5
Iesu Mo Vujangi Aulu Na Vutivuti Matea
(Lk 6.20–23)
Matan Iesu mo hite na vao tamlohi la lo takonahi hin jara atu, ale mo sahe na vutivuti atu, ale mara mo sakele ea, nona tamlohi usuri la mai isana. Moiso mo tapulo retireti mo vujangira mo verea mara,
“Avulahi r̃uhu isan la haratu
la lo kilau isan God hasena
mata hinau tari, matan mauri atu God mo supe hinia i pa nora.
Avulahi r̃uhu isan la haratu
la lo tangtangi matan God
i pa nanaura. Isa 61.2
Avulahi r̃uhu isan la haratu
la lo r̃omatano matan God
i pa sile na varama isara. Psa 37.11
Avulahi r̃uhu isan la haratu
la lo marohati, ale la lo mar̃ohu
vara la vai na masalon God,
matan enia i pa tuenira
la vai na masalona,
enira la pa masu. Isa 55.1–2
Avulahi r̃uhu isan la haratu
la lo r̃omopoi na tinapua
matan God i pa r̃omopoira.
Avulahi r̃uhu isan la haratu
mapura la vokevoke
matan la pa hite God. Psa 24.3–4
Avulahi r̃uhu isan la haratu
la lo tueni na tamlohi
vara la sari tamata
matan God i pa tovira natuna.
10 Avulahi r̃uhu isan la haratu
tamlohi la lo tipahira
mata nora posposi tataholo,
matan mauri atu
God mo aulu hinia i pa nora. 1Pe 3.14
11 Avulahi r̃uhu isamim
vara tamlohi la kali kamim
teni vara la tipahi kamim
teni la vere na retisasati
tinatinapua hin kamim
na retihaluhalu matan
kamim noku tamlohi. 1Pe 4.14
12 Ha uloulo, ha avulahi tavera
matan nomim otori na tuka
mo tavera mo sohena pr̃ovet tuai sei tiroma tamlohi la lo tipahira.
2 Chron 36.16; Acts 7.52
Solo Peresi Na Malarani
(Mk 9.50; Lk 14.34–35)
13 Kamim ka sohena solo mata varama, pani vara mejina i tihai i pa mele lavi na mejina sohena sava? I pa sopo mele r̃uhu matan te hinau, ale la pa pulahi nar̃ihia, ale tamlohi la pa hahau hinia. 14 Kamim ka sohena malarani mata varama. Vara te taon tavera i lo toho aulu na vutivuti i pa sopo er̃i luhu. 15 Ale tamlohi la sopo tauhoro na lamu hin te tanga, pani la kehohia aulu vara i sile na merana isana tamlohi tari na lolo ima. 16 Ale sohen haratu, ha vai na maurimim i memera i r̃uhu matan vara tamlohi la pa hite na nomim vavahinau r̃uhu ka lo vaira, ale la pa tahe aulu na hijan Tamamim na tuka.
Vujangi Mata Leu
17 Ha sopo r̃omr̃omia vara na mai vara a lavi nar̃ihi na leu teni sava pr̃ovet la verea. Na sopo mai vara a lavi nar̃ihira, pani vara hinau tari la pa masese hinira. 18 Varar̃uhu na vere kamim hinia, i pa sopo te sope maki teni te reti hatea i er̃i tihai na Leu non God vavano hinau tari hinia la masese tiroma moiso tuka peresi na varama la pa tihai. 19 Vara tea mo tope te retileu rihirihi matea na leu, ale mo lo vujangi na tinapua vara la vaia sohena, tamlohi atu i pa toho atano jea hin mauri atu God mo aulu hinia na tuka, pani vara tea mo lo oloolo na leu, ale mo lo vujangi na tinapua vara la oloolo na leu, tamlohi atu i pa lavi na hija aulu hin mauri atu God mo aulu hinia.
20 Na vere kamim hinia, vara nomim posposi mo sopo tataholo varar̃uhu, i jue na posposi tataholo halu nona Pharisee peresi na tamlohi vujangi mata leu, ha pa sopo er̃i unu hin mauri atu God mo aulu hinia.
Vujangi Mata Lolokoru
21 Ka rongo na sava la verea isana tamlohi tuai lara, ‘Ha sopo vilimatei na tamlohi. Vara tea mo vilimatei te tamlohi i pa turu na aria.’ Exo 20.13; Deut 5.17
22 Pani na verea isamim, vara ka lolokoru peresi na voraimim matea, ka levosahia moiso vara ha pa turu na aria, ale vara ha kali te voraimim hatea, ka levosahia moiso vara ha pa turu na court tavera nona Jew, ale vara ha vere na voraimim matea vara mo r̃ommate, ka levosahia moiso vara ha pa vano hin hapu atu na moruhapu.
23 Ale matana, vara ka lo lavi na nomim silesilea vara ha pa taua na votavota mata malamalai, ale vara ka r̃omr̃omia vara voraimim matea mo lolokoru hin kamim matan ka vai te hinau matea, 24 ale ha tau na nomim silesilea atu na votavota mata malamalai, ale ha vano ha vai na tamata peresia tiroma, moiso ha pa mele mai vara ha sohai na nomim silesilea. 25 Vara nomim meresahi mo opoia vara i tau kamim na court ha vaia i mai tapalamim matea vila na malele ka lo vano na court. Vara i vono i pa vai kamim ha vano na lima tamlohi aria, ale i pa tau kamim na lima tamlohi mata ima r̃ilangi, ale i pa tau kamim na ima r̃ilangi. 26 Varar̃uhu, na vere kamim hinia, ha pa sopo er̃i malue hin ima r̃ilangi atu i tikeli na rani ha voli vevuhi na nomim ave ka vaira.
