13
A̱sa̱la̱ a̱ Bulu
N ta̱ ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ ɗu wa taꞌatsu. Adanshi a A̱sula̱ a damma, “Esu e re ko a taꞌatsu u to roco na adanshi a na a yuwusan a aci a za ro amayun a ɗa.” Ana n da̱na̱i oɓolo na̱ a̱ɗu we ire, n rono ta̱ aza a na a yuwusan unusu atsuvu. N ta̱ da̱shi dammisa gogo a na n ri alanga: Na̱ n da̱shi ta̱wa̱, za a̱a̱ fa̱tsa̱ oforo shi. N to roco a na amayun a ɗa na Zamawawa aa yuwusan adanshi e ekere a̱ va̱. Ana waa yuwusan ulinga e memere ma̱ ɗu, u ri babu ucira shi, amma u ta̱ nu ucira. Amayun a ɗa u shi nu ucira shi ana o una niyi a akpata,† agba u ta̱ wuma gogo o ucira wa̱ A̱sula̱. Tsu ri nu ucira shi, cine Zamawawa shi nu ucira shi ana u da̱na̱i a akpata. Agba i te ene na tsa̱a̱ da̱na̱ wuma nu ucira wa̱ A̱sula̱, cine Zamawawa ri.
I ka̱lyuwa̱ aciya̱ɗu ulobonu. Ye ece aciya̱ɗu ye ene ko i to tono ili i na i usuyi. Ni i reve na Yesu Zamawawa ri a̱tsuma̱ a̱ ɗu shi, i riya̱ ta̱ a̱ ma̱lyungwa̱. Amma n ta zuwusa okolo a na yee ene na a̱tsu na aciya̱tsu tsu riya̱i ma̱lyungwa̱ꞌa̱ shi. Tsu te ipati ya̱ A̱sula̱ i yuwan iwuya wan. Tsaa yuwusan avasa ne adama tso oꞌwoto aciya̱tsu ama a̱ a̱ɓula̱ shi, amma adama tsu zuwa ɗu i yuwan ili i na i ri mejege, ko na̱ shi wo oꞌwo gashi tsu riya̱ ta̱. Tsu ta yuwan ili i na ya̱a̱ ca̱cosu amayun elime. Tsaa yuwan ili i na yoo rono yi a̱ca̱pa̱ shi. To ko na̱ tsu ri nu ucira shi, tsu ta̱ ma̱za̱nga̱ a na i ri nu ucira. Tsu ta a avasa a na ya̱a̱ ka̱mba̱ yoo oꞌwo ama a̱ a̱ɓula̱. 10 N ta ɗanasa ili i nda kafu n rawa. Ne ɗa maa ɓara nu usuɗuwu shi a mantsa ma na maa yuwusan adanshi nu ucira u na Zagbain ca numu. U ca mu ta̱ ucira u nda, adama n kamba ɗu, amma n lungusa̱ ɗu ɗa shi.
Ica̱su yu ukosu
11 Gