2
Vebɛaniiti ti ga ma vukɔi
«Siɛgi zu nui ta vebɛani veezu la Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, ná-vebɛanii ɠa ɠɛ ga ani vukɔ ʋagɔi. Toɠa gulɔi ʋu ma, é ani maku nɛɛnɛgi ɓɔ ba. Toɠa ʋaa la zalaɠa ɠula nuiti pɔ, Aalɔn ná-doun zunuiti. Zalaɠa ɠula nui ɠa zeeɲɛ gila seɠe ani vukɔi zu, nii gulɔi ʋuai ma, é ɓɔ ani maku nɛɛnɛgi kpein ba, é gala, zalaɠa ɠulazuʋɛ ga ɠizɛsui. Zalaɠai ʋe, nii abui galazu, makugi nɛai Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. Nii é yɛsu vebɛanii ʋolu, naa ɠa ɠɛ ga Aalɔn ta ná-doun zunuiti tɔnɔ. Toɠa ga anii ɲadega wola zalaɠa aniiti saama, ti ɠalazu abui ɠa, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ.
«Ni vebɛani ʋe, nii é mɔsu fuului zu, é ɠɛ ga ɓulu ʋɛlɛʋɛlɛgiti lɛʋɛ la su, é kpɛtɛ ga ɓulu vukɔ ʋagɔi, gaayɔgai ga gulɔi, ɓaa ɓulu lɛɛvɛiti lɛʋɛ la su, gulɔi ʋuai ma.
«Ni vebɛani ʋe, nii é ɠeesu kɔlui maazu, toɠa ɠɛ ga ɓulu vukɔ ʋagɔi lɛʋɛ la su, gaayɔgai ga gulɔi. Toɠa ɠaleɠale, é ɓulukpulu, gulɔi ʋu maazu. Toɠa ga vebɛanii.
«Ni vebɛani ʋe, nii é ɠeesu kɔlu liɠii ma, toɠa ɠɛ ga ɓulu vukɔ ʋagɔi, gaayɔgai ga gulɔi.
«Ta ʋa ga vebɛanii Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɔ, nii kpɛtɛai ga naama aniiti. Toɠa ve zalaɠa ɠula nui ya, é ʋaa la zalaɠa ɠulazuʋɛ. Nii maanɛai, é ɠula ga ɠizɛsui, zalaɠa ɠula nui naa zeɠe ba, é gala, zalaɠa ɠulazuʋɛ. Zalaɠai ʋe, nii abui galazu, makugi nɛai Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 10 Nii é yɛsu vebɛanii ʋolu, naa ɠa ɠɛ ga Aalɔn ta ná-doun zunuiti tɔnɔ. Toɠa ga anii ɲadega wola zalaɠa aniiti saama, ti ɠalazu abui ɠa, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ.
11 «Vebɛanii tanɔpɛ wo ɠɛɛzu feezu Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, ta la ɓɛtɛa ga lɛʋɛi, mazɔlɔɔ wo la ani nɔpɛ gala, nii lɛʋɛi a ɠɛ su, ɓaa kɔin gulɔi, vebɛaniiti saama, ti ɠalazu abui ɠa, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ. 12 Wa zoo wo ta ɠula Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, ga zooi ʋa lɔnɔ mɔungiti ma vebɛanii, kɛlɛ é mina ɠala zalaɠa ɠulazuʋɛ, eɠɛ vebɛanii makugi nɛai.
13 «Wa kpoloi ʋu wa-vebɛaniiti kpein ba. Kpoloi mina ʋala wa-vebɛanii zu, wa-ƓALAGI ná-minazeɠegi ma ʋoogi ʋe. Kɛni kpoloi ʋu wa-vebɛaniiti kpein ba.
14 «Ni wa zooi ʋa lɔnɔ mɔungiti ma vebɛanii veena Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ, wa ani ɠɔpɔ niinɛiti gee dɛ, naa ʋolu wo ti wolowolo, ma vukɔi ɠula. 15 Wa gulɔi ʋu ma, ta ani maku nɛɛnɛgi. Vebɛani ʋe. 16 Zalaɠa ɠula nui ɠa ma vukɔi ɠilazuʋɛ ɠala, ta gulɔi, é ʋɛɛ ani maku nɛɛnɛgi kpein ba, é ɠɛ ga ɠizɛsui. Zalaɠai ʋe, nii abui galazu, Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋɛ.