25
FJÄRDE SAMLINGEN: 130 ordspråk sammanställda av Hiskias män (kap 25 - 29)
[Följande sektion, kap 25-29, består av ordspråk som Salomo har skrivit. Kung Hiskia och hans medarbetare har sedan sammanställt dem på 700 f.Kr. Det går att dela upp dem i 130 ordspråk, vilket motsvarar det numeriska värdet av de hebreiska bokstäverna i namnet Hiskia som det är stavat här - Hizqiyah.]
Dessa ordspråk är också av Salomo,
som Judas kung Hiskias män har kopierat (överfört).
Kungens ära
Gud får ära genom att dölja en sak,
kungar får ära genom att undersöka en sak.
[Gud får ära därför att människan inte kan förstå universum och hur han styr det, däremot får kungar här på jorden ära när de avslöjar sanningen och styr rättvist.]
 
Som himmelen är [ofattbart] hög och jorden [enormt] djup,
på samma sätt är kungars hjärtan (tankar) omöjliga att utforska.
 
Ta bort slagget (orenheten) från silvret,
då får silversmeden ett rent material att arbeta med.
[Han kan arbeta med materialet och göra en vacker klenod av det.]
Ta [på samma sätt] bort de ogudaktiga från kungens närvaro,
då blir hans tron befäst i rättfärdighet (då råder det andligt och moraliskt hög standard på alla områden i landet).
 
Var inte framfusig (påflugen, skrytsam) i kungens närvaro,
ta inte självmant plats bland de mäktiga (hedersplatserna längst fram);
Det är bättre att bli ombedd: ”Kom upp här,”
än att bli nedflyttad i kungens närvaro, vars ögon redan sett dig [när du ogenerat befordrade dig själv].
Om strider
Rusa inte in i en dispyt (diskussion, ordstrid, rättslig prövning),
för vad ska du göra när den är över och din motpart [kanske visar sig ha rätt och] får dig att komma på skam?
Diskutera i stället [uppmanade] och lägg fram din åsikt (problem, oenighet),
men berätta inte vad en annan person har sagt i förtroende till dig
[använd inte sådan personlig information för att stödja din sak].
10 För om den personen [som talat i förtroende till dig] hör det,
kommer du på skam och det blir inget slut på ditt dåliga rykte.
 
11 Ett ord talat i rätt tid (situation, omständighet) är [lika vackert och tilltalande]
som guldäpplen i en silverskål.
12 Som ett örhänge av guld eller ett halsband av rent guld,
så är den vises korrigering (vägledning, hjälp) i ett hörsamt öra.
 
13 Som kylan från snö [från en nordlig vind från bergen] under skördetidens hetta,
så är en trogen budbärare för den som sänt honom, han friskar upp sin herres själ (liv, ande).
 
14 Som moln och vind utan regn,
så är den som skryter om gåvor man aldrig ger.
 
15 Genom tålamod kan en furste (ledare) vinnas över,
ett mjukt tal kan bryta ner det mest benhårda motstånd.
Grannsämja
16 Om du hittar honung, ät bara det du behöver,
om du äter för mycket blir du övermätt och mår illa.
17  [På samma sätt är det med grannar.]
Besök inte din grannes hus (familj) för ofta (låt din fot vara eftertraktad, uppskattad, värdesatt),
annars kan han bli trött på dig och börja hata dig.
 
18 En klubba, ett svärd och en vass pil [dvs. ett dödligt vapen]
är den som vittnar falskt mot sin vän (sprider lögner om sin granne).
 
19 Att sätta sitt hopp till en otrogen (falsk, svekfull) människa i tider av problem (motgångar, prövningar),
är som att ha tandvärk eller en fot ur led.
[Det är lika smärtsamt som tandvärk, och lika omöjligt att få stöd av den opålitlige som att stödja sig på en fot ur led.]
 
20 Som att ta av sig kläder en kylig dag [vilket gör att man fryser ännu mer]
eller som att blanda vinäger och lut (natrium-karbonat)
[som är en helt opassande blandning],
så är det att sjunga [glada] sånger
till ett tungt (sorgset) hjärta.
 
21 Om din fiende är hungrig, ge honom mat att äta,
och om han är törstig, ge honom vatten att dricka.
22 Genom att göra det samlar du glödande kol [av skam] på hans huvud,
och Herren ska belöna (upprätta) dig. [ Rom 12:20]
 
23 På samma sätt som en nordlig vind ger regn,
för en skvallrande (förtalande) tunga med sig mörka ansiktsuttryck.
[När det skvallras så blir människor arga.]
 
24 Det är bättre att bo i ett hörn på [det platta] hustaket
än att dela hus med en grälsjuk (stridslysten, hetlevrad) kvinna.
[Det var inte ovanligt att man byggde ett gästrum på det platta hustaket, det är antagligen detta som det syftas på här, se Kung 4:10.]
 
25 Som kallt vatten för en törstig själ,
så är goda nyheter från ett fjärran [hem] land.
 
26 Som en grumlad vattenkälla och en förgiftad brunn,
så är en rättfärdig man som ger efter för den ogudaktige.
[Om den rättfärdige kompromissar med sin integritet av rädsla för den orättfärdige, eller genom mutor, eller i ett försök att ställa in sig hos honom, då är han inte längre en ren källa.]
 
27 Det är inte bra att äta för mycket honung,
det är osmakligt när någon söker sin egen ära.
[Det går att översätta på flera sätt: ”att söka sin egen ära är ingen ära värd att ha”, eller ”det är inte bra att ge för mycket beröm till någon.”]
 
28 Den människa som inte kan styra över (behärska) sitt sinne (hjärta)
är som en stad med nedbrutna murar.