21
Și, ridicându-și privirea, a văzut pe cei bogați care puneau darurile lor în vistierie. A văzut o văduvă săracă care a aruncat două monede mici de aramă. El a zis: “Adevărat vă spun că această văduvă săracă a pus mai mult decât toți aceștia, căci toți aceștia au pus daruri pentru Dumnezeu din belșugul lor, dar ea, din sărăcia ei, a pus tot ce avea ca să trăiască.”
Pe când vorbeau unii despre templu și despre cum era împodobit cu pietre frumoase și cu daruri, a zis: “Cât despre lucrurile acestea pe care le vedeți, vor veni zile în care nu va mai rămâne aici piatră pe piatră care să nu fie dărâmată.”
Ei L-au întrebat: “Învățătorule, când se vor întâmpla aceste lucruri? Care este semnul că aceste lucruri urmează să se întâmple?”
Și a zis: “Luați seama să nu vă lăsați rătăciți, căci mulți vor veni în numele Meu, zicând: “Eu sunt” și “Vremea este aproape”. De aceea, nu-i urmați. Când auziți de războaie și de tulburări, nu vă înspăimântați, pentru că aceste lucruri trebuie să se întâmple mai întâi, dar sfârșitul nu va veni imediat.”
10 Apoi le-a zis: “Neamul se va ridica împotriva neamului și împărăția împotriva împărăției. 11  Vor fi cutremure mari, foamete și molime în diferite locuri. Vor fi spaime și semne mari din cer. 12  Dar, înainte de toate acestea, vor pune mâna pe voi și vă vor persecuta, vă vor da în sinagogi și în închisori, vă vor aduce înaintea împăraților și a guvernatorilor, din pricina numelui Meu. 13 Se va dovedi ca o mărturie pentru voi. 14  Așadar, așezați-vă în inimile voastre să nu meditați dinainte cum să răspundeți, 15  pentru că eu vă voi da o gură și o înțelepciune pe care toți adversarii voștri nu vor putea să le înfrunte sau să le contrazică. 16  Veți fi predați chiar de părinți, de frați, de rude și de prieteni. Aceștia vor face ca unii dintre voi să fie uciși. 17 Veți fi urâți de toți oamenii din cauza numelui meu. 18  Și nici un fir de păr din capul vostru nu va pieri.
19 Prin stăruința voastră veți câștiga viața voastră.
20  Dar când veți vedea Ierusalimul înconjurat de oștiri, să știți că s-a apropiat pustiirea lui. 21  Atunci, cei care sunt în Iudeea să fugă în munți. Cei care sunt în mijlocul ei să plece. Cei care sunt în țară să nu intre în ea. 22  Căci acestea sunt zile de răzbunare, ca să se împlinească tot ce este scris. 23  Vai de cele însărcinate și de cele care alăptează prunci în acele zile! Căci va fi mare strâmtorare în țară și mânie pentru acest popor. 24  Ei vor cădea sub ascuțișul sabiei și vor fi duși prizonieri în toate neamurile. Ierusalimul va fi călcat în picioare de neamuri până la împlinirea vremurilor neamurilor.
25 Vor fi semne în soare, în lună și în stele, și pe pământ va fi neliniște printre popoare, în neliniște din cauza vuietului mării și al valurilor; 26  oamenii vor fi înnebuniți de frică și de așteptare pentru lucrurile care vor veni peste lume, căci puterile cerurilor vor fi zguduite. 27  Atunci vor vedea pe Fiul Omului venind pe un nor cu putere și cu o mare slavă. 28  Dar când vor începe să se întâmple aceste lucruri, priviți în sus și ridicați-vă capetele, pentru că răscumpărarea voastră este aproape.”
29 Și le-a spus o pildă. “Priviți smochinul și toți copacii. 30  Când sunt deja înmuguriți, voi vedeți și știți de la sine că vara este deja aproape. 31 Tot așa și voi, când vedeți că se întâmplă aceste lucruri, știți că Împărăția lui Dumnezeu este aproape. 32  Mai mult ca sigur vă spun că generația aceasta nu va trece până când nu se vor împlini toate lucrurile. 33  Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece nicidecum.
34  Deci, luați seama, căci inimile voastre se vor împovăra de desfătări, de beții și de grijile vieții acesteia, și ziua aceea va veni pe neașteptate asupra voastră. 35  Căci ea va veni ca un laț peste toți cei care locuiesc pe suprafața întregului pământ. 36  De aceea, vegheați tot timpul, rugându-vă ca să fiți socotiți vrednici să scăpați de toate aceste lucruri care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului.”
37 În fiecare zi, Isus învăța în Templu, iar noaptea ieșea să înnopteze pe muntele care se numește Măslinii. 38 Tot poporul venea dis-de-dimineață la el în templu ca să-l asculte.