13
Ar Hesu bi xu̱kwa yá wa yá ma̱xte
Mi ꞌba̱pꞌu̱tho ar da̱ngo mbaxjwa. Ar Hesu mi pödi xki zo̱ ar pa nda zokwa ar ximha̱i, ne nda menga habu̱ bi ꞌbu̱ ár Dada. Nöꞌö bi mödi nuꞌu̱ mi ꞌbu̱kwa har ximha̱i mi te̱ni, xa bi möꞌu̱ gatho ya pa bi mꞌu̱kwa.
Ha núꞌmu̱ mi ntꞌoxꞌu̱, ar tsꞌondöhi xki wadi xki ꞌye̱ntꞌwa hár mu̱i ar Huda Iskariote, ár tꞌu̱ ar Simu, nda da̱ ar Hesu.
Mi pö ar Hesu ár Dada xki ꞌye̱ntꞌwa gatho hár ꞌye̱, ne xki ꞌñe habu̱ mi ꞌbu̱ꞌö, ne ma nda mengnu̱ manꞌagi,
jange mi ntꞌoxi, nꞌa mbi nangtho, bi mo̱ ár pa̱tꞌi, bi gu̱ nꞌar dutu bi bötꞌi.
Nepꞌu̱ bi xitꞌa ar dehe ha nꞌar döngmohi, ne bi ndu̱i bi xu̱kwa yá wa yá ma̱xte. Ne mi ju̱ ar dutu mi bötꞌi, mi thukwabi.
Ha núꞌmu̱ ma nda xu̱kwabi yá wa ar Pedro, bi ꞌñeñꞌö:
—Ma tsi Hmuꞌi, hage ma gi xu̱ga ma wa.
Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:
—Nöꞌö tema di pe̱pya hingi tso ri mfeni, ne mꞌe̱fa ma gi pödi.
Ar Pedro bi ꞌñembabi:
—Hinga ñhe̱gi gi xu̱ga ma wa.
Ar Hesu bi döti:
—Nuꞌmu̱ hinga xu̱kꞌaꞌi, hinte ma njawi.
Ne bi ꞌñenga ar Simu Pedro:
—Ma tsi Hmuꞌi, nuꞌmú̱, hinge ho̱nse̱ gi xu̱ga ma wa, xu̱ga ma ꞌye̱ ne ma ñö.
10 Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Nöꞌö togo xi wadi xi nxaha, xi ntꞌaxki, ho̱nse̱ mahyoni da xu̱ka yá wa. Ne nuꞌahu̱ xi ntꞌaxkꞌaꞌihu̱, mödi hingi gathohu̱.
11 Ngetho mi pöꞌö togo ma nda da̱, jange bi ꞌñenö: Hinga gatho xi ntꞌaxkꞌaꞌihu̱.
12 Núꞌmu̱ mi wadi bi xu̱kwa yá wa yá ma̱xte, bi gu̱ bi ma̱tꞌa ár pa̱tꞌi, ne bi mengi bi hñu har mexa, bi ꞌñembabiꞌu̱:
—Ha gi pöhu̱ tema di bo̱nga nöꞌö xta jaꞌahu̱.
13 Nuꞌahu̱ gi engagihu̱ dar Utate ne dar Hmu. Majöni nöꞌö gi xiju̱, ngetho hö njapꞌu̱.
14 Ngu xka möñhu̱, nuga dar Hmu ne dar Utate xta xu̱kꞌahu̱ ri wahu̱. Nuꞌahu̱ nꞌehe mahyoni gi xu̱kwabihu̱ yá wa nꞌa ngu nꞌa ri ñꞌohu̱.
15 Nuga xta utꞌahu̱ gi te̱nthu̱ ngu xta o̱tka, njapꞌu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nꞌehe.
16 Xa majöni di xiꞌahu̱, nꞌar ꞌbe̱go hingi töpa ár nsu ár Hmu, ngu nꞌar mꞌe̱hni hingi töpa ár nsu togo xi me̱hni.
17 Nuꞌahu̱ gi pöhu̱ nöꞌö di xiꞌahu̱, ne nuꞌmu̱ gi ꞌyo̱thu̱, xa xi njöpꞌahu̱.
18 Hinga gathoꞌihu̱ di no̱ñꞌahu̱, di pöka togo xta hwañꞌahu̱. Ho̱nse̱ mahyoni da thogi ngu mönga har Tꞌofo habu̱ enö: Nöꞌö togo di ñheꞌbe ar thuhme, bi gu̱xa ár ꞌye̱ bi do̱xkagi.
