22
Ditt rykte är mer värt än rikedom
Välj hellre att behålla ett gott rykte än [att armbåga dig fram för att få] stor rikedom.
Ett gott anseende är bättre än silver och guld.
 
Den rike och den fattige har detta gemensamt:
Herren har skapat dem båda.
 
Den förståndige ser i förväg faran och tar skydd,
men den oförståndige går rakt fram och får sitt straff.
 
Belöningen för ödmjukhet och att i vördnadsfull tillbedjan frukta Herren
är rikedom, ära och liv.
 
Törnen och fällor (snaror) finns längs med den obstinates (falskes, egensinniges) väg,
den som värdesätter sitt liv håller distans till sådana människor.
 
Led ett barn (träna, vänj, och visa honom) in på den väg han ska gå,
så viker han inte av från den när han kommer upp i åren.
 
Den rike regerar över den fattige,
och den som lånat är slav till den som givit lånet.
 
Den som sår synd får skörda sorg (problem, oro),
det är slut på den makt han utövat över andra genom sin ilska.
[Ordagrant ”hans stav av ilska är över”, dvs. det är nu slut på det inflytande han haft över andra människor som var rädda för hans lynniga temperament. Den grekiska översättningen, Septuaginta, har även en fortsättning med ytterligare ett ordspråk som Paulus citerar i 2 Kor 9:7: ”Gud välsignar en glad och givmild man, men gör slut på hans gärningars tomhet.”]
 
Den som är generös blir välsignad (upphöjd),
för han delar med sig av sitt bröd (mat, tillgångar) till den fattige.
 
10 Kör ut bråkmakaren så blir det lugnt,
ja då upphör bråken och skällsorden (förolämpningarna, hånandet, mobbningen).
 
11 Den som älskar renhet (har ett rent hjärta, goda intentioner) och talar godhet (vänliga ord)
får kungen som vän.
 
12 Herrens ögon skyddar [den som har] kunskap (insikt, förståelse),
men han omkullkastar den trolöses (bedragarens) ord.
 
13 Den late säger:
”Det är ett lejon där ute!
Jag blir dödad om jag går ut på gatan.”
[Den late hittar på ursäkter för att slippa arbeta.]
 
14 En prostituerads mun är som en djup grop [som används för att fånga vilda djur].
Den Herren är vred på faller i den.
[Den som strider mot Gud förlorar hans beskydd och faller offer för smickrande ord.]
 
15 Dårskapen (viljan att trotsa och göra uppror) är fastbundet i ett barns hjärta,
men tillrättavisning och disciplin (uppfostran) driver bort den.
[Upproriskhet är en konsekvens av syndafallet, och kommer därför naturligt hos barnet.]
 
16 Den som suger ut den fattige för att själv bli rik,
och den som ger till den rike [köper in sig hos honom],
båda blir med säkerhet fattiga (går med förlust).
TREDJE SAMLINGEN: 30 visa råd (22:17-24:22)
17 Lyssna noggrant till de visas ord,
och ta min kunskap till ditt hjärta.
18 Du kommer att uppskatta dess ljuvlighet (behaglighet, som underbar sång och vacker musik)
om du bevarar dem djupt inom dig och har dem redo (fast förankrade) på dina läppar.
19 För att din förtröstan (tro, hopp, tillförsikt, förtroende) ska vara hos Herren,
därför undervisar jag dig just i dag.
20 Jag har skrivit trettio punkter (regler)
för att ge råd (planer, strategier)
och kunskap (visdom, insikt, urskillningsförmåga).
21 Dessa gör att du med absolut säkerhet (exakthet) kan veta vad sanningens tillförlitliga ord är,
så att du kan svara med ord av sanning till dem som sänds till dig [eller som du är utsänd av].
1) Ta inte pengar från den fattige
22 Råna inte den fattige bara för att han är fattig,
och använd inte din position för att förtrycka den svage i porten [där stadens domstol hölls].
23 Herren för deras talan (är deras försvarare)
och berövar (tar undan) livet från dem som plundrar [den fattige].
2) Umgås inte med lättretade personer
24 Umgås inte (associera dig inte, var inte vän) med arga (lättretade) personer,
vandra inte [ha ingenting att göra] med en hetlevrad person.
25 Om du gör det, så kan du lära dig (ta efter) hans vägar
och gillra en fälla för dig själv.
3) Gå inte i borgen för dem som redan har skulder
26 Gå inte i borgen
för den som redan har skulder [och äventyra din familjs framtid].
27 För om du inte har medlen att betala,
kommer de [indrivarna att även] ta ifrån dig sängen du ligger på.
4) Flytta inte på gränslinjer
28 Flytta inte på gränslinjer
som dina förfäder har satt upp.
5) Observera och lär
29 Observera en människa som är skicklig i sitt arbete. Han kommer att stå inför (tjäna, arbeta för) kungar,
han ska inte stå inför (tjäna, arbeta för) tvivelaktiga (låga, obetydliga) män.