25
Polón Ubi, Sisa* Oya Bóktan Wató Arrkrrue
Pestus gabena ngi nóma batenórr, ene kakóm, wa Sesarria wirri basirrdü abzilürr, Zudia prrobinsdü. Aüd ngürr kakóm, wa we wamórr Sesarria wirri basirrdügab ama Zerrusalem wirri basirrdü. Wirri prrist akó Zu singüldü pama tibiób ola pupo tübinóp Polón amióg bóktanankwata. I wirri arüngi yatop Pestusün ibü ubi apadóm Polón zirrapónóm Zerrusalem, zitülkus i bóktan tómbapón koralórr banóm Polón akyanóm, oya büdülümpükü amkalóm kwat-kwat. Pestus bóktan yalkomólórr wagó, “Polón Sesarriam ngakandasko tümün müótüdü, akó ka küób ola tótók kari pokola. Da e singüldü pam nidipakla, ngibürra kankü ki togob Sesarria, yabiób amióg bóktan arrbünüm ola ene pamankwata, wa ne darrü kolae nóma tónggapónórr.”
Pestus inkü 8 ó 10 ngürr aman solkwat, wa ngibürr Zu wirri pampükü wamórr Sesarria wirri basirrdü. Akó darrü ngürr wa mórran-mórran bainürr zazan mórran pokodó, da arüng bóktan nókyenóp Polón ódódóm kot kugupidü. Pol kot pokodó nóma wamórr, Zu pamkolpama nidi togobórr Zerrusalemgabi, i Polón bórrangórrón kal-kal yangónóp. We bókyenóp abün wirrian müp amióg bóktan amanóm Polón kotóm ainüm, a i ma tib gaodó koke kwarilürr ene amióg bóktanan küp amkoman ainüm. Da Pol tóba bódlangórr, da bóktanórr wagó, “Ka darrü kolae koke tónggapónórró Zu isab gidabkwata, ⌊Godón Gyabi Müótankwata⌋, akó Sisankwata, Rrom king.”
A Pestusün ubi yarilürr Zu bagüran ngibtanóm, da bóktanórr wagó, “Marü ia ubia Zerrusalem tótókóm kürü obzek kwata zamngólóm, ini Zu wirri pamab amióg bóktanankwata?”
10 Pol bóktan yalkomólórr wagó, “Ka go errkyadan zamngóldóla Sisan kotódó, kürü bóktan i ne ki barrkrrue. Ka go darrü kolae koke tónggapórró Zu pamkolpamdó, ma müóbzanla wirri umul! 11 Ka ne darrü kolae nóma tónggapórró, büdül ngarkwatan darrem kolae, ka kólba büdülgum koke bangóndóla. A darrü küp babul ne nóma yarile Zu pamkolpamab kürü amióg bóktandó, darrü olom gaodó kokea kürü angrinüm ibü tangdó. Ka batodóla Sisaka kürü kot arrkrrum!”
12 Pestus, tóba morroal bóktan alión pampükü, bóktan darrpan pokodó nóma ngabkan yarilürr, solkwat wa bóktan we yalkomólórr wagó, “Ma Sisaka kuri batoa, da ma sab Sisaka wamo.”
