4
Āmwoowook nkakweek mokorēēnik kule ōyēchinē motwoorikwook manta ām kēēlto nyēē yemaat ānkumāchāktōōs ōnkētē kule ōboontē ꞉nkakweek Mokoryoontēēt nyēēng'woong' ām kibkōōnkōy.+
Ōsooyē ānkōō-āmtooy lōkōōywēk chēē kāroomēch
Ōnēmchi keey soowuutēk, ōriibē keey ākookoy ānkōōbirchinē Yēyiin kōōnkōy.+ Ōsoowēēch nkacheek kuyootwēēch ꞉Yēyiin kēēlto sikyaamte lōkōōywēkaab Kiriistō choo /kiikēēng'oong'wēēch. Kiyooto ꞉nyi kiyey /keerata anii.+ Osaay kule a-amte lōkōōywēchu kukas ꞉biiko nyēē karaam.+
Ōkāsu yoo ōboontē keey biiko choo ‑mēēnkētē Yēyiin. Ōyēyiisyēē nyēē karaam bārooyin ake tukul nyoo kōōnyōōru.+ Ōng'āloolchinē bichoo ām kēēlto nyēē karaam nyēē ibāybooyē ānkōōwālchinē tēēbuutēkwaa nyēē karaam.+
Kāā-āmiisēēt
7-8 Ng'eetaabiya ꞉Tukiikō nyēē chamaat. Yēyē ꞉inee yiisyēēnyii ām mooyēēt akeenke ānkēēyēchiintōōs ꞉tukwaay yiisyēēt ām Kiriistō. Āmiitē āyooku chokōōboorwook wōlēē wuu ꞉ng'aleek ām wōlēē kēēmiitē ꞉acheek ānkōōkiimook. Māchokwoomwook ng'ālyoo ake tukul kurubta keey āk anii.+ Mākuchōōnto keey ng'eetaabiya Ōnēēsimō nyoo akeenke ām akweek. Kiikoosēē keey murooniitēnyi ānkēēchāmē. +Mābokumwoowook ꞉murēchooto kiy ake tukul nyēē miitē kuyēyāksē ām wōli.+
10 Isubooyook ꞉Aristaarko nyoo kēērātootiin ꞉tukwaay ānkōōsubooyook ꞉nkinee Māārkō nyoo tilyeetaab Barnaaba. Ābērē kyōōnyōōru kuut kule yoo kāchō ꞉Māārkō otorooch.+ 11 Isubooyook mbo ꞉nkinee muroonoo /kēēkuurēē Yēēsu nto kule Yuustō ām kaayneet ake. Icheek ꞉Yuutayeek baateey chēē kēēboontootē keey kēēyēyē yiisyēētaab Yēyiin ānkōōkōōwoong'woo ng'ēēlātēēt. 12 Isubooyook ꞉nkinee Ebaafura nyoo nyēēng'woong' ānku motwooriintēētaab Kiriistō. Āmē booryēēt kwaak kusoowook nto anyuun ōkiilchē ām kiyēē mākwook ꞉Yēyiin ānkōōkich.+ 13 Āyēnchiintōōsii āk booryēēt nyēē miitē kwoomē ꞉inee kubo akweek, biikaab *kiriinkēētaab Laawotikeeya āk nyēbo Iyerabooli.+ 14 Isubooyook mbo ꞉nkinee kāānyooyiintēēt Luuka nyoo kēēchāmē āk nkinee Teema.+
15 Ōsuboowoo mbo ng'eetaabiya choo bo Laawotikeeya ānkōōsuboowoo nkinee cheebiya Niimfa āk biikaab Kiriistō choo sooyēē kōōnyii.+ 16 Yoo /kāākēēsumānwook lōkōōywēchu, māchāktōōs okas kule /kākēēsumānchi nkicheek kaniseet ām Laawotikeeya ankoosuman ꞉nkakweek barweet ake nyēē kyāāsirchinē bichooto.+
17 Ōmwoochi Ārkiibō kule māchāktōōs kooteryeech yiisyēētaab Mokoryoontēēt nyoo /kikiitōōrchi.+
18 Ng'ālyoontēēt nyēē āmiitē wāā-āmiisēēnook, ku nyēē āsirē ꞉anii Bāwulō nkityō ām āwunyuu. Lēyyē, ‑mōōwuutyēē kule arataat. Kōōbēruurook ꞉Yēyiin.+
+ 4:1 Ēfēēs. 6:9 + 4:2 Luuka 18:1 + 4:3 Room. 15:30 + 4:4 Kolos. 1:26-27 + 4:5 Ēfēēs. 5:16; 1Tēēs. 4:12 + 4:6 Ēfēēs. 4:29; 1Bēt. 3:15 + 4:7-8 Ēfēēs. 6:21-22 + 4:9 Filēm. 10 + 4:10 Yēyuut. 19:29; 12:12 + 4:12 Kolos. 1:7 + 4:13 Kolos. 2:1 + 4:14 2Tēm. 4:10-11; Filēm. 24 + 4:15 Room. 16:5 + 4:16 Ēfēēs. 3:4; 1Tēēs. 5:27 + 4:17 Filēm. 2 + 4:18 1Kōōr. 16:21; Ēfēēs. 3:1