3
Pita Wapór Kolae Bairrün Pam Dólóng Yónürr
Darrpan ngürr Pita akó Zon ⌊Godón Gyabi Müótüdü⌋ aurrürri. Abüs aüd küp simam ngarkwat nóma yarilürr, pamkolpama bobarrzan ola Godka tóre kwarilürr. Darrü Godón Gyabi Müótan barrbün mamtaedó, ngi Agurr,* wapór kolae bairrün pam ugón sidódnóp. Wa wata ngaen inzan tómtómólórr aipan bikómdügab. Blaman ngürr oya ola ódód koralórr mani küpüm batom ibükagab, Godón Gyabi Müótan kal akólórrón pul basirrdü ne kolpama barrbülürr. Wa Pita akó Zon nóma nósenórr bangrindi, ibü we natorr darrü kla akyanóm oya. I dümdüman oyaka yazilürri, da Pita bóktanórr wagó, “Kibü ngatóka!” Wa ibü ngankanórr wamaka, “I kubó kürü darrü kla kókyeni.” Pita oyabóka wagó, “Kürü darrü mani küp babulana, a ka marü mókyeno kürü ne klame: Yesu Kerrison ngidü, Nazarret olom, ka marü ayaldóla, ma ugó bupa da agól!” Da Pita oya tutul tangdó emoanórr, akó zamngól-zamngólan ngitanórr. Ene pokodó, ene paman wapór akó nyólkaka arüngüm bainóp. Wa urr banikürr, zamngólórr tóbanóm wapóre, ola agólóm we bainürr. Wa Godón Gyabi Müótan kal akólórrón pul basirrdü bangrinürr inkü, agóltagólkü, urr banikükü, akó Godón agürkü. Ola kolpam nidi kwarilürr, esenóp oya, agólde akó Godón agürdi. 10 I nóma emzyetóp oya wagó, “Ini bato pama, Agurr Mamtaedó bobarr nótó mórranda!” da i blamana karibóka-koke gübarirr aengóp akó ilküpa tübausürr, oyaka ne pokoa tómbapónórr.
Pitan Bóktan Kolpamdó
11 Ene pama Pita akó Zonzan nómoalórr, pamkolpama gübarirr aengóp, da sibsuóp ibüka ama darrü pokodó, ngi Solomonón Blanda. 12 Pita nóma nósenóp pamkolpam ibüka busodi, da wa ibüka bóktanórr wagó, “Kürü Isrrael pam, e iade gübarirr aengdakla ini klamanme? E kibü iade ngakandakla inzan, wamaka ki ini pam kibióbnüm arüngi ó morroal tonarre agólóm ini? 13 Eibrra-am, Aesak, Zeikob ibü God akó mibü abalbobatalab God, wirri ngi akó zyón wató ekyanórr Yesun, tóba zaget olom. A yadi ekyenarre oya büdülümpükü amkalóm. Paelatón ubi wa popa zirrapónóm yarilürr, a e Paelatón obzek kwata Yesun yalpinarre.+ 14 Wa Gyabi akó ⌊Dümdüm Tonarr⌋ Pam yarilürr, a e ma oya yalpinarre. E ma Paelatón yatoarre pam akrran pam popa zirrapónóm.+ 15 E amkoman arról zitülkus Olom ama emkólarre, a God ama oya irsümülürr büdüldügab. Ki ene kla esenóp kibióbnüm ilküpi. 16 Amkoman bangundügab Yesun ngidü, ini pam, e noan asendakla akó e noanbóka umulakla, Yesun ngia arüngan ngitanórr; amkoman banguna, Yesukama ne klama tótókda, oya dólóng ine yabü wapi!
17 “Da módóga, kürü Isrrael zonaretal, ka umulóla e oyabóka tai umul-kók kwarilnürrü, e ini kolae Yesuka nóma tónggapónarre, mibü singüldü pampükü. 18 A God ene inzan küppükü yónürr, wa ngaen blaman ⌊prristab⌋ taedóma ne poko büdrratlórr wagó, oya ⌊Kerrisoa⌋ sab azid aenge akó nurrótóke. 19 We ngarkwatódó, e errkya tübyalüngam Godka yabiób kolae tonarrdógabi, igósüm wa yabü kolae tonarr norrgorre. 20 Da morroal güb akó paud ngyaben tonarra sab tame oyakagab, akó wa sab ene Kerriso zirrsapóne, Yesun, ngaen noan ingrinóp yabünkü. 21 Wa ola yarile kwitüdü, kókó tonarra tame, God sab blaman elklaza ugón yakone tibiób gaodó, wa enezan bóktanórr tóba prropetódóma. Da ini prropeta, God nibiób tibi-tibi amanórr tóbankü, Godón bóktan ngaen pupainóp pamkolpamdó. 22 Zitülkus módóga, Moses§ bóktanórr wagó, ‘Lod yabü God sab prropet zirrsapóne yabünkü, kürüzan zirrkapónórr, yabü yabióban pamkolpamdógab, da e oya bóktan arrkrru kwarilünke, blaman elklaza wa yabü ne poko byal yarile.+ 23 Koke nidi arrkrru kwarile ene prropetan bóktan, God ibü sab amóne akó dudu nümrükrre metatómpükü tóba pamkolpamdógab.’+ 24 Prropet, ngi Samuel, akó oya solkwat nidi togoblórr, Godón bóktan nibióbka yarilürr, i ta ngaen bóktónóp, ne klama tómbapóndako ini ngürrdü. 25 God ne poko bóktan yarilürr prropetódó, ene ta wa yabünkü bóktanórr. Akó God ne ⌊alkamül-koke tónggapórrón bóktan⌋ tónggapónórr mibü abalbobataldó, e ta we bóktandómakla. Wazan Eibrra-amka bóktanórr wagó, ‘Marü küpdügab, ka sab darrü olom zirrsapono blaman pamkolpamabkü ini tüpdü, ibü bles bainüm.’+ 26 Ngaen-gógópan yabüka God tóba zaget olom zirrsapónórr, wa noan ingrinürr, da wa yabü bles ninóp, wa yabüzan darrpan-darrpan kolaean kwatódógab nalüngóp.”
* 3:2 Agurr Mamtae darrü kwat mamtae yarilürr, Godón Gyabi Müótan kal akólórrón pul basirrdü bangrinüm. 3:11 Ene blanda barngin talkumi koke alangórrón yarilürr, pud akyarrón Godón Gyabi Müótüdü. 3:13 Paelat Zudia akó Samarria prrobins nis alngomól pam yarilürr. Wa Rrom pam yarilürr. + 3:13 Bazeb Tonarr 3:15 + 3:14 Metyu 27:15-23; Mak 15:6-14; Luk 23:13-23; Zon 19:12-15 § 3:22 Moses Zu pamkolpamab ngaensingül prropet yarilürr. + 3:22 Duterronomi 18:15, 18 + 3:23 Duterronomi 18:19 + 3:25 Bwób Zitül 22:18