26
Pol Tóba Bódlangórr Agrripan Obzek Kwata
Da Agrripa bóktanórr Polka wagó, “Marü dümdüm mobakama, bóktanóm mobakwata.” Pol tóba tang kwit yónürr, da tóba inzan bódlangórr wagó,
“King Agrripa! Ka kólba igó ngabkandóla: kari morroal kokea, marü obzek kwata zamngólóm errkya ini ngürr, ka kólba iazan bódlongo blaman ne amióg bóktanko Zu pamkolpamab. Amkoman morroala, zitülkus ma wirri umulóla Zu pamkolpamab bókam tumtum akó ibü ongyal bóktan. We ngarkwatódó, ka marü amtindóla, gyaurka, moba güblang nis angrinüm kürüka, kürü bóktan arrkrrum kókó alakón pokodó.
“Blaman Zu pamkolpam umulako kürübóka, ka ia ngyabenórró, tai ka kari nóma namülnürrü, kókó errkya. I umulako kürü blaman ngyaben tulmil, ngaen kólbanan bwóbdü, akó Zerrusalem wirri basirrdü. I ngaen umul bainóp kürübóka, akó ibü ubi ne nóma yarile ene poko panzedó okaka azazinüm, da i ki adrrütünüm: tai ngaendógab, ka Parrisia ngyaben namülnürrü; kibü Zu pamkolpamab inzan wirri arüng gida babula Parrisiabzane.+ Errkya ka igósidi zamngóldóla ini kotódó, zitülkus ka ⌊gedlóngóm baindóla⌋, God alkamül-koke ne bóktan tónggapónórr mibü abalbobataldó. Ene darrpan kla, mibü 12 zitüldügab pamkolpama i ta we klamóm güblang bamkóndako, i Godón iazan wirri arüngi ⌊ótókdako⌋ irrüb ngürr. Da tai ini bóktananme, King, Zu pamkolpama kürü igósidi amiógdako! E aini nidipakla nabe iade kaindakla amkoman angunüm wa, God büdül arsinda arróldó?
“Ka ngaen küób amkoman karrkukusi angun namülnürrü wa, ka wata blaman kla ki tómbapóna, Yesu Nazarret olom, oya ngidü bóka bamgünüm.+ 10 Da ene wa ka we kla tómbapórró Zerrusalemóm; ka dümdüm bóktan ipadórró wirri prristdügab, akó abün Godón pamkolpam irrbünürrü tümün müótüdü; akó i ibü nóma zirrnapónóp büdülüm, ka ta abirrü, ibü büdüldü arrbünüm. 11 Abün mün, ka ibü ⌊Zu pamkolpamab kwóbbazen müótüdü⌋ bumiógnürrü azid aengóm tibiób kolaeabme. Ka ibü zirrbótak namülnürrüma Yesun ngi kulainüm. Ka igó wirri ngürsil namülnürrü inkü, da ka akó wamnórró ngibürr mogob wirri basirrdüma, ibü bumiógüm akó wirri müp aliónüm.
Pol Adrratórr Wa Iade Byalüngürr Yesuka
(Apostolab Tórrmen 9:1-19; 22:2-16)
12 “Darrpan ngürr ka ene ini zitülkusdü wamórró Damaskus wirri basirrdü, dümdüm akó arüng bóktanpükü wirri prristdügab. 13 King, abüs singülküp ngarkwat, kwatódó ka babzelan zyón eserró wirri kwitümgab, abüs zyónzan koke. Kwitümgab tamlórr, kürü myangrao kapónórr akó ne pam kwarilürr kankü. 14 Ki blamana balókórró tüpdü, da ka arrkrrurrü bóktan bómgól. Tóbtanórr kürüka Ibrru bóktane wagó, ‘Sol, Sol, ma kürü wirri müp iade akyandóla? Ma moba azid bókyandóla, wamaka siman ⌊kaua⌋ wapóre amaikda darrem, aban tupurudü.’* 15 Da ka oya imtirrü kagó, ‘Ma ia nótókla, Lod?’ Lod bóktan salkomólórr wagó, ‘Ka Yesu, ma noan wirri müp akyandóla. 16 Da bupa akó moba wapóre zamngól. Ka marüka okaka tübina marü apadóm kürü zaget pamóm bainüm, ngibürr pamkolpam byalóm, ma ne kla esena kürükwata, akó ka sab marü ne kla mómtyeno solkwat. 17 Ka sab marü zid myólo moba Zu pamkolpamdógab akó ibükagab Zu-koke nidipko, ka marü nibióbka zirrapónóm kaindóla, 18 ibü ilküp amgolóm, akó ibü alüngüm tümündügab ama zyóndü, akó satanian arüngdügab ama Godka. Ene igósüm, God ibü kolae tonarr sab iade norrgorre akó i tibiób pabo iade ipüdórre ibü aodó, Godón amarrón pamkolpam nidipako, kürü amkoman bangundi.’
