2
Kàrà tə, ka nə mɛ
(1 Timote 2.9-15; 1 Piyɛrə 3.1-6; Efɛzə tɩ̀án 6.5-8; 1 Piyɛrə 2.18-20)
N mʋ̀ Titə, n mɛ, sə n kàrɩ̀ kàrà tə, ka nə yɩ cɩ́gá, n bɩrɩ lɩ̀à tə nə. Bɩrɩ bazʋnan tə nə də, ba mɛ, sə ba ya lɩ̀à tə, ba nə yə̀ə́ yoo də̀ń. Ba mɛ, sə ba ya lɩ̀à tə, lɩ̀à nə mɛ, sə ba zìlí ba. Ba mɛ, sə ba ya lɩ̀à tə, ba nə bʋŋa zəni. Ba mɛ, sə ba kə ba waa Zwezi nə wuuu, də cɩ́gá cɩ́gá, sə ba sóní lɩ̀à tə duən tə, cɩ́gá cɩ́gá, ba ga ja pɩ́nʋ́ də zənzən.
Bɩrɩ kazʋnan tə nə, sə ba ya ndə nətʋ tə, Yɩɩ nə swə, sə ba ya. Ba wà mɛ, sə ba ya lɩ̀à tə, ba nə swɩ̀n yolwana, ba pɩn lɩ̀à nə. Ba wà mɛ, sə ba yà lɩ̀à tə, ba nə nywɩ̀n swana zənzən, ba nə wàrɩ̀ ba jəni tə yɩrɩ. Ba mɛ, sə ba pa kwìə̀ tə, tə nə ziən lɩ̀à nə. Də ba nə fwa kʋ nətʋ tə, ba wá bɩrɩ kana tə, ba nə yɩ kaninə tə, sə ba sóní ba bana də ba bɩa. Kana tə, ba nə yɩ kaninə tə mɛ, sə ba twá də ba, ba ma lwarɩ nətʋ, ba nə mɛ, sə ba ya lɩ̀à tə, ba nə bʋŋa zəni, sə ba bɩcanɩ də ga ya nəpon. Ba mɛ, sə ba ywàń ba dìə̀ yìə̀n yuu. Ba mɛ, sə ba sóní lɩ̀à, ba ga sɛ̀e ba bana nii. Də ba nə fwa nətʋ, lɩ̀à tə bá swɩ̀n yolwan, ba pa Yɩɩ sʋgʋ tə nə.
Kwè balandʋra tə, sə ba bʋ́n zəni ba waa con. N tətə Titə mɛ, sə n ya lìù tə, ba nə wá twá n nə, ba ma tʋn yozəŋə won mama wa. N tətə fwa yozəŋə cɩcɩ, sə kʋ bɩrɩ balandʋra tə nətʋ tə, ba nə mɛ, sə ba fwa. Yoo tə mama, n nə kàrɩ̀ ba, sə n pa kʋ ya də n cɩ́gá mama. Kàrɩ́ ba kàrà yiri tə, kʋ nə wá pa lɩ̀à tə zìlí mʋ́. Kàrɩ́ yìə̀n tə, tə nə yɩ cɩ́gá, lìù nə wàrɩ̀ tə yɩra yoo ʋ swɩ̀n. Kʋ mʋ̀ nə wá pa lɩ̀à tə, ba nə pɩ̀à ba swɩ̀n nə yolwan tə na, də yolwan mama tə̀lə́ nə yɩra. Yá kʋ dàń wá pa cavɩra ja ba.
Kwè ywəŋə tə, də ba mɛ, sə ba sɛ̀e lìù tə, ʋ nə yə̀, ba nii yoo mama wa. Ba mɛ, sə ba fwa kʋ tə, ba lɩ̀à tə, ba nə yə̀ ba tə, nə swə, sə ba fwa. Yá, sə ba dàn ká tʋ́tʋ̀nɩ́ ba nii wa. 10 Ba dàn ká ŋʋ lɩ̀à tə, ba nə tɩ ba tə, wiən də. Kʋ tə ba dàń mɛ, sə ba fwa, kʋ mʋ̀ nə yɩ, sə ba tʋn tʋtʋnzəŋə, sə tə bɩrɩ də, ba sɛ̀e nii zəni. Də ba nə fwa nətʋ, kʋ wá pa lɩ̀à pa dun kàrà tə nə, nə nə kàrɩ̀ Yɩɩ yoo yuu wa, ʋ nə jon nəba nə cʋna wa.
(1 Piyɛrə 1.10-21; Romə tɩ̀án 12.1-2; 1 Zwan 3.1-3)
11 Yɩɩ bɩrɩ ʋ pubwanʋ tə nəpon nəpon, də ʋ swə, sə ʋ jon lɩ̀à tə mama ba cʋna wa. 12 Ʋ bɩrɩ kʋ nətʋ tə nəba, sə kʋ pa nə dʋgʋ tʋtʋnkʋkwɩnan tə, Yɩɩ nə ba pɩ̀à, sə nə kʋ́ʋ̀ dàn ká pɩ̀à lʋʋ wokʋkwɩnan tə. Yá nə tə nə wulə sɩ́ʋ́n lʋʋ kʋ tə wa, nə mɛ, sə nə ya lɩ̀à tə, nə nə bʋŋa zəni, sə nə tʋn kʋ tə, nə yɩ cɩ́gá yoo, nə ga twá Yɩɩ cwəŋə tə nə zəni. 13 Nə mɛ, sə nə fwa nətʋ, nə ma dànɩ̀ dɩɩn nəzəŋu tə, də kʋ bɩ̀àn, sə nə na kʋ nə yii wa. Kʋ dɩɩn təntə nə yɩ dɩɩn tə, Zwezi-Kərisə nə wá pìí ʋ bà də ʋ dun tə. Ʋ mʋ̀ nə yɩ nə Yɩɩ nəfarʋ, ʋ ga yɩ lìù tə, ʋ nə joŋə nəba nə cʋna wa. 14 Ʋ mʋ̀ nə twi ʋ tɩ nə yɩrɩ, sə ʋ ma yə̀ nəba ʋ jon nə yokʋkwɩnan tə wa, ʋ pa Yɩɩ nə, sə nə bɩcan dàń ya nəpon ʋ yáá con. Ʋ fwa kʋ nətʋ tə, sə nə ya lɩ̀à tə, nə nə yɩ ʋ mʋ̀ nyiən, nə ga swə ka fwa yozəŋə máŋá mama wuuu.
15 Kàrɩ́ tə yìə̀n tə tə, n ma kwè lɩ̀à tə. Dàn ba jɩ̀àn, sə n ga caga ba tə, ba nə cʋ̀gà tə nii nə. Yɩɩ pɩn mʋ́ dɩ̀àn n nii sʋgʋ wa. Swɩ̀n də n nii təntə. Dàn ká sɛ̀e n pa lɩ̀à tə mun mʋ́.