15
Ar ꞌba̱iꞌobxi ne yá ꞌye̱
Nepꞌu̱ ar Hesu bi ꞌñembabi yá ma̱xte:
—Nuga go dar ꞌba̱iꞌobxi majöni, ne ma Dada gehnu̱ togo su.
Nuꞌu̱ togo di ꞌbu̱ꞌbe, jangu yá ꞌye̱ ar ꞌba̱iꞌobxi. Nuꞌu̱ yá ꞌye̱ uni, nöꞌö togo su da hoki xiñho, honi xa da du. Ha nuꞌmu̱ hinte uni, da me̱ki.
Nuꞌahu̱ xi hokꞌahu̱ xiñho nuya mhö xta xiꞌahu̱.
Kwathu̱ ga ꞌbu̱hwihu̱. Jangu ar ꞌye̱za hingi tsa̱ te da uni nuꞌmu̱ hingi thötꞌa hár ꞌba̱i, njapꞌu̱thoꞌihu̱ nꞌehe, nuꞌmu̱ hindi ꞌbu̱hwihu̱, hinte mañho gi uñhu̱.
Nuga go dar ꞌba̱iꞌobxi, ha nuꞌahu̱ yá ꞌye̱. Nöꞌö togo di ꞌbu̱ꞌbe, nunu̱ xa unga ar ñho. Ha nuꞌmu̱ hindi ꞌbu̱ꞌbe, hinte tsa̱ te da me̱fi.
Nöꞌö togo hindi ꞌbu̱ꞌbe, ma da tꞌe̱nga har ñöni ngu nꞌar ꞌye̱za, ne da ꞌyotꞌi. Nepꞌu̱ da njo, ne da tꞌu̱ꞌsa har tsibi habu̱ da nzo̱.
Nuꞌmu̱ xa gi umba ri mu̱ihu̱ ga ꞌbu̱hwihu̱, ne di oda ri mfenihu̱ ma mhö, ꞌya̱hu̱ gatho nöꞌö gi nehu̱ ne da tꞌaꞌahu̱.
Nuꞌmu̱ xa gi uñhu̱ ar ñho, njapꞌu̱ nheki ár nsunda ma Dada, ne njapꞌu̱ gi ꞌñuhu̱ go ma ma̱xteꞌihu̱.
Ngu xi mökagi ar Dada, njapꞌu̱ di möꞌahu̱ nꞌehe. Yo ma gi ꞌwehu̱, ꞌbu̱hu̱ ha ma mhöte.
10 Nuꞌmu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö xta ꞌbe̱pꞌahu̱, gi ꞌbu̱hu̱ ha ma mhöte ꞌmu̱, jangu xta o̱tꞌa nöꞌö xpa ꞌbe̱pkagi ma Dada, ne di ꞌbu̱ hár mhöteꞌö.
11 Di xiꞌahu̱ njapꞌu̱ ne ga thokꞌahu̱ ma johya, ne da nxo̱ge ri johyahu̱.
12 Gehnu̱ ma ꞌbe̱pate: Gi mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa ngu xta möꞌahu̱.
13 Hiñꞌotho manꞌar mhöte di töpa ár nsu, da unga ár te da po̱ yá ñꞌohu̱.
14 Nuꞌahu̱ go ma ñꞌohu̱ nuꞌmu̱ gi ꞌyo̱thu̱ nöꞌö di ꞌbe̱pꞌahu̱.
15 Nupya hindi nuꞌahu̱ ngu nꞌar ꞌbe̱go, ngetho nꞌar ꞌbe̱go hingi pödi tema pe̱ ár hmu. Ha nuꞌahu̱ ma ñꞌohu̱, ngetho gatho nöꞌö xta o̱de xi mönga ma Dada, xta xiꞌahu̱ nꞌehe.
16 Nuꞌahu̱ hinga hwankagihu, nuga go da hwañꞌahu̱, ne xta exꞌahu̱ gi möhu̱, ne da nheki ri hoga ꞌbe̱fihu̱ hiñhamꞌu̱ da thege. Njapꞌu̱ gatho nöꞌö gi ꞌya̱fu̱ ma Dada gi po̱tju̱ ma thuhu, da ꞌraꞌahu̱.
17 Nöꞌö di ꞌbe̱pꞌahu̱: Mhöhu̱ nꞌa ngu nꞌa.
Nuꞌu̱ hingya gamfi ma da u̱tsaꞌihu̱
18 Núꞌmu̱ xta u̱tsaꞌihu̱ ya jöꞌi, beñhu̱ bi u̱tsagiga mꞌe̱tꞌo.
19 Nuꞌmu̱ ár me̱tiꞌihu̱hmö ar ximha̱i, nuya meximha̱i da möꞌahu̱ ngu mö yá mi meximha̱iwi. Ha nuꞌahu̱ hingyá me̱tiꞌihu̱, ngetho nuga núꞌmu̱ nda hwañꞌahu̱, da zoñꞌahu̱ madeda ya meximha̱i, jange u̱tsaꞌihu̱.
20 Beñhu̱ nöꞌö xta xiꞌahu̱, ar ꞌbe̱go hingi töpa ár nsu ár hmu. Nöꞌö togo xi u̱tsagi, ma da u̱tsaꞌihu̱ nꞌehe. Ha nuꞌmu̱ xi ꞌyo̱tꞌa nöꞌö xta mö, ma da ꞌyo̱tꞌahu̱ nöꞌö gi xipabihu̱ nꞌehe.
21 Ha nuꞌu̱ togo da u̱tsaꞌihu̱, ma da japꞌu̱ ngetho xka ñꞌemu̱igihu̱, ne hingi pöꞌu̱ togo xpa pe̱nkagi.
22 Nuꞌmu̱ hinxta ekahmö ne hinxta zohmö nuya jöꞌiyu̱, hinte ma tsꞌoki di tuhmöyu̱. Ha xta ehe xta xipabi, jange hiñꞌotho te da döꞌu̱.
23 Nöꞌö togo u̱tsagi, po̱ntho u̱tsa ma Dada nꞌehe.
24 Nuꞌmu̱ hinxta ñꞌuhmö ya ntꞌudi nöꞌö hinto manꞌa xi za̱ xi ꞌyo̱tꞌe, hinte ma tsꞌoki di tuhmöꞌu̱. Ha xi hyandya ntꞌudi, ne xi u̱tsagi mahye̱giꞌbe ma Dada.
25 Xi njapꞌu̱ ne nda tho ngu mönga ha yá tꞌofo habu̱ enö: Xi u̱tsagi mödi hinte xta japabiꞌu̱.
26 Ne ma ga pe̱ñꞌahu̱ ar Humamu̱i, gehnu̱ ár Hñö Jö mönga majöni, di ꞌñe habu̱ bi ꞌbu̱ ma Dada. Nunu̱ da da̱tꞌahu̱ majöni togogi.
27 Nuꞌahu̱ nꞌehe ma gi da̱thwu̱ majöni maꞌra togogi, ngetho har ndu̱itho ndi ꞌbu̱hwihu̱.