11
Ni i ciga i ꞌyuwan i kuru iroci i va̱, ununa a̱mu ma̱a̱ kurusu iroci yi Zamawawa.
Uritosu adama a̱ a̱ga̱nda̱
N ta cuwusa ɗu adama a na yaa cuwusan na̱ a̱mu kuci, a̱vu waru i kuru ili i na n rito nɗu.
Agba n ciga ɗu ta̱ i reve nda: Zamawawa ta̱ na̱ tsugbain a aci a vali, vali waru u ta̱ na̱ tsugbain a aci a ka va̱ yi, A̱sula̱ waru u ta̱ na̱ tsugbain a aci a̱ Zamawawa. Vali na suru pupalai aaci a̱ yi a mantsa ma na u ri a avasa ko a yuwusan uritosu wa̱ A̱sula̱ u ta̱ ta̱wusa̱a̱ Zamawawa na̱ wono. Amma ka na suru pupalai aaci a̱ yi shi a mantsa ma na u ri a avasa ko o uritosu wa̱ A̱sula̱ u ta̱ ta̱wusa̱a̱ vali va̱ yi na̱ wono. Ka ndolo ili i ta̱ i ɗa na̱ ka na a punai ogbondo adama wo oꞌwo iroci yi ili i wono. To, nu u ꞌyuwan a pala aaci a̱ yi a puna yi ogbondo. Agba ana wo oꞌwoi ili i wono i ɗa uba̱ta̱ a ka a puna yi ogbondo, to, wu pala aaci a̱ yi. A̱sula̱ a yuwan ta̱ ali oroci a̱ yi adama a ca yi tsugbain. A̱yi nda u roco ta̱ she vali oto ili i ro a aaci a̱ yi wan. A̱sula̱ a yuwan ta̱ a̱ma̱ci a̱ ta̱wa̱a̱ ali e le na̱ tsugbain. A̱sula̱ a yuwan vali vu ufaru diga a̱tsuma̱ a ka shi, amma wu uta̱a̱ ta̱ ka vu ufaru diga a vali. A̱sula̱ a yuwan vali adama a ka shi, amma u yuwan ta̱ ka adama a vali. 10 Adama o ndolo a ɗa ka a pupala aaci a̱ yi adama u roco u ta̱ za̱la̱ tsugbain tsa vali va̱ yi, adama a nlingata ma̱ A̱sula̱ waru.
11 A̱tsuma̱ e Itoni i tsu yi Zagbain, a kasa a̱ma̱ci a̱tsuma̱ a ali shi, ali waru a kasa le a̱tsuma̱ a̱ a̱ma̱ci shi. 12 Amayun a ɗa ka vu ufaru wu uta̱ ta̱ diga a vali, amma a̱ma̱ci a ɗa a matsain akapi a ali. Agba A̱sula̱ a ɗa za na yuwain ili biti. 13 Ecei aciya̱ɗu, na̱ ka yuwan avasa babu aaci a̱ yi wupalu, ili i ndolo ili i wono i ɗa shi? 14 Ye ene ure u na A̱sula̱ a yuwain o uvaɗi, na̱ vali ri na̱ a̱nji za̱kpa̱kpa̱ ili i wono i ɗa shi? 15 Agba na̱ ka ri na̱ a̱nji ugaꞌan, ili i saꞌani i ɗa. A̱sula̱ a ca yi ta̱ a̱nji ne wo oꞌwo aapalutsu. 16 Hali n gogo ama o ro a ta ciga a yuwan mawasan adama e ili i nda, amma n ta dansa a̱tsu na akapi a̱ a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni tsaa yuwusan ili i ro koꞌo shi.
Adama e Ilyalya yi Zagbain
17 A̱tsuma̱ o uritosu u na n cigai n roco ɗu, maa cuwusa ɗu shi, adama a na a mantsa ma na i ɓolotoi suru, yaa yuwusan ili i saꞌani shi, reve i reme a yuwusan ili i vama. 18 O ufaru, mu uwwa ta̱ a na ni i ɓoloto i tsu neꞌeshen ta̱ aciya̱ɗu kokoꞌo, agba n usu ta̱ a na ili i ro i na a dammai amayun a ɗa. 19 Amayun a ɗa i ta̱ pe uneꞌesun kokoꞌo, ne ɗa e reve aza a na a yuwusan ili i na i ri mejege. 20 A mantsa ma na i ɓolotoi, i ta a majiyan i ta lyuwusa Ilyalya yi Zagbain, agba ne ɗa u ri shi. 21 Adama a na ni i ri a alya, i tsu ga̱da̱ra̱ ta̱ adama i zazan ili suru reve gba akapi a ama a̱ da̱na̱ na ambulu. Ozo o ro gba hali o oꞌwo usowu! 22 I ri na̱ ꞌwa na yaa lyuwa i sowo shi? Ko i tara ta̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a̱ A̱sula̱ ili i na i ri a̱ɓula̱ shi? Ko i ta casu alambi wono? Nye i ɗa i lobonoi na maa damma ɗu? I ciga ta̱ n cuwa ɗu a na yaa yuwusan ne? Maa cuwa ɗu shi, ko keꞌen!
23 Zagbain ɗa ca numu ili i na n rito nɗu. A̱tsuma̱ a ayin a na a winai Yesu Zagbain, u tara ta̱ opopofu. 24 Reve u godyoo A̱sula̱ adama a̱ yi. Reve wu busa yi mubishi mubishi a̱vu u damma, “Nda lipu va̱ ɗa, za na n cayi kucci adama a̱ ɗu. I yuwusan ne adama u zuwa ɗu i da̱na̱ a cuwusan na̱ a̱mu.” 25 Ne ɗa waru, ana a lyuwai ilyalya, reve u tara mokoto ma masayan ma inabi,† a̱vu u damma, “Mokoto ma nda akucunu† a saꞌavu a̱ A̱sula̱ a ɗa, za na o rocoi amayun a ɗa adama a mpasa n va̱. I yuwusan ne adama u zuwa ɗu i cuwusan na̱ a̱mu a mantsa ma na yoo sowuso yi kuci.” 26 A mantsa ma na yaa tamusa opopofu a nda ni i sowi mokoto ma nda biti, i ta dansa na Zamawawa kuwa̱i. I yuwusan ne hali u ka̱mba̱.
27 Adama o ndolo na̱ za ro a̱tsuma̱ a̱ ɗu tama opopofu a Zagbain ko u sowo o mokoto ma̱ yi o ure u na u ca niyi tsugbain shi, u yuwan ta̱ unusu e ekere a̱ lipu na̱ mpasa mu Zagbain. 28 Adama o ndolo a ɗa va̱a̱ ka̱lyuwa̱ aciya̱wu kafu vu tama opopofuꞌu ko sowo o mokotoꞌo. 29 Adama a na na̱ vu ri nu urevu wu ucuɗuwu u lipu wu Zagbain shi a mantsa ma na vaa tamusa opopofuꞌu a̱vu vu sowo o mokotoꞌo, vu te geꞌetosu aciya̱wu na̱ vu tama vu sowo. 30 A̱yi ɗa i zuwai ozo o ro a̱ ɗu na̱ a̱bunda̱ a̱ ri ubanakun o oꞌwoi ta̱ka̱lya̱, ozo o ro gba shi a̱ kuwa̱i. 31 Na̱ tsu ka̱lyuwa̱ aciya̱tsu kafu tsu lyuwa tsu sowo, A̱sula̱ ee geꞌeto tsu shi. 32 Agba Zagbain tsu geꞌetosu ta̱ nu u ɓari ntsu adama a̱ tyo o ukosu A̱sula̱ a̱ ri na woo kototo tsu shi, a mantsa ma na woo kototo uvaɗi.
33 Adama o ndolo ama a̱ va̱, a mantsa ma na i ɓolotoi i lyuwa Ilyalya yi Zagbain, i puroloi. 34 Waru no ozo o ro a uwwusa ambulu a lyuwa ilyalya neꞌen a ꞌwa le, adama A̱sula̱ e geꞌeto ɗu a mantsa ma na i ri alya oɓolo wan.
N ta damma ɗu ili i na yaa yuwan adama a akapi e ili, na̱ n ta̱wa̱.