2
Mexinxin janha joiẍaxanho ijoasoha joasochjaha ra joachjaon. Ixin si janha rrochjaha ra joachjaon jaha ra, cottimeja ẍonhi ngain chojni tti rrochananxin janha ixin jaha ra irroc̈hoha ra tsjenguijna ni ra para rrochahna ixin janha ochjaha ra joachjaon. Mexinxin janha cjinha ra cartana icha saho para que jaha ra tsentoxinhi ra vidá ra ixin rinaoha saso sinttasattaha ra co rrochjaha ra joachjaon. Icha jian si are janha sasotsjaha ra janha rrochahna nganji ra. Janha chonda seguro que are chahna janha, cain jaha ra chaha ra cai. Are janha cjinha ra carta mé, anto coá joachjaon que hasta tsjanga; co conona que ndavichjenga ansenna are janha cjinha ra carta mé. Pero jeha cjinha ra carta mé para que jaha ra sinttechinhi ra, jeho para que janha cjoagoha ra que anto rinaho ra.
Queẍén sitjañehe tti chojni que joinchehe jianha
Pero si c̈honja chojni joinchehe jianha co jidanjo joachjaon, chojni mé jeoha janha jichjana joachjaon, cai cain jaha ra jichjá ra nchion joachjaon. Janha ndac̈hjan que jichjá ra nchion joachjaon para rrondac̈hjanha icha soji nganji ra. Tti castigo que jaha ra chjehe ra chojni mé, conixin jeho mé ichondaha ra que rrochjehe ra icha castigo. Jai onchao, nchetjañehe ra chojni mé, co dantsjehe ra joachjaon ngain ansén ixin si nahi, puede jehe isitticaonha Jesucristo. Mexinxin janha rrinttatsanha ñao ra que tjagohe ra chojni mé que jaha ra ján rinao ra jehe. Janha rroanha carta mé nganji ra de ixin asunto jihi para rroconona aco ndoa teditticaon ni ra. 10 Co si jaha ra sinchetjañehe ra chojni mé, cai janha sinttatjañá jehe. Si ndoa jehe joinchehe jianha nganji na janha, janha jointtatjañá jehe ixin janha anto rinaho jaha ra. Co janha jointtatjañá chojni mé ngattoxon con Jesucristo, 11 para que Satanás tsixinha sinttayá na, ixin ján na chonxin na jian queẍén jehe rinao sincheyehe chojni.
Pablo veha contento ngain ciudad de Troas
12 Are janha joaso ngain ciudad de Troas para joindattjan chojni joajné Jesucristo, are mé janha joarichonda anto jie oportunidad para ndattjan chojni joajna mé. 13 Pero ansenna veha contento ixin janha vittjaha Tito. Mexinxin janha sacjoixin de nttiha co sacjoi para regioen Macedonia.
Pablo joinchenohe chojni queẍén sacha ni are ditticaon ni ngain Jesucristo
14 Pero janha chjaha gracias ngain Dios ixin cain tiempo jehe ttjenguijna na para dacha na ngain cosa jianha. Co de ixin janha na, Dios ndache tsje chojni joajné Jesucristo. Co joajna mé inchin tsjoca que toncaẍajni cain lugar. 15 Ixin janha na inchin tti tsjoca que Cristo tjaga para ixin Dios. Co tti ẍajni mé ttji para ngain tti chojni que ditticaon co para ngain chojni que sitján almé. 16 Para ixin tti chojni que sitján almé, tti c̈hjoin ẍajni jihi, anto feo ẍa para ixin jehe na inchin ná cosa que ndadoen chojni. Pero para ixin tti chojni que chonda vida naroaxin, para ixin jehe na, cosa que c̈hjoin ẍajni jihi inchin ná cosa que danjo vida ngain na. Co si Dios tsjenguijnaha chojni, jehe na c̈hoha rronichja na joajna jihi. 17 Janha na jeha rrindattjan na chojni joajné Dios para sachaxin na tomi. Janha na ttentoxinha na joajné Dios inchin nchehe icha chojni. Janha na jeha jamé nttaha na. Janha na ngattoxon con Dios ndattjan na chojni joajna jihi ixin janha na ninchehe ẍé Jesucristo co chojní Dios que jehe rroanha.