìù tə, ʋ nə ba yìə̀n jə, lɩ̀à nə wá caga ʋ nii nə tə yɩrɩ. Ʋ mɛ, sə ʋ ya kan nədʋ barɩ. Ʋ bɩa mɛ, sə ba kə ba waa Zwezi nə. Ba tʋtʋnɛɛ də mɛ, sə tə ya zəni, sə lɩ̀à tə mama wànɩ́ ba na də, ba ba duən pəni vɛɛ vɛɛ. Ba ga tə mɛ, sə ba zìlí ʋ nii də. Kərisə lɩ̀à púlí yáá tɩ̀án yuu tíú yɩ Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə ʋ tʋŋa. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, ʋ mʋ̀ lìù təntə wà mɛ, sə ʋ ja yìə̀n, ba nə wá caga ʋ nii nə tə yɩrɩ. Ʋ wà mɛ, sə ʋ ya fwiə tíú, nə à yə̀ə́, sə ʋ ja lɩŋa zənzən. Ʋ wà mɛ, sə ʋ nywɩ̀n swana ʋ bʋbʋnɩ, nə à yə̀ə́, sə ʋ yà jarɩdɩrʋ. Ʋ wà mɛ, sə ʋ twá yokʋkwɩnan nə, ʋ ma pɩ̀à səbiu. Nə̀ń tə tə, ʋ nə mɛ, sə ʋ fwa: Ʋ mɛ, sə ʋ yà lìù tə, ʋ nə joŋə vərə zəni, ʋ pa, ba zʋrɩ ʋ dìə̀ wa. Ʋ mɛ, sə ʋ sóní kʋ tə nə ziən. Ʋ mɛ, sə ʋ yà lìù tə, ʋ nə bʋŋa zəni, ʋ ga tʋŋa kʋ tə nə yɩ cɩ́gá yoo. Ʋ mɛ, sə ʋ kə ʋ tɩ̀àn mɩ́ámɩ́án Yɩɩ tʋtʋŋɩ tə wa, sə ʋ yà lìù tə, ʋ nə yə̀ə́ ʋ tɩ̀àn janʋ. Ʋ mɛ, sə ʋ ja cɩ́gá sʋgʋ tə, nə nə kàrɩ̀ nə bɩrɩ lɩ̀à tə nə, ʋ bɩcan wa. Kʋ mʋ̀ nə wá pa ʋ wànɩ́, ʋ kwè ba duən tə də kʋ sʋgʋ təntə. Kʋ ga tə wá pa ʋ bɩrɩ nəpon nəpon də, lɩ̀à tə, ba nə zɩga kʋ sʋgʋ tə nə, yɩ kʋnkʋna. Mə lɩ̀à təntə yiri nə, n mɛ, sə n kúrí.
(Romə tɩ̀án 16.17-18; 1 Timote 1.3-7; 2 Timote 3.5-9)
10 Lwarɩ də, lɩ̀à dáá zənzən, ba nə ba lìù mama nii zìlí. Ba yàá swɩ̀n sʋ̀ràn tə nə ba də̀ń jə, ba ma gɩgarɩ lɩ̀à tə ba dʋgʋ. *Zwifə-ba tə, ba nə yɩ Kərisə lɩ̀à tə, nə tʋŋa kʋ yoo təntə, ba doni lɩ̀à tə mɛ. 11 Kərisə lɩ̀à púlí tə yáá tɩ̀án tə mɛ, sə ba pa kʋ lɩ̀à təntə pú ba nii. Ba mʋ̀ nə dwé lɩ̀à tə mama dii duən wa. Yìə̀n təntə, ba nə kàrɩ̀ tə, ba wà mɛ, sə ba kàrɩ̀ tə. Ba fwa kʋ nətʋ tə, ba ma twá yokʋkwɩnan nə, ba pɩ̀à səbiu. 12 Ba wa lìù don, ʋ də nə yɩ Kərɛtə tíú, ʋ nə yɩ ba yənu tíú, dí yáá ʋ swɩ̀n ʋ wʋ́: «Máŋá mama Kərɛtə tɩ̀án yɩ kʋnkʋna, ba ga yɩ ndə ganaŋa nə. Ba yɩ yayɩnyɩna, yá wodiu cɩcɩ nə yɩ ba pubʋŋa yoo». 13 Yá kʋ yoo təntə, ʋ mʋ̀ yənu tíú tə nə swɩ̀n, tə ya cɩ́gá. Kʋ mʋ̀ nə pɩn, n dàń mɛ, sə n caga ba nii nə zənzən, sə kʋ pa ba kə ba waa Zwezi nə wuuu, ndə kʋ nə mɛ nətʋ. 14 Caga ba nii nə, sə ba kʋ́ʋ̀ dàn ká cʋgʋ Zwifə-ba yomanan tə, sə ba dàn ká twá lɩ̀à tə, ba nə vɩga cɩ́gá tə sʋ̀ràn tə nə. 15 Də lìù bɩcan nə yɩ nəpon Yɩɩ yáá con, won mama wá ya nəpon kʋ pa wá. Yá lɩ̀à tə, ba bɩcan nə tà nəpon Yɩɩ yáá con, ba nə wà ba waa ken Zwezi nə, won mama wàrɩ̀ nəpon kʋ yanɩ kʋ pɩn ba. Ba yənu də ba pubʋŋa mɛ yɩ yozwənən. 16 Ba yàá swɩ̀n də ba bwé, sə ba ma bɩrɩ də, ba yə̀ə́ Yɩɩ. Yá ba yokʋkwɩnan tə dàń nə yàá bɩrɩ də, ba cɩ́gá yə̀rì Yɩɩ. Ba ba Yɩɩ nii zìlí, ba yɩ won tə, Yɩɩ nə culi nə, ba tʋŋa, ba ga wàrɩ̀ yozəŋu mama ba tʋŋa.