12
Rl ai kan, i ap panaui komail pweki kalanan en Kot, komail en kida war omail, pwen wiala mairon maur, me jaraui o kaperenda kupur en Kot, iei omail kaudok me pun. Komail der kaalemonin jappa, a komail en kawilikapada lol omail, pwe komail en kak kajauiada, da me kupur en Kot, me mau o kaperen, o unjok. Ki mak, me i aleer, i indan amen amen nan pun omail, ender inon ion pein i, laude jan me kon on, a en lamelame me a en pun, duen Kot kotin nek on amen amen wan a pojon. Pwe duen ni pali war atail kokon toto mia, a dodok en kokon akan kaidin dupeneta, lduen kitail me toto, war ta ieu ren Krijtuj, kitail ap kokon pena nan pun atail. Atail pai en mak akan mia ap toror pajan, duen mak o me kitail aleer: Ma deideikop kitail en kokopada duen wan pojon, O ma dodok eu, kitail en kolekol atail dodok; o ma jaunpadak amen, i en wiada padak, Ma amen kin panaui, i en panaui, ma amen kin kijakij wei, a en opampap, ma kaun amen, a en kanekanaion, ma amen, kin kalanan, a en peren kida. Omail limpok ender japun, tateki me jued, teneten ni me mau. 10 Omail limpok pena en tapi jan monion omail; wauneki amen, mon a pan waune kin uk. 11 Der tanana ni omail dodok; nen omail en inon ion dodok on Kaun O. 12 Peren ni kaporopor; kanonama ni anjau apwal; podidi on kapakap. 13 Kijakij on jaraui jamama kan; kajamo ki peren. 14 Kapaiada me kin paki komail; kapaiada o der kariala. 15 Perenda ren me popol akan; o janejan ren me janejan kan. 16 Komail minimin pena ni omail lamelam, der inon ion meakot me lapalap, a inon ion me tikitik; komail der aklolikon. 17 Komail der depukki on en amen a me jued me jued, a inon ion me kon on aramaj akan karoj. 18 Ma a pan kak pa omail, polaul on aramaj akan karoj. 19 Kompoke pai ko, komail der pein depuk, o komail der madan makar, pwe a intinidier: Ai depuk, Nai me pan depuk, me Kaun o kotin majani. 20 Ari, ma om imwintiti amen men manadar, kamana i; ma a men nim piladar, kanim pileda, pwe ma koe pan wia mepukat, nan koe ap pan ki penan mon a kol moluj. 21 Koe der lodi on me jued, a poekidi me jued me mau.