23
6) Uppför dig på en fin middag
När du blir bjuden på middag hos en inflytelserik person,
tänk på hur du uppför dig.
Sätt en kniv på din strupe
om du har stor aptit [behärska dig].
Åtrå inte hans delikatesser,
det kan finnas dolda motiv [till att du blev bjuden].
7) Lägg inte all din energi på att jaga rikedom
Trötta inte ut dig för att bli rik,
lita inte på din egna [mänskliga] visdom (förståelse).
Om du bara fäster din blick på (fokuserar på) materiell rikedom,
så är den plötsligt borta. Den har fått vingar och flyger i väg som en örn mot himlen.
8) Låt dig inte luras av smickrande ord
Ät inte den missunnsammes (hårdes, avundsjukes) mat,
sukta inte efter hans delikatesser (smakliga rätter).
För som han tänker i hjärtat, sådan är han.
Beräknande säger han till dig,
varsågod ta för dig,
men menar inte ett ord av vad han säger.
Det lilla du ätit får du spy upp,
och dina komplimanger (ljuvliga ord) är bortkastade (förspillda).
9) Det är omöjligt att tala en självgod dåre tillrätta
Bemöda dig inte att tala en dåre tillrätta
[ordagrant ”tala inte i hans öron”, dvs. i ett försök att få hans fulla uppmärksamhet],
han föraktar (gör sig lustig över) dina kloka ord.
10) De fattiga har en stjärnadvokat
10 Flytta inte på gamla (forntida) tomtmarkeringar (gränslinjer)
och gör inte intrång på de faderlösas (änkors, föräldralösas) åkrar.
11 Deras försvarare (återlösare) är mäktig;
Han [Gud själv] kommer att föra deras talan mot dig.
11) Ta emot råd och kritik
12 Öppna ditt hjärta (sinne) för fostran,
och öppna dina öron för kunskapens ord.
[Var öppen och formbar till kritik, och lyssna noga på visa ord.]
12) Var inte rädd för att tillrättavisa dina barn
13 Undanhåll inte tillrättavisning (korrigering, disciplinering) från ett barn;
om du bestraffar [olydighet] med riset (spöstraff) ska han inte dö [kommer inte att ta fysik skada].
14 Det är du som ska använda riset [låta olydnad få konsekvenser]
och rädda honom från dödsriket (Sheol, de dödas plats).
13) När barn tar till sig vishet ger det föräldrarna glädje
15 Mitt barn, om ditt hjärta (själ, sinne) fylls med vishet,
då fylls också mitt hjärta av glädje.
16 Mitt innersta kommer att spritta av glädje
när dina läppar talar det som är rätt.
14) Avundas inte syndare
17 Låt inte ditt hjärta avundas syndare,
fortsätt i stället att dagligen i vördnadsfull tillbedjan frukta Herren.
18 Det finns en framtid [för dig],
ditt hopp ska inte tas ifrån dig (vara om intet).
15) Varning för fylleri och frosseri
19 Lyssna på mig kära barn, bli vis
och låt ditt hjärta ledas på Guds vägar.
20 Umgås inte (associera dig inte) med alkoholmissbrukare
eller med dem som frossar i kött [var inte delaktig i deras fester].
21 Alkoholister och frossare blir fattiga,
dåsighet [resultatet av att bara äta och dricka] klär en människa i trasor.
16) Respektera dina föräldrar
22 Lyssna på din fader, som gett dig livet.
Se inte ner på din mor när hon är gammal.
23 Införskaffa sanning och sälj den inte,
införskaffa också vishet, disciplin och gott omdöme (insikt, förståelse).
24 Den rättfärdiges fader är verkligen lycklig (jublar i glädje och dans),
den som får en vis son gläder sig åt honom (har en känsla av tillfredsställelse).
25 Låt din far och mor få glädjas,
och din mor som har fött dig vara lycklig (jubla i glädje och dans).
17) Var vaksam, många har fallit på det sexuella området
26 Mitt barn ge mig din fulla uppmärksamhet,
ta mig som en förebild.
27 En prostituerad är som en djup grop,
och en främmande (lösaktig, förbjuden) kvinna är en trång brunn.
28 Hon ligger på lur för att fånga sitt byte,
lockar fler och fler till otrohet.
18) Alkoholen är bedräglig
29 Vem har jämmer (olycka, elände)?
Vem har sorg (ångest och känner hopplöshet)?
Vem har ständigt trätor (tjat, gnat, ordstrider) [runt omkring sig]?
Vem klagar hela tiden (talar tomhet och nonsens)?
Vem blir slagen utan orsak (får sår och märken)?
Vem har dimmig syn (blodsprängda ögon)?
30 Jo, det är de som sitter länge vid vinet,
de som prövar (undersöker, testar) olika vinsorter.
31 Titta inte på vinet när det är rött,
när det glittrar i vinglaset,
när det lätt rinner ner.
[Bedöm inte vinet efter årgången, märket eller smaken, utan efter dess effekt:]
32 Till sist biter det som en orm,
ja det hugger som en giftorm.
33 Du börjar se konstiga saker [under alkoholens inverkan]
och ditt sinne börjar fantisera förvirrade, fördärvliga tankar.
34 Ja, du blir [lika ostadig] som en som flyter på havet
och [lika utsatt för en katastrof] som en som ligger på toppen på en mast.
35 Du säger: ”De slog mig, men jag blev inte skadad,
de misshandlade mig men jag kände inget.
När ska jag vakna upp,
så jag kan dricka igen [för att fly verkligheten].”