14
Ar Hesu ger ꞌñuꞌö di ma nꞌa habu̱ bi ꞌbu̱ ar Dada
Yo gi tu ri mu̱ihu̱. Gi ñꞌemu̱ihu̱ Jö, ñꞌemu̱igihu̱ nꞌehe.
Núnu̱ habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada, bi ja nze̱ye̱ ya ngu. Nuꞌmu̱ hindi njapꞌu̱, xta xiꞌahu̱ nꞌagitho. Gar manu̱ ꞌmu̱, ma ga hokꞌahu̱ habu̱ gi ꞌbu̱hu̱.
Ne xka ma ga hokꞌahu̱ habu̱ gi ꞌbu̱hu̱, ma ga pengase̱ ga tsixꞌahu̱, ne njapꞌu̱ mahye̱gi ga ꞌbu̱huihu̱, ne habu̱ ga ꞌbu̱ka ka gi ꞌbu̱hu̱nu̱ nꞌehe.
Gi pöhu̱ habu̱ gar ma, ne gi pöhu̱ ar ꞌñu.
Ar Toma bi ꞌñembabi:
—Tsi Hmu, hindi pöhe habu̱ gi ma. Hanja ma ga pöhe ar ꞌñu.
Ar Hesu bi ꞌñembabi:
—Nuga dar ꞌñu, dar majöni ne dar te. Hinjoꞌo togo da zo̱nga habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada nuꞌmu̱ hindi te̱ngagi.
Nuꞌmu̱ gi pökahmögihu̱, gi pöhmöhu̱ ma Dada nꞌehe. Di ndu̱ ar pania, xka pöhu̱ ne xka hyanthu̱.
Ha ar Lipe bi ꞌñembabi:
—Tsi Hmu, ho̱nse̱ di nehe gi utkagihe ar Dada.
Nuꞌmú̱ ar Hesu bi ꞌñenö:
—Xta ꞌbu̱hwihu̱ nze̱ye̱ ya pa. Hanja hinxka pökagi, Lipe. Nöꞌö togo xi hyandgagi, xi hyanda ma Dada. Hanja gi enge: Utkagihe ar Dada.
10 Hage hingi ñꞌemu̱i di nꞌatꞌbe ar Dada. Nuya mhö di xiꞌahu̱, hinxta bense̱, ngetho ar Dada togo di ꞌbu̱ꞌbe go o̱tꞌa ar ꞌbe̱fiꞌö.
11 Ñꞌemu̱ihu̱ nuga di nꞌatꞌbe ar Dada. Nuꞌmu̱ hingi ñꞌemu̱igihu̱ nöꞌö di mö, ñꞌemu̱igihu̱ ngetho di o̱tꞌa nuya ꞌbe̱fiyu̱.
12 Xa majöni di xiꞌahu̱, nöꞌö togo ñꞌemu̱igi ma da ꞌyo̱tꞌa nuya ꞌbe̱fi di o̱tka nꞌehe, ne da dökagi da ꞌyo̱tꞌe, ngetho gar maga habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada.
13 Ne gatho nöꞌö tema gi ꞌya̱fu̱ ma Dada gi thötju̱ ma thuhuga, nuga ma ga o̱tꞌahu̱, ne njapꞌu̱ nuga ár Tꞌu̱gi ga eꞌspa ár nsu ar Dada.
14 Nuꞌmu̱ tema gi ꞌya̱fu̱ Jö gi thötju̱ ma thuhu, ga o̱tga.
Ar Hesu bi mö nda me̱hna ár Hñö Jö
15 Nuꞌmu̱ gi mökagihu̱, ꞌyo̱thu̱ nöꞌö di ꞌbe̱pꞌahu̱.
16 Ne nuga ma ga a̱pa Jö ma Dada da me̱ñꞌahu̱ manꞌa togo da hupꞌa ri mu̱ihu̱, ne ma gi ꞌbu̱hwihu̱ gatho ya pa.
17 Geꞌö ár Hñö Jö togo mönga majöni. Ne nuya jöꞌi hingya gamfi hinda tsa̱ da hñöñꞌö, ngetho hingi handi, ne hingi pöꞌu̱ togoꞌö. Ha nuꞌahu̱ hö, gi pöhu̱, ngetho gi ꞌbu̱hwihu̱, ne ma da mꞌu̱ ha ri mu̱ihu̱.
