10
Lamatualain aten mia sorga no susura anaꞌ neneluluꞌ
Basa ma, au ita Lamatualain ate manaselin esa, onda mia sorga. Aon nenembotiꞌ no leleeꞌ, ma elus rereoꞌ langgan. Matan naronda onaꞌ relo, ma ei nara mbila onaꞌ ai. Ana toꞌu susura anaꞌ neneluluꞌ esa mana makambembelaꞌ ena. Ana nambariiꞌ ei onan sia tasi, ma ei dꞌiin sia madꞌaꞌ ata. Ana nameli nahereꞌ, onaꞌ singa nggasi. Nameli basa ma ndelas ndukurulu nataa naꞌatututeꞌ lao hitu. Leleꞌ ndelas ndukurulu basa, ma au ae suraꞌ oꞌola nara. Te au rena haraꞌ sa mia sorga oi, “Wee! Afi mufadꞌe ndelas kahituꞌ ra oꞌola nara reu atahori, o! Afi suraꞌ saa-saa boe.”
Basa ma ate mana nambariiꞌ no ein seri sia tasiꞌ ma seri sia madꞌa ata, soꞌu lima onan lalai neu, de sumba nae, “Oꞌola ngga ia, memaꞌ tebꞌe! Au sumba endiꞌ Lamatualain naran, huu Ana sia nakandoo losa doo nduꞌu-dꞌoon! Ana mana tao lalai, raefafoꞌ no basa isi-oen. Dadꞌi rena malolole! Fai fo hita tahaniꞌ a deka-deka nema ena. Te mete ma Lamatualain ate kahitun nae fuu maꞌoan, dei fo Lamatualain tao tungga dudꞌuꞌan fo feꞌesaꞌan atahori nda rahineꞌ sa. Te Ana nafadꞌe dudꞌuꞌan naa neu mana ola-ola nara fo mana tao-ues fee Ne. Dadꞌi rena malolole, huu oꞌola ngga ia, tebꞌe.”
Basa ma, haraꞌ fo au rena mia lalai a, olaꞌ seluꞌ no au nae, “Yohanis, muu sia ate fo mana nambariiꞌ ein seri sia tasi, ma seri sia madꞌaꞌ ata a. Haꞌi mala susura ana neneluluꞌ a fo mana makambembelaꞌ sia liman.”
Basa de au isiꞌ ate a, de oꞌe susura anaꞌ naa. Boe ma ana nafadꞌe au nae, “Haꞌi fo mua leo! Sia bafa ma na, maꞌeꞌ onaꞌ oni oeꞌ, te dei fo ana tao tei ma nanoso.”
10 Ana olaꞌ basa taꞌo naa, ma au simbo susura anaꞌ naa mia liman. De au ua. Sia bafa ngga maꞌeꞌ onaꞌ oni oeꞌ. Te odꞌo hendi ma, tei ngga nanoso.
11 Boe ma, hambu esa denu au nae, “Musi muu mufadꞌe seluꞌ saa fo Lamatualain nae tao sia raefafoꞌ. Mufadꞌe saa mana nae dadꞌi neu basa maneꞌ ra sia raefafoꞌ ro atahori mia basa nusaꞌ, basa leo, no basa dedꞌeat ra.”
10:7 Kalua mia Masir 20:11; Dui Seluꞌ Dala Masodꞌa 32:40; Daniel 12:7; Amos 3:7 10:10 Yeskiel 2:8—3:3