Vujangi Mata Lahi
27 Ka rongo na sava la verea moiso lara, ‘O sopo juruvi peresi te har̃ai mo sopo naroum’. Exo 20.14; Deut 5.18
28 Pani na vere kamim hinia, vara tea mo kilau na har̃ai matea ale mo r̃omusuri hinia, mapuna mo pete vaivaileu peresia moiso. 29 Vara matua matam mo hite te hinau mo vaiho ko opoia vara o vai na hehe, o julai nar̃ihia o pulahia. I pa mele r̃uhu jea vara te tavalu epem hatelete purongo i tihai hin haratu vara enira mo isoiso la pulahira na moruhapu. 30 Vara marau limam mo vaiho ko opoia vara o vai na hehe, o tai rotoa o pulahia. I pa mele r̃uhu jea vara te tavalu epem hatelete purongo i tihai hin haratu vara enira mo isoiso la pulahira na moruhapu.
Vujangi Mata R̃ohu Na Naroum
(Mt 19.9; Mk 10.11–12; Lk 16.18)
31 La ulia moiso vara tea mo opoia vara i r̃ohu hin narouna i pa er̃i sile na certificate matea mata i r̃ohu purongo hinia. 32 Pani enau na lo vere kamim hinia, vara mo sopo tataholo vara tea i r̃ohu hin narouna matan te hinau, pani vara narouna mo vai na posposi viriu peresi na tamlohi tinapua, ale vara te tamlohi tinapua i lahi peresi na har̃ai sohen haratu, tamlohi atu mo vaivaileu peresia.
Vujangi Mata Retitauhi
33 Ka rongoa la verea isana pir̃a tuai lara, ‘O sopo tope na nom retitauhi, ale o pa turu na nom retitauhi ko vaia na hijan Moli’. Num 30.2
34 Pani enau na vere kamim hinia vara ha sopo vere na nomim retitauhi na hijan tuka matan tuka enia jara sakele mata suiha non God, 35 ha sopo vere na nomim retitauhi na hijan varama matan varama enia jara palon God. Ha sopo vere na nomim retitauhi na hijan Jerusalem, matan haratu enia taon tavera non supe tavera atu. 36 Ale ha sopo vere na nomim retitauhi na patumim matan ha sopo er̃i vai te vulu hatea i lulu teni i viriha. 37 Vara ha vere na nomim retitauhi ha verea purongo vara ‘io!’ teni ‘mo vono!’ Ha sopo mele vere te hinau i aulu hin haratu matan hinau tinapua mo tai isan Tiapolo.
Vujangi Mata Kelekele
(Lk 6.29–30)
38 Ka rongoa la verea tuai moiso lara, ‘Mata matea mata mata matea’ ale ‘Hur̃u matea mata hur̃u matea’. Exo 21.24; Lev 21.24
39 Pani nake enau na lo vere kamim hinia vara ha sopo kele haratu mo komo kamim. Vara tea i vojai na tavalu esem o majinga hinia vara i mele vojai na tavalu esem tinapua. 40 Vara tea mo reveho ko vano na court matan vara o sile na nom ruru isana, o silea peresi na nom ruru mata hamariri. 41 Vara te tamlohi vuro mo lo ngurunguru hiniho vara o sapele na nona tanga mata kilometre matea, o sapelea mata kilometre i rua. 42 Vara tea i usiho matan te nona opoia o silea, ale o sopo r̃ohu vara tea mo opoi te nom hinau tako.
Opoi Nom Meresahi
(Lk 6.27–28, 32–36)
43 Ka rongoa la verea moiso lara, ‘O opoi na tahisam!’ Ale lara, ‘O r̃ohu na nom meresahi!’ Lev 19.18
44 Pani enau na lo vere kamim hinia vara, ha opoi na nomim meresahi, ale ha usiusi matan la haratu la lo tipahi kamim, 45 matan vara ha pa vai na vavahinau non la haratu la natun Tama varar̃uhu na tuka, matan enia mo vai na alo mo mera isana tamlohi r̃uhu peresi na tamlohi sasati, ale mo sile na usa isana tamlohi tataholo peresi na tamlohi lejileji. 46 Matan vara ha lo opoi la haratu purongo sei la lo opoi kamim, ha pa sopo lavi na nomim otori isan God, ale la haratu la lo lavi na mania mata takis la lo opoi na tapalara purongo, ale ka hitea, la pa sopo lavi te volira matana. 47 Ale vara ha lo retioloolo isana tapalamim purongo, ka sopo vai te hinau r̃uhu i jeu na tamlohi r̃or̃oha matan enira la lo retioloolo isana tapalara purongo sohemim. 48 Ale matana, na lo verea vara tarea ha pa vai na hina tataholo sohen Tamamim na tuka mo tataholo r̃uhu.”