8
Izelayɛle maaɠolo vai teʋebai zu
Deveiti kpein gè ti veezu wo ya za, wa ti zo, wo ziɛ ga tiye, naa ɠa a kɛ wo zɛnvui wo, wo maamɔin, wo zooi naa zeɠe ga wɔnɔ, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI ma ɠona woni wo-mɛmɛwolani bɛ. À ɠizɛ peleiti kpein su, niiti Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI wo ziɛni ga tiye kona ʋuunaanigɔ (40) laawu, teʋebai zu, é baladai lɛ ga woye, é wo ʋoluɠula. É naa ɠɛɛni, nii a kɛ é wo ɠoozu vaa ɠitei ɠwɛɛ, ni wa ɠolo ná-deveiti bɛ, ɓaa ni wa ɠɛlɛ. Ungo, é vaani bu, wo baladai ɠwɛɛ, ta pului, é wo laamianigi ve ga manegi, nii wo la ɠɛni kwɛɛ, wo-mɛmɛwolani ɓalaa ti la ɠɛni kwɛɛ. Naa maaʋele ma, é ɠɛni pɔ é wo ɠala ga nui la zɛnvui woga ga daamianigi nɔ, kɛlɛ kɛni ɓalaa ga wooiti pɛ maaʋele ti ɠulazu Ɠɔoɠɔ GALAGI la. Wa-zeɠe la ɠɛni zaɠani wo ɠɔba, wo-ɠɔɠɔ la veni wo wu, naama ɠona ʋuunaanigɔ (40) laawu. À suɠwɛɛ wo-yiimaʋɛ ga Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa wo maaɠolozu, eɠɛʋelei zunui ná-doin maaɠolozu la. À Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-deveiti so mu, wo ziɛ ga ná-peleiti, wo lua ba.
Suɠɔɠɔgiti ta wo minazeɠe zooi zu
Mazɔlɔɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa wo lɔɔzu zou ʋagɔi zu, zooi nii ziɛi mɔinɗai su, ziɛungiti ta zou ɗɛiti ti laani nɛmɛiti su, ta ti ɠulazu gizeiti ba. Zou ʋe, nii moloiti kpein ti ɓɛtɛzu ga, ti-laa ga ɓelee ta wɔɔlezegi, ta leezɛn ɓelei, ta kooleɠoole gului, ta gelenade gului, ta wolive wului, ta kɔin gulɔi, ʋɛ wo la kpala laamii woga ná, zou ʋe wo la ʋalaga ani nɔpɛ ma ná, kɔlui ɠa ma vasaiti su, wa zoo wo kɔlu ɓɔigi ɠula ma ɠizeiti su. 10 Wa daami wo, wo yiɠo, wa Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI mama zou ʋagɔi vaa zu, nii é feai wo ya.
11 À dama, wo mina yeema Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ma, wo ʋa ɓe ná-deveiti sosu, ta ná-fali wooiti, ta ná-tɔgiti, niiti gè ti veezu wo ya za. 12 Siɛgi zu wo daami wosu la, wo yiɠo, siɛgi zu wo pɛlɛ ʋagɔiti tosu da, wo ɗa ɲi ti wu, 13 siɛgi zu wa-loganii ma wolaiti ta ma goiti ti mɔinzu la, walii ta zanugi mɔin wo ya, wo-yeaɠɔligi kpein ge mɔin, 14 à dama, wo yiilaa mina ve ga wasogi, wo ʋa yeema Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ma, nii é wo ɠulani Ezipete yooi ʋa, duɔla ʋɛlɛi wu. 15 É loni wo luɠɔ, wo ziɛ teʋeba wolai zu, nii maayikiai, sulaavegai ga kaali ɲɔiti, ta akuɠɔtɔkaaliiti, ada vɔɔi, ziɛ la ná, miná ɠa é ziɛi ɠulani ná fasai ʋa. 16 Teʋebai naa zu, é wo ɠɔnɔkulani ga manegi, nii wo-mɛmɛwolani ti la ɠɛni kwɛɛ. É naa pɛ kɛɛni, nii a kɛ é zeaɲakalai lɛ ga woye, é wo ʋoluɠula, naa ʋoluma é faanɛɛ ɠɛ wo ʋɛ. 17 À dama, wo mina ɠɛ ma wo-yiimaʋɛ: «Nà ɓɔɠɔi nà-zobogi ta nà-zɛbɛi ɠa gè niima naavoloiti sɔlɔɔgai da.» 18 Wa ɠizɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI zu, wa-ƓALAGI, mazɔlɔɔ toɠa é zobogi vea wo ʋɛ, wo naama naavoloiti sɔlɔɔ, eɠɛʋelei é dɛɛzu la za mɔnɔ, ga ná-minazeɠegi maaʋele, nii é ma ɠonai woni wo-mɛmɛwolani bɛ.
19 Ni gaama wa yeemana Ɠɔoɠɔ GALAGI ma, wa-ƓALAGI, wo ʋilɛ gala kiligiti polu, wo ɗa ti lɛbi, wo ɗa nɔkɔ ti wu, nà dɛɛzu ga woye za, ga wo undaa ɠa ʋili. 20 Ungo, wo undaa ɠa ʋili, eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI ziiti undaaʋilisu da wo luɠɔ, ni wo la woiloni Ɠɔoɠɔ GALAGI wooi ma, wa-ƓALAGI.