6
7 Tangbamtin Pam Yazebóp
Ene tonarrdó, Yesun umulbain olmala abün nóma bainónóp, da murrkurr bókrran bóktana ugón bókyanórr. Grrik bóktan Zu pamkolpama murrkurr bókrran koralórr Ibrru bóktan Zu pamkolpam, nidi tóbabótórr Isrrael tüpdü. I bóktónóp wagó, “E kibü kóble kle-kle ngabkandakla, zitülkus e ibünkü blaman ngürr alo kla morroal-koke gyabalómdakla.” Ini zitülkusdü 12 ⌊apostola⌋ blaman Yesun umulbain olmal ngibaunóp tibióbka, da bóktónóp wagó, “Kibüka morroal dümdüm kokea, kibü Godón bóktan amgol piküp ainüm, ama mani küp akó alo kla gailüm. Da ⌊zonaretal⌋, e 7 pam ugó yazebam yabióbkagab e umul nibióbbókamakla, Godón Samua nibiób balngomólda, ⌊wirri gyagüpitótók⌋ pam nidipko. Ki ini zaget ibü iade nülirre, a ki ma wata tóre bakorre akó pamkolpam tangnamtinórre Godón Morroal Bóktane.”
Ini gyagüpitótók bóktan blaman Yesun umulbain olmala morroal ipüdóp. Da ibü yazebóp: Stiben (Yesun amkoman moboküpi nótó angun yarilürr, akó Godón Samua oya amkoman elngomólólórr), Pilip, Prrokorrus, Nikanorr, Timon, Parrmenas, akó Nikolaos (wa Zu pam koke yarilürr, Antiok wirri basirrdügab tamórr, ama Zu pamkolpamab God ipadórr). I ne pam yazebóp, da imarruóp apostoldó, nidi tóre ekop akó tang emelóp ibüka.
Da Godón bóktana wirri we bailürr. Yesun umulbain olmala abün bainónóp Zerrusalem wirri basirrdü, akó abün prrista ta Yesun amkoman angun koralórr.
Zu Wirri Pama Stibenón Amigóp
Godón wirri ⌊gail tonarr⌋ akó wirri arüng Stibenka namülnürri. Wa ⌊asen-koke tórrmen⌋ akó ⌊wirri tulmil⌋ okaka izazilürr, Godón arüng pupainüm pamkolpamdó. Ngibürr Zu pama darrem-darrem bóka bamgün bókyenóp Stibenkü, Godónkwata ne bóktan büdrratlórr. I we pam koralórr, nidi dabinóp Popa Pamab Kwóbbazen Müótüdü, pamkolpama enezan ngilianónóp.* Da i olgabi togobórr, Saerrin akó Aleksandrria wirri basirrdügabi, akó Silisia akó Eisia prrobinsdügabi. 10 A i gaodó koke koralórr darrem bóktan alkomólóm oyaka, zitülkus oya Godón Samua wirri gyagüpitótók ekyalórr ibüka bóktanóm. 11 I piküpan ngibürr pam yazebóp bóktanóm wagó, “Ki Stibenón arrkrruóp kolae bóktande, Moses a God ibükwata.” 12 Ibü bóktana inzan ngürsilan ngintinóp ⌊balngomól byarrmarr pam⌋, Mosesón gida umulbain pam akó popa pamkolpam. I Stibenón dümdüman amigóp, da idüdóp Zu balngomól byarrmarr pamab kwóbbazen pokodó. 13 I obae bóktan we büdrratnónóp oyakwata wagó, “Wa kokean piküp bainda kolae bóktan ini ⌊Gyabi Müótankwata⌋ akó Mosesón gidankwata. 14 Zitülkus módóga, ki oya arrkrruóp bóktande wagó, ini ne Yesue, Nazarret olom, sab ini Godón Gyabi Müót solkomóle akó blaman gida, Moses mibü abalbobatal ne kla tülinóp, sab izazine!” 15 We nidi bobrralórr Zu balngomól byarrmarr pamab kwób bazen pokodó, i tibiób ilküküp blamana Stibenka irrbünóp. I oya obzek esenóp ongang bapónde wamaka anerrua.
* 6:9 I ngaen ⌊leba zaget⌋ pam koralórr darrü bwóbdü; i leba zaget tómbapón koralórr tibiób wirri pamabkü. Da we zirrnapónóp. Ene tonarr i ma popa pam koralórr, leba zaget pam koke. Ibü tibiób kwóbbazen müót asi yarilürr Zerrusalemóm.