Pol Zamngólórr, Agrripa akó Berrnis, Ibü Obzek Kwata
13 Ngibürr ngürr kakóm, King Agrripa akó Berrnis turrürri Sesarria wirri basirrdü, Pestusün asenóm oya morroal angónóm, zitülkus Pestus küsil gabena yarilürr. 14 I abün ngürr ola nóma amarri, Pestus King Agrripan izazilürr Polón amióg bóktanankwata. Wa bóktanórr wagó, “Darrü pam ala asine, Piliks tümün müótüdü noan amgatórr. 15 Ka nóma wamórró Zerrusalem, wirri prrist akó Zu pamkolpamab ⌊balngomól byarrmarr pama⌋ amióg bóktan Polónkwata simarruóp akó kürü kümtinóp bóktanóm wagó, oya amióg bóktanan küp asine. 16 A ka ibü nüzazilarre wa, kibü Rrom bwób pamkolpamab ene bókam tumtuman tonarr babula, kolae nótó tónggapóne akyanóm tóba amióg pamkolpam. Wa ngaen-gógópan tóba amióg pampükü kot amanike, akó oya gaodó yarile tóba bódlangóm i oya neme kotóm aindako. 17 I kankü nóma togobórr ala, da ka oya kot koke irrmatórró: darrü ngürr ka dümdüman kot ngyaurrü mórranóm, da ka bóktarró ene pam ódódóm kot pokodó. 18 Oya amióg pama nóma bórrangórr bóktanóm, i oya koke amigóp, wa ne kolae tómbapónórr, ka ngaen-gógópanzan gyagüpi wamórró. 19 Ene pokodó, ibü blamanab wata ongyaltongyal bóktan zono asi kwarilürr tibióban tóre tulmilabkwata, akó darrü pambóka, ngi Yesu, nótó nurrótókórr; a Pol ama igó bóktanda wagó, wa arróla. 20 Kürü gyagüpitótók tai babulan yarilürr, ka ia ki yazeba morroal bóktan inikwata, da ka Polón imtirrü wagó, ‘Ma ia ubila Zerrusalem tótókóm, ola zamngólóm kotódó ini bóktanankwata?’ 21 A Pol kürüka bato bóktan salkomólórr oya ola tümün müótüdü ngakanóm, ngarkwat kókó wa Sisan kotódó wame bóktan apadóm. Da ka arüng bóktan nókyenarre, oya ngakanóm tümün müótüdü, kókó ka kwat eseno oya zirrapónóm Sisaka.”
22 Agrripa Pestuska bóktanórr wagó, “Ka küób ubila ini paman bóktan arrkrrum.”
Pestus bóktan yalkomólórr wagó, “Taia, ma oya bóktan sab ngürr arrkrruo.”
23 Darrü ngürr Agrripa akó Berrnis morroal püti bairrün turrürri, da bangrirri blaman pamkolpamab kwób bazen pokodó, tibiób gazirr singüldü wirri ngi pam akó Sesarria wirri basirr alngomól pampükü. Pestusün arüng bóktandógab, Polón we idüdóp kugupidü. 24 Pestus bóktanórr wagó, “King Agrripa, akó e aini nidipakla kinkü: e kuri esenane ini pam! Blaman Zu pamkolpam, aini Sesarriam akó Zerrusalemóm, tibiób amióg bóktan simarrurre kürüka oyakwata, taegwarrkü wagó, wa wata kokean ngyabene wirri kokrrap. 25 A ka wa darrü kolae koke kuri esena igó, wa darrü kla tónggapónórr büdül ngarkwatan darrem kolae. Akó wa kürü bato bóktan kókyanórr, oya kot Sisa tüób ki arrkrrue. Da ka igósidi gyagüpitótók eserró oya zirrapónóm ama Rrom. 26 A kürü amkoman kla babula oyakwata wialómóm Sisaka. Da ka oya igósidi sidüda aini yabü obzek kwata - akó tai marü obzek kwata, King Agrripa! Módóga, ini bóktan amkündi, da kürü aprrapórr darrü kla asi yarile wialómóm. 27 Ene poko ngakande igósa, kürüka morroal küp babula tümün müótüdü pam Sisaka zirrapónóm, tai kotóm ain amióg bóktan babul ne nóma yarile oyakwata.”
* 25: Ma müsirrga ain bóktan 11:28 ngakanke. 25:13 Berrnis Agrripa II oya óp bólbót warilürr, a wa inzan ngyabelórr, wamaka wa oya kol warilürr. Agrripa II wa tüób King Errodón siman bobat yarilürr. 25:17 ka dümdüman kot ngyaurrü mórranóm, Grrik bóktane ma inzan angrirrüna: ka dümdüman zazan mórran klamdó mórran-mórran bairrü.