14
Pol a Barrnabas Ikonium Wirri Basirrdümamli
Dadan pokoa akó tómbapónórr Ikonium wirri basirrdü. Pol akó Barrnabas bobarrzan ⌊Zu pamkolpamab kwóbbazen müótüdü⌋ aurrürri. I igó tonarre bóktan namülnürri, da abün Zu pamkolpam akó Zu-koke nidi kwarilürr, i Yesun amkoman yangunóp. Zu pamkolpam, ibü amkoman koke nidi nangunóp, ama Zu-koke nidi kwarilürr, ibü kolae gyagüpitótók aliónüm kain kwarilürr Yesun amkoman angun zonaretalabkwata, da ibü gyagüpitótók tai blaman nalüngóp. ⌊Apostol⌋ nisa ola barrkyananbóka ngyaben namülnürri, da gum-koke bóktan namülnürri Lodónkwata; i oya ⌊gail tonarrankwata⌋ bóktan nóma amgol namülnürri, Lod tüób wata ene bóktan amkoman yónürr ibü arüng akyande ⌊wirri tulmil⌋ akó ⌊asen-koke tórrmen⌋ tómbapónóm Godón arüng pupainüm. Pamkolpama we bürrgrrütóp ene wirri basirrdü; ngibürr Zu isab kolpam, ngibürr apostolab kolpam.
Da ngibürr pamkolpam, Zu-koke nidi kwarilürr akó Zu pamkolpam, tibiób singüldü pampükü, i kolae tonarr tómbapónóm we bainóp ibüka. Ibü ubi i ingülküpi ki nómkórre. Apostol nisa nóma umul bairri ini poko, i ama busorri Listrra akó Dórrbi wirri basirr nisdü, Likaonia bwóbdü, akó ene ne wirri basirr nis minggüpanan ne kari basirr kwarilürr Likaonia bwób kugupidü. Da i ma ene Godón ⌊Morroal Bóktan⌋ ola büdrrat namülnürri.
Listrra Wirri Basirrdü
Darrü wapór bidal pam mórrarrón ola asi yarilürr Listrram. Wa inzan oloma tómtómólórr aipan bikómdügab; wa koke agóltagól yarilürr. Wa wata Polón bóktan arrkrru yarilürr. Pol oya igó esenórr wagó, wa oya amkoman angunda dólóng ainüm. Wa dümdüman oyaka yazilürr, 10 da bóktanórr wirribóka wagó, “Dümdüm zamngól moba wapór nisi!” Ene pama dümdüman urr banikürr, da we agóltagól yarilürr. 11 Ene pamkolpamab ngoroa nóma esenóp Pol ne kla tónggapónórr, i wirribóka bóktanóm we bainóp Likaonia bóktane wagó, “Mibü godóp pamóm kuri bairre, ó kuri tübabine mibüka!” 12 Da i Barrnabasón ngi ekyenóp Zus,* akó Polón ngi ekyenóp Órrmis, zitülkus wa singüldü bóktan pam yarilürr. 13 Zusün ⌊ótók⌋ müót wirri basirr kalkuma yarilürr, da ene ótók müótüdü zaget pama simanal ⌊kau⌋ akó senge atarrón nugup pul tübarrmünürr basirran barrbün mamtaedó. Wató akó blaman pamkolpamab ubi yarilürr, Pol a Barrnabas ibünkü urdü ki yamserre Zusün ⌊altadó⌋, ibü bütóküm.
14 I nóma arrkrrurri ini poko, i nizana tibiób tumum bamel mórrkenyórr nis nütürrürri, da busorri kókó ene pamkolpamab aodó zamngórri, wirrianbóka bóktankü wagó, 15 “E ini kla iade tónggapóndakla? Ki wata ezan pamakan nisamli! Ki aini ugósüm turrürri Godón Morroal Bóktan amgolóm, yabü alüngüm ini küp-koke god alókóm ama arról Godka, nótó tómbapónórr tüp, pülpül, malu, akó blaman ne elklazako ibü kugupidü.+ 16 Wa ngaen blaman bwób-bwób pamkolpam ok-ninóp tibiób ubi kwata agóltagólóm akó elklaza tómbapónóm. 17 A wa yabü koke elókórr popa, da wa yabü ngibürr elklaza nülinóp oya amzyatóm. Wa morroal tonarr yabüka; wa yabü aliónda ngup akó elklaza zid, tibiób waon tonarrdó. Akó wa yabü aliónda abün alo, akó yabü moboküp barnginwóman ngibtanda.” 18 Ini bóktane enan nólenóp, a kari müp koke yarilürr ene pamkolpam piküp bainüm, tibiób ⌊gyaur kla⌋ urdü amselgum ibünkü.
19 Ngibürr Zu pamkolpam, Antiok akó Ikonium wirri basirrdügab nidi togobórr, i ene pamkolpam akó nalüngóp tibióbka. I blamana Polón ingülküpi emkólóp, da amurrutóp wirri basirrdügab. I igó gyagüpitótókpükü wagó, Pol büdüla. 20 A Yesun umulbain olmala Polón nóma myangrao apónóp, wa zamngólórr, da akó ene wirri basirrdü bangrinürr. Darrü ngürr Pol a Barrnabas Dórrbi basirrdü aurrürri.
Pol a Barrnabas Alkomórri Antiok Wirri Basirrdü
21 Pol a Barrnabas Yesun Morroal Bóktan büdrrat namülnürri Dórrbi basirrdü, da abün is Yesun umulbain olmalóm ninóp. I alkomórri Listrra, Ikonium, akó Antiok wirri basirrdü, Pisidia prrobinsdü. 22 I Yesun umulbain olmal wirri arüng nütünóp moboküpdü, akó arüngan ngintinóp Godón amkoman angun alkomólgum. I ibü umulbain namülnürri wagó, “Mi sab abün-abün azid aeng akó kolae pokodóma ogoblo, Godón Kingzan Balngomóldó barrbünüm.” 23 Blaman darrpan-darrpan sos ngabkanóm, i ibünkü sos alngomól byarrmarr pam yazebnórri. Ibü nizanab tóre bakode akó alo bütókde, i ene sos alngomól byarrmarr pam Lodón tangdó irrbürri, i noan amkoman yangunóp.
24 I ngaen-gógópan aurrürri Pisidia bwóbdü, solkwat ama Pampilia prrobinsdü. 25 I ola Godón Morroal Bóktan büdrrat namülnürri Perrga wirri basirrdü, akó abirri ama Atalia wirri basirrdü. 26 Olgab ama i buti alkomórri Antiok, ibü ngaen-gógópan nólgabi zirrnapónóp ene zaget tómbapónóm Godón gail tonarrdógab. Da ene tonarr, i amkoman ene zaget elakórri.
27 I Antiok nóma abzirri, blaman sos pamkolpam ngibaurri darrpan pokodó tótókóm. Pamkolpama nóma kwób bazenórr, da i nüzazilóp, ibü zagetódógab God laró tónggapónórr akó wa kwat ia tapakurr, Zu-koke nidi kwarilürr, Yesun amkoman angunüm. 28 I ola karibóka-koke ngyaben namülnürri Yesun umulbain olmalpükü.
* 14:12 Zus Grrik pamkolpamab ngaensingül god yarilürr. 14:12 Errmis wa darrü Grrik pamkolpamab god yarilürr, Zusün singüldü bóktan pam. + 14:15 Bazeb Tonarr 20:11; Wórr Peba 146:6