5
God Ananias akó Sapaerra Nómkalórr Tibiób Obae Tizdi
Darrpan pam, ngi Ananias, oya kol ama Sapaerra, i tibiób tüp poko ta inzan sel yórri. Wa ngibürr mani küp tibióbkü irrmatórr, kolan umulürründi, a darrü poko ⌊apostol⌋ nókyenóp. Wa tiz agósórr wagó, “Dudu mumua.” Pita oyaka bóktanórr wagó, “Ananias, marü moboküpdü ⌊satania⌋ iade bangrine, da ma Godón Samu igósidi ilklió ilina, akó ngibürr mani küp ena kibü alión-gum, ma ne mani küp nósenarre tüp pokoan darrem? Ngaen-gógópan tüp poko marü yarilürr. Ma solkwat sel yórrü. Ene tüp poko ma nóma sel yórrü, ene mani küp ta marü koralórr. Da ma iade gyagüpi wamórró inzan kolae tonarr tónggapónóm? Ma darrü popa pamdó koke tiz agósa, a ma wata Godka tiz agósa.” 5-6 Ananias nóma arrkrrurr ini poko, wa aupürr a nurrótókórr. Küsil pama oya büb basirr mórrkenyórr poko-e errgótónóp da idüdóp, gapókdó we ingrinóp. Blaman pamkolpama wirri gum ipüdóp nóma barrkrrurr ene poko.
Aüd abüs küp solkwat, oya kola ugón katókórr tóba umul-kókme igó, ia tonarra kuri tómbapóne. Pita oya umtinürr wagó, “Ma kürü küzazil, ia e wata ae mani küp ngarkwat eseni yabiób tüp pokoan darrem?”
Kola bóktan yalkomólórr wagó, “Ó, wata we ngarkwat yaril.”
Pita wagó, “E bóktan tónggapónóm iade ubi baini Lod Godón Samu apókóm? Turrkrru, marü büdül müór gapókdó angrinüm ne küsil pama ogobe ikwóni, mamtae minggüpanan, da i ta marü kubó inzan müdüdrre!” 10 Ene bóktan poko arrkrrudi, wa we simbalkalórr Pitan wapór minggüpanandó, da nurrótókórr. Ene küsil pama togobórr, upudóp, da akó gapókdó ungrinóp. Gapókdó ungrinóp tóba müór minggüpanandó. 11 Blaman sos pamkolpam wirri guma sazebórr, akó nidi barrkrrurr ene tonarrankwata.
Apostola Abün Azid Pamkolpam Dólóng Nyónónóp
12 Apostola abün ⌊wirri tulmil⌋ akó ⌊asen-koke tórrmen⌋ okaka azazin koralórr Godón arüng pupainüm pamkolpamdó. Blaman Yesun amkoman angun pamkolpama kwób tóbazenórr Solomonón Blandadó. 13 Sos kalkuma nidipako, gum koralórr inkü dabyónüm, a i wa go ne ibü wirrianbóka nagürnóp. 14 A abün pamkolpama wata togoblórr inkü dabyónüm, pam a kol, Lodón amkoman nidi yangunónóp. 15 Apostolab bóktan tulmildügab, da azid pamkolpam tübarrmülürr kwatódó, nyórr akó rraparrapadó arrbürrün, Pitan dandanga ibü ki byamurr yarile azid amanóm, wa ibü nóma bórrgrratlórr. 16 Abün kolpama togoblórr ngibürr wirri basirrdügab, Zerrusalem wirri basirr minggüpanan ne basirr koralórr. Azid akó kolae samua nibiób kolae bain koralórr, ibü tübarrmülürr, da blaman ene pamkolpama dólóng bainóp.
Ngibürr Apostol Wirri Müp Nüliónónóp
17 Singüldü prrist akó oya zaget kamdal, Sadusi pamab kobodó nidi koralórr, ibü gyagüp kolaea ekrranórr apostoldó, zitülkus abün pamkolpama inkü dabinóp, da i we bazebórr. 18 Apostol bumigóp, da tümün müótüdü irrbünóp. 19 Ene irrüb, Lodón darrü ⌊anerrua⌋ tümün müót mamtae tapakurr, ibü yusürr da nilóp wagó, 20 “Ogob ⌊Godón Gyabi Müótüdü⌋, ola bórranglónke, da zudrratlónke pamkolpamdó blaman poko ini küsil arrólbóka.” 21 Sisa nóma tunilürr, i Godón Gyabi Müótan kal akólórrón pul basirrdü barrbünürr, enezan nilóp anerrua, da i pamkolpam umulbain we bókyenóp.
Singüldü prrist akó oya zaget kamdala tübabzilürr tibiób kwób bazen pokodó, akó i blaman Zu ⌊balngomól byarrmarr pam⌋ ngibaunóp kwób bazenóm.* Ene pokodó i umul-kók koralórr wagó, apostola umul baindako Godón Gyabi Müótüdü, da i tibiób zaget pam zirrnapónóp tümün müótüdü, apostol amarrum ibüka. 22 Da nóma babzilürr ola, ibü koke nósenóp. Da i tóbakonórr kwób bazen pokodó, da nüzazilóp ibü wagó, 23 “Ki eserre tümün müót mamtae morroal murrausürrün, akó ngakan pam bórrangórrón mamtaedó, da ki nóma tapakurre, darrü olom babul yarilürr ene pokodó!” 24 Godón Gyabi Müót myelam pamab singüldü pam akó ⌊wirri prrista⌋ nóma barrkrrurr ene bóktan, i karibóka-koke gyagüpi ogoblórr wagó, “Ini klamdógab sab akó ia laróga tómbapóne?” 25 Darrü oloma ugón tamórr ibüka, da bóktanórr wagó, “Tübarrkrru! Ene ne pam irrbünane tümün müótüdü módógasko, Godón Gyabi Müótan kal akólórrón pul basirrdü bórrangde, pamkolpam umulbaindi!” 26 Ene pokodó, dümdüman Godón Gyabi Müót ngakan pamab singüldü pama tóba ngibürr zaget pampükü wamórr ola, da ibü simarrurr. Apostol wirri arüngi koke simarrurr, zitülkus i gum koralórr igó, pamkolpama ibü ingülküpi kena ekrrónónóm.