18 Hinga ma ga he̱kꞌase̱hu̱. Ga pengi ga ꞌbu̱hwihu̱ manꞌagi.
19 Maꞌra ya tsi patho, ne nuya jöꞌi hinda ma da hyandgagi, ha nuꞌahu̱ ma gi hyandgagihu̱. Ngetho nuga di te, nuꞌahu̱ nꞌehe ma gi ntehu̱.
20 Nuya paꞌu̱ ma gi pöhu̱ di nꞌathoꞌbe ma Dada, ne gi nꞌatꞌwihu̱ ma mꞌu̱i, ne di nꞌatꞌwi ri mꞌu̱ihu̱.
21 Nöꞌö togo o̱tꞌa nöꞌö di ꞌbe̱pabi, go mökagi. Ne nöꞌö togo mökagi, ma Dada ma da mödi nꞌehe, ne nuga ma ga mödi, ne ma ga ñꞌudi da hyandga ma mꞌu̱i.
22 Nuꞌmú̱ ar Huda (hinge ar Iskariote) bi ꞌñemba ar Hesu:
—Ma tsi Hmuꞌi, yoꞌö ho̱nse̱ ma gi ñꞌudi ga hantꞌahe ri mꞌu̱i, ha nu maꞌra ya jöꞌi hinꞌö.
23 Ar Hesu bi dödi ne bi ꞌñembabi:
—Nöꞌö togo mökagi, da ꞌyo̱tꞌa nöꞌö di mö. Ne ma Dada da mödi, ne ga eꞌbe ga ꞌbu̱he nꞌatꞌwu̱ꞌö.
24 Nöꞌö togo hingi mökagi, hingi o̱tꞌa nöꞌö te di mö. Ha nöꞌö ar mhö xka ꞌyo̱hu̱, hingo xta mönse̱, ár me̱ti ma Dada togo xpa pe̱nkagi.
25 Xta xiꞌahu̱yu̱ núpya di ꞌbu̱hwihu̱.
26 Ha nunár Hñö Jö togo ar Humamu̱i, ma da me̱hna ma Dada po̱tka ma thuhu, go da utꞌahu̱ ne da beñꞌahu̱ gatho te xta xiꞌahu̱.
27 Di tsokꞌahu̱ gi ꞌbu̱hu̱ nꞌar hogamꞌu̱i ngu di ꞌbu̱ka, hinge ngu nunar mꞌu̱i unga ar ximha̱i. Jange yo gi tu ri mu̱ihu̱, yo gi ntsuhu̱.
28 Ngu xka ꞌyo̱hu̱ xta xiꞌahu̱, ma ga ma, ne ga pengi ga ꞌbu̱hwihu̱. Nuꞌmu̱ gi mökhmöhu̱, xka njohyahu̱ núꞌmu̱ nda xiꞌahu̱: Gar ma habu̱ ꞌbu̱ ma Dada. Ngetho töpka ma nsu.
29 Di xiꞌahu̱pya nöꞌö hinxi thotho, ne núꞌmu̱ xta njapꞌu̱ gi ñꞌemu̱ihu̱.
30 Hinga ma ga ñöwihu̱ nze̱ye̱ ya pa, ngetho ba epꞌu̱ ár ndö nunar ximha̱inu̱, ne nöꞌö hinte di njaꞌbe.
31 Di ne da bö ya meximha̱i di mö ar Dada, jange di o̱tꞌa ngu ꞌbe̱pkagiꞌö. Nanju̱, möhö ga po̱ñhu̱wa.