19 Di xiꞌahu̱pya hingi thotho, ne núꞌmu̱ xta thogi, gi ñꞌemu̱ihu̱ go geke.
20 Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo numansu ma mꞌe̱hni, numansugi. Ha nöꞌö togo numansugi, numansu togo ba pe̱nkagi.
Ar Hesu bi mö nda da̱ ar Huda
(Mt. 26:20‑25; Mr. 14:17‑21; Lk. 22:21‑23)
21 Mi wadi bi mönga njapꞌu̱ ar Hesu, xa bi du ár mu̱i, ne bi ꞌyotꞌwa ar ꞌñu yá ma̱xte tema ndi bo̱nga nuya mhö, ne bi ꞌñenö:
—Xa majöni di xiꞌahu̱, nꞌa gi ꞌbu̱hu̱wa ma gi da̱gagihu̱.
22 Nuyá ma̱xte mi nkꞌötꞌa nꞌa ngu nꞌa, himi pöꞌu̱ togo mi no̱ni.
23 Nꞌár ma̱xte togo ar Hesu xa mi mödi, mi huhwi getꞌu̱.
24 Jange ar Pedro bi ja ár ꞌye̱ nda ꞌya̱mbabi togo mi no̱ni.
25 Nuꞌmú̱, nunar ma̱xtenu̱ bi njwaxa hár tiñö ar Hesu, ne bi ꞌñembabi:
—Ma tsi Hmuꞌi, togoꞌö.
26 Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñenö:
—Nöꞌö togo ma ga umba ar thuhme xi mobo, go geꞌö.
Bi mo ar thuhme ne bi umba ar Huda Iskariote ár tꞌu̱ ar Simu.
27 Mi wa ar Huda bi zi nunar xe̱nithuhmenu̱, ar tsꞌondöhi bi yu̱tꞌa hár mfeni. Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Nöꞌö ma gi pe̱fi, ꞌyo̱tꞌa ngutꞌa.
28 Nuꞌu̱ mi huhnu̱ har mexa, hinto bi bödi yoꞌö mi xipabi njapꞌu̱.
29 ꞌRa mi beni mi emba ar Hesu: Di ma ba ta̱nga tema di hoñhu̱ har da̱ngo. Wa mi embabi nda ma nda umba nꞌa tu̱i ar bojö ya hyoya, ngetho ar Huda go mi kwata ar bojö.
30 Núꞌmu̱ mi wadi bi zi ar xe̱nithuhme, dama bi bo̱ni bi ma. Mar mꞌe̱xui ꞌmu̱.
Ar ꞌraꞌyo ꞌbe̱pate
31 Nu mi bo̱ñꞌö, ar Hesu bi ꞌñenö:
—Nupya ma da nheki ár nsunda Togo ba e bi Njöꞌi, ne ma da ñꞌu ár nsunda Jö xta tho ya thogi.
32 Núꞌmu̱ xta ñꞌu ár nsunda Jö, Jö ma da ñꞌu ár nsundaꞌö nꞌehe, ne ngutꞌa ma da njapꞌu̱.
33 Ma tsi bötsiꞌihu̱, hinga ma ga ꞌbu̱hwihu̱ nze̱ye̱ ya pa. Ma gi hyongagihu̱, ne ngu xta xipabi ya xodyo, di xiꞌahu̱ nꞌehe: Habu̱ gar maga, hinda tsa̱ gi möhu̱.
34 Di ꞌbe̱pꞌahu̱ nꞌar ꞌraꞌyo ꞌbe̱pate, gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa. Ngu xta möꞌahu̱, njapꞌu̱ gi mhöhu̱ nꞌehe.
35 Nuꞌmu̱ xa majöni gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa, njapꞌu̱ gatho ya jöꞌi ma da bödi ma ma̱xteꞌihu̱.
Ar Hesu bi mö ma nda ko̱nga ar Pedro
(Mt. 26:31‑35; Mr. 14:27‑31; Lk. 22:31‑34)
36 Ar Simu Pedro bi ꞌñembabi:
—Tsi Hmu, habu̱ gi ma.
Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Habu̱ gar maga, hinda tsa̱ gi te̱ngagipya, mödi mꞌe̱fa hö, gi te̱ngagi.
37 Ar Pedro bi ꞌñembabi:
—Ma tsi Hmuꞌi, yoꞌö hingi tsa̱ ga te̱ñꞌapya. Di ꞌbu̱i ga unga ma te ga te̱ñꞌaꞌi.
38 Ar Hesu bi döti:
—Hage gi ꞌbu̱i gi unga ri te. Xa majöni di xiꞌaꞌi, mꞌe̱tꞌo ma gi ko̱ngagi hñuꞌgi, ne ka da ma ar boxi.