Pol Tóba Zagetankwata Apón Yarilürr
19 “Da módóga, King Agrripa, ka koke alzizi amanikürrü kürüka ne nuszan klama okaka tübyónürr kwitümgab. 20 Ka Godón bóktan amgol namülnürrü, ngaen-gógópan Damaskus pamkolpamdó, solkwat Zerrusalem pamkolpamdó, akó Zudia dudu prrobinsdü akó ibüka, Zu-koke nidipko. Kagó, ‘E wata yabiób kolae tonarrdógabi tübyalüngane Godka, akó e wata dümdüm elklaza tómbapón kwarilo yabiób bómzyatóm igó, e yabiób kolae tonarrdógab kuri tübyalüngane.’+ 21 Ene we zitülkusdü, Zu pamkolpama kürü igósidi kumigóp ⌊Godón Gyabi Müótan⌋ kal akólórrón pul basirrdü, da kürü büdülümpükü amkalóm angónóm kain kwarilürr. 22 A God kürü tangkamtilürr kókó errkya ini ne ngürre. Da módóga, ka igósidi zamngóldóla aini bóktan aliónüm kólbanan tae-e, ka ilküpi ne kla eserró, blaman pamkolpamdó, ia popa pamdó o ngi pamdó. Ka dadan poko bóktandóla ngaen prropeta akó Moses ne poko bóktónóp, sab ne pokoa ki tómbapórre. 23 Igó: Ene ⌊Kerriso⌋, ene olom módóga, sab wató azid aenge, akó singül wató apóne büdüldügab arsümülüm, Godón zyón amgolóm tóba Zu pamkolpamdó akó ibüka, Zu-koke nidipko.”+
24 Pol enezan bódlang yarilürr tóba ini bóktane, Pestus wirribóka taegwarr apónórr oyaka wagó, “Ma go gonggola, Pol! Marü moba wirri umula gonggodó ódóddase!”
25 Pol bóktan yalkomólórr wagó, “Ka go gonggo kokela, Morroal Wirri Pam Pestus. Ka kólba gyagüpitótókdógab ne poko bóktandóla, amkomana! 26 King Agrripa wirri umula blaman ini klambóka, da ka ma igósidi oyaka gum-koke bóktono. Ka amkoman karrkukusi angundóla, wa darrü kla koke arene, ne pokoa tómbapónórr, zitülkus ini klama anik-anik koke tómbapónórr gu pokodó. 27 King Agrripa, ma ia prropetab bóktan amkoman bangundóla? Ka umulóla wa, ma ibü amkoman bangundóla!”
28 Agrripa Polka bóktanórr wagó, “Ma ia kürü gyagüpitótók alüngüm kaindóla, ini tugupurr bóktan kakóm, Krristión bainüm?”
29 Pol bóktan yalkomólórr wagó, “Ia wa tugup o kokrrap tonarra, kürü tóre Godka igósa wa, mató akó e blamana nidi arrkrrudakla kürü errkya, sab inzan Krristión koralo ka inizanla. A darrpan kla wata módóga, ka ubi kokela, e sab inzan koke koralo sein sye-i amelórrón!”
30-31 Da King Agrripa, gabena Pestus, oya kol Berrnis, akó blaman ola nidi koralórr, bazebórr, da pamkolpamab kwób bazen poko we amgütóp. I tibiób darrpan-darrpandó bóktónóp wagó, “Ini pama darrü kla koke tónggapónórr, büdülüm o tümün müótüdü angrinüm.” 32 Agrripa Pestuska bóktanórr wagó, “Ini pam wata popa ki irre, wa ne Sisaka koke nóma ki bato-e oyakwata bóktan arrkrrum.”
+ 26:5 Apostolab Tórrmen 23:6; Pilipi 3:5 + 26:9 Apostolab Tórrmen 8:3; 22:4-5 * 26:14 Inzan tupuru-i pama kubó ngabyón lar arrbrrük yarile kwat amtyanóm, akó büsai-büsai tótókóm. 26:17 God sab Polón zid ine ibükagab, Zu pamkolpam akó Zu-koke nidi kwarilürr, oya nidi amkalóm angónóm kain korale. + 26:20 Apostolab Tórrmen 9:20, 28-29 + 26:23 Aesaya 42:6; 49:6; 1 Korrint 15:20