27 I apostol tübarrmünürr, da nilóp bórrangóm blaman Zu balngomól byarrmarr pamab obzek kwata. Da singüldü prrista nümtinóp 28 wagó, “Ki yabü wirri arüng bóktan ngaen nókyenóp wagó, e myamem Yesun ngidü umulbain-gu. A e ngakónam: e Yesunkwata bóktan kuri wirri inane; Zerrusalem wirri basirr blaman kuri gwarróne! Yabü ubi Yesun büdül óe kibüka angrinüma!”+
29 Pita akó ngibürr apostola bóktan yalkomólóp wagó, “Pamab bóktana Godón bóktandó koke nóma ubi baindako, ki wata Godón bóktan arrkrru koralo, a pamab bóktan ma koke. 30 E Yesun nugupdü emngyelarre, toto-e azitarre, da we nurrótókórr. Mibü abalbobatalab God oya akó irsümülürr büdüldügab. 31 God oya igasilürr, tóba tutul tangdó mórran-mórran yónürr, da wa errkya mibü Balngomól akó Zidbain Pama, mi Isrrael pamkolpama Godka byalüngüm mibiób kolae tonarrdógabi. Ene igósüm, wa mibü kolae tonarr sab norrgorre. 32 Ki Yesun büdül akó arsümül poko kibióbnüm ilküpi esenóp, da ki igósidi bóktandakla ini poko, akó Godón Samu ta inzan, God ne ⌊gyaur kla⌋ nókyenóp, oya bóktan amkoman nidi mamoandako.”
Gamalielón Morroal Gyagüpitótók Bóktan
33 Wirri pama nóma barrkrrurr ini poko, ibü wirri ngürsilan ngintinóp da ibü ilküküpa ur bainóp, da ubi bainóp ibü büdülümpükü akrranóm. 34 Darrpan ⌊Parrisi⌋ ngi Gamaliel, tüób Mosesón gida umulbain pam nótó yarilürr, we bupadórr, Zu balngomól byarrmarr pamab aodó zamngólórr. Oya blaman pamkolpama agür koralórr, zitülkus wa morroal wirri ngi pam yarilürr.§ Wa tóba zaget pam nilóp apostol karianbóka kalkuma zirrbapónóm. 35 Da wa bóktanórr wagó, “Kürü Isrrael pam, e tai gyagüpi ogob, e laró tónggapónóm kaindakla ini pamdó. 36 E gyagüpi amanikam, ngaen-gógópan darrü pam ngi Teudas tamórr. Oya ubi singüldü pamóm bainüm yarilürr, da oyaka 400 pama dabinóp. Da oya emkólóp, ene oya pama popa barngenórr, da ene pokoa we blakónórr. 37 Oya solkwat akó Zudas tamórr, Galili pam, Rrom kinga tóba zaget pam nóma zirrtapónóp pamkolpamab ngi bótangóm. Wa abün kolpam yazebórr tóba mamoanóm. I ta oya emkólóp büdülümpükü, da oya kolpama ta inzan barngenórr. 38 Da we zitülkusdü, ini tonarr ka yabü byaldóla: e darrü poko tónggapón-gu; ibü elókam, zirrnapónam! Zitülkus módóga, ibü bóktan tulmil ne pamdógab nóma ki kwarile, sab darrü klama koke tómbapóne. 39 A Godkagab ne nóma ki kwarile, da e ibü kokean piküp ninane; e ma Godka bóka bamgün ki korala!”
Da oya bóktan i amkoman morroal ipüdóp. 40 Apostol ngibaunóp, ibü ekrrónóp, bóktónóp wirri arüngi myamem bóktan-gum Yesun ngiankwata, da zirrnapónóp tótókóm. 41 Apostola Zu balngomól byarrmarr pamab kwóbbazen morroal bagürwómpükü amgütóp, zitülkus God gyagüpi wamórr wa, i ngarkwatódómako Yesun ngidü büód aengóm. 42 Blaman ngürrzan, Godón Gyabi Müótan kal akólórrón pul basirrdü akó müót-müót, i piküp koke bainóp umulbain akó Morroal Bóktan büdrrat wagó, Yesu ene ⌊Kerriso-e⌋.
* 5:21 blaman Zu pamkolpamab balngomól byarrmarr pamab kwóbbazen, oya ngi módóga Grrik bóktane: Sanhedrin. 5:26 Ngaen, Zu pamkolpamab gida asi yarilürr kolae pamkolpam akrranóm ingülküpi. Rrom King, Zu pamkolpam nóma ngabkan yarilürr, wa gida bóktan poko ingrinürr pamkolpam akrran-gum ingülküpi. Da ngibürr tonarr, wirri ngürsila ibü nóma tübumióglürr, Zu pamkolpama wata akó ini kla tónggapónóp. + 5:28 Metyu 27:25 5:31 Ma müsirrga ain bóktan 2:33 ngakanke. § 5:34 Ugón darrü wirri Mosesón gida umulbain pam babul yarilürr oyakagab. Wata wa apostol Pol oya umul yónürr Parrisiab gida (22:3).