24
19) Var inte avundsjuk på onda människor
Var inte avundsjuk på onda människor,
längta inte efter att vara med dem.
De tänker bara på det som är ont (de planerar våldshandlingar),
från deras mun kommer bara nedsättande (ondskefullt) tal.
20) Bygg ditt hus med vishet
Det krävs skicklighet och vishet för att bygga ett hus (hem, en familj),
och det krävs förstånd (insikt, förmåga att förstå) att bygga det på en god grund.
Genom kunskap (vishet, urskillningsförmåga) möbleras varje rum
med värdefulla och vackra (ljuvliga, för ögonen sköna) rikedomar.
21) Vishet gör dig stark
En vis man är stark,
ja en man med kunskap (insikt, förståelse) växer i styrka.
Utan visa råd (utan en plan och en strategi) kan du inte föra krig,
och med många rådgivare blir det seger (säkerhet, trygghet, befrielse).
22) Vishet segrar alltid över dårskap
Vishet är ouppnåelig för en dåre,
han blir mållös i porten [där rätt skipades och etik och moral diskuterades].
23) Planera inte ondska
En som tänker ut onda planer
får snart rykte om sig att vara ondskefull.
Att smida onda planer (planera dårskap) är synd,
den som hädar (talar nedsättande om allt och alla) blir till sist avskydd av alla människor.
24) Prövningen visar på din styrka
10 Om du förlorar modet (blir tyst, drar dig tillbaka) när du stöter på motstånd (motgångar, problem, prövningar)
så var det inte så mycket med din styrka från början.
25) Rädda dem som håller på att gå under
11 Rädda dem som släpas i väg mot döden,
undsätt dem som förs bort till slakten.
12 Säg inte: ”Vi visste ingenting.”
Tror du att han som ser in i ditt hjärta kommer att godta den ursäkten?
Han som bevarar ditt liv, vet han inte allt?
Ska inte han kompensera (belöna, betala) [dig och] var och en efter sina gärningar.
26) Vishet är som honung för själen
13 Min son, ät honung, för det är gott,
självrunnen honung smälter i munnen.
14 På samma sätt ska du veta att vishet är ljuvligt för din själ (ditt liv),
om du tar till dig den så finns en framtid för dig,
och det du hoppas på (längtar efter) är inte förgäves.
27) Den rättfärdige tar sig igenom svårigheter och ger aldrig upp
15 Ligg inte på lur vid den rättfärdiges hem, som den ogudaktige gör.
Försök inte förstöra den rättfärdiges boning (få den på fall).
16 För även om en rättfärdig man skulle falla sju gånger (skulle stöta på många problem och motgångar),
så reser han sig upp igen, de ogudaktiga däremot faller handlöst när de möter svårigheter.
28) Gläd dig inte när din fiende faller
17 Gläd dig inte när din fiende faller,
låt inte ditt hjärta glädja sig (fröjda sig i dans) när han störtar (lider nederlag).
18 Herren ser vad du gör och det är ont i hans ögon (det orsakar sorg och smärta hos honom),
och han vänder sin vrede från honom
[och riktar den på dig, som begår ett ännu värre brott genom ditt hån].
29) De onda har ingen framtid
19 Irritera (reta, gräm) dig inte på ondskefulla människor,
var inte avundsjuk på de ogudaktiga.
20 För de som är onda har ingen framtid,
lampan (livsanden) hos de ogudaktiga ska slockna.
30) Frukta Gud i vördnadsfull tillbedjan
21 Min son (barn), frukta Herren och kungen,
och associera dig inte med rebeller (upprorsmän).
22 För deras undergång kommer plötsligt,
vem vet vilket straff som Herren och kungen låter komma över dem.
Fler visa ord (24:23-34)
23 Detta är också de visas ord:
Att diskriminera (vara partisk) när man dömer
är fasansfullt (fruktansvärt).
 
24 Den som säger till den skyldige: ”Du är oskyldig,”
blir förbannad av folket, och avskydd av nationerna.
25 Men för de [rättfärdiga domare] som går tillrätta med de ogudaktiga går det väl,
de blir rikt välsignade (de får framgång).
 
26 Som en kyss på läpparna [lika önskvärd],
är ett rättframt (ärligt, enkelt) svar.
 
27 Ordna först allt där ute, förbered marken [plöj och så],
sedan kan du bygga ditt hus (hem).
[Bokstavligt bygga hus eller bilda familj.]
 
28 Vittna inte mot din nästa (granne) utan orsak,
på så sätt bedrar du med dina läppar. 29 Säg inte: ”Jag ska ge igen för vad han gjort mot mig,
jag ska ge honom vad han förtjänar.”
 
30 Jag gick förbi en lat mans åker,
förbi en vingård som tillhörde en oförståndig man (en utan hjärta).
31 Den var överväxt med tistlar, och markytan var täckt av nässlor (ogräs),
och dess stenmur var nedriven.
32 Jag betraktade och tänkte noga på vad jag såg,
jag drog följande lärdom från vad jag sett:
33 ”Lite mer sömn, en liten tupplur,
lägg armarna i kors för att sova lite till,
34 och fattigdomen kommer marscherande till dig,
nöden överraskar dig som en invaderande soldat.”