4
Ngagurru ngaanu-yandhawiwana na-God, ana-maaḻamburrg.
A-yangi yungguyung nugurru nurru-wiynjina nugurraajbaj, marri nurru-wundii? Nugurru yamba nurru-yaal-aḏaaḏigaynjina ana-lhirribala. Nirri-ngaynbandii, yagu waari warruburru-yung warra-mulung-aynbaj nambi-yu nugurru. Wudani-yung-gala narruumana warruburru-yung warra-mulung-aynbaj. Nugurru nirri-ngaynbandii arrawindi, yagu warra-mulung-aynbaj waari nambi-yu wugurru. Wudani-yung-gala nurru-wundii, marri nurru-wiynjina. Waari numbunu-yandhawiwang na-God, marri wudani-yung-gala waari nimbirri-waṉagang anubani-yung. Yagu, waari numbunu-yandhawiwang ana-maaḻamburrg. Nuunu-yandhawiwana anaarra, nguynju numburru-wurrij-maaḻang yungguyung, dani-yung-bugij. Wudani-yung-gala, waari nani-yu nugurru.
Nugurru nurraalaaladi, nugurru nurru-yarramana anubagala na-God-gala! Nurru-marrbuy anaani. Nugurru-maynji nirri-ngaynbandii-wugij anaani ana-lhal, nugurru waari numbunu-ngaynbandang na-God. Nugurru-maynji numburru-wijangayii-wugij aani-yinyung a-lhal, anaani wiij-nguynju, numburru-riyaldhii na-God-guy nugurru.
Numburraawanggina anaani. Anaani ana-wubiba waarrarrina, waari anaarrbidi-magaa. Na-God ngarrani-maṉdhangi ngagurru anaani, ngurru-wiri, ngarraniini anaani ana-wiri. Marri niwu-ngaynbandii windiyung anubani-yung ana-wiri nigawi-rruj, marri anggu-waṉbina maaḻamburrg, wiijamana ana-lhaawu, ana-wubiba-rruj wugurru.
Yigaj! Na-God ngarrani-walgaṉmana windiyung. Wudani-yung-gala ana-wubiba wu-yamana, waarrarrina,
“Warrubawi-yung wu-lhama-lhamina-yinyung, niga na-God ambani-lhambiyn.
Yagu warrubawi-yung wu-yaal-murramurra-yinyung, burru-yung ambaniiyn ambani-walgaṉmana wugurru.”
Dani-yung wu-yamana ana-wubiba.
Wudani-yung-gala nga, naambu-yaal-murramurra marri numbunu-yandhurrbangana na-God. Anubani numbunu-lhambiyn na-baḏirrnya-yung, anubanila ani-yarramang nugurri-wala. Marri numbunu-warubaj-gana na-God, marri nigaayung nambani-warubaj-gana nugurri-wuy. Nugurru nurraaṉbina-yinyung anaaladi, numburru-marang-maṉdhina maaḻamburrg. Marri nugurru nirri-ngaynbandii-yinyung anaaladi marri aniij-mamaaḻang, wiij-bulawaa, numbunu-yandhawiwana na-God, marri anubanila nambani-wurrij-jarrbiyn, marri numburraarra-ngaynbandii maaḻamburrg nugurru.
Nugurru numburraawanggina wubani-yung aaladi nurraaṉbini-yinyung. Wudani-yung-gala, numburru-wurrij-galadi-wiiyn aḏaba! Numburru-ruguna marri numburru-nyadii! Numburru-muḏaḏbang, yagi nurru-ngarrmi nugurru. Marri numburru-ruguna. Numburru-muḏaḏbang, yagi nurru-waḻaaḻarri, marri numburru-wurrij-galadi-wina aadanu. 10 Numburru-yaal-murramurra numburru-burraa na-Buunggawa-wuy, marri nambani-warraarriwana nugurru.
Ngagurru yagi ngurraaladi-yamaynji.
11 Murruyung-gaang, yagi nurraaladi-yamawaynji. Anubani-yung numburru-yambina-maynji anaaladi, marri numburru-lhajbiynjina, anaani wiij-nguynju, nambanggu-lhajbumana anubani ana-lhaawu-runggal na-Buunggawa-yinyung, anubani-yung numburru-yamang anaani yij-galadi ana-lhaawu-runggal. Yagu anubani-yung nambanggu-lhajbumana-maynji ana-lhaawu-runggal, waari anubani-yung nirri-yandhurrbi, dani-yung-bugij nambanggu-nguynju-nguynjijgana-yinyung, nambanggu-lhajbumana-yinyung nugurru.
12 Yagu nigaaj-bugij God-bugij ngarraniini ana-lhaawu-runggal. Bagi-yung nga, ngambani-nguynju-nguynjijgana-yinyung. Anubani aḏaba ambani-maṉmani warra-mulung-arrgi, warruburru-yung warra-mulung-aynbaj ambani-jadugang. Yagu nugurru yagi nirriijanga-yangi aadanu. Warruburru-yung nurraalgurmaynjina-yinyung, yagi narra-lhajbu nugurru.
13 Warra-mulung-arrgi-yung nugurru nurru-runggal-wina. Nurru-wijangayii, “Marri ngurru-yaarri wubani-wuy a-lhal, ngurru-yaarri ana-yimbaj. Anubani-rruj, ngaambu-burraa manaarmag aynjaabugij. Marri ngaambu-waṉbina bagu, ngaambaarraalgaalgurmani. Marri ngirri-mani anubagu-rruj ari wuṉuga arrawindi.” Dani-yung nurru-wijangayii nugurru. Yagu nurru-yilg-balii aadanu! 14 Waari aḏaba aadanu numburru-marrbuy-mang anubani-yinyung anaagaray. Nugurri-nyinyung ana-wiri aadanu waari anggu-runggal-magaa. Anubani ana-wiri wu-warrbidi. Anubani-yung nguynju yaga a-wuuji-yii wu-yara, marri wu-ngarina. Ana-wuuji anubani-yung, wu-winyig-mana, marri waaṉibina wugurru. Yagi anubani-yung nurru-yambi nugurru. 15 Anaani numburru-yamana, “Na-God-maynji ngambani-ngaynbandang ngaambu-burraa, marri bani-yung ngaambu-burraa. Na-God-maynji anaani ngambani-ngaynbandang ngaambu-waṉbina, marri anaani ngaambu-waṉbina.” Dani-yung numburru-yamana nugurru. Anubani-yung maaḻamburrg.
16 Yagu nugurru aadanu nugurru nurru-lhama-lhamina. Anubani nurru-wijangayii-wugij aladi. Yagu yagi nurru-yami aadanu.
17 Nugurru nurru-marrbuy? Nugurru-maynji numburru-marrbuy anubani aniij-mamaaḻang, yagu yagi-maynji nurru-waṉbi, aadanu aladi wugurru.
4:6 Proverbs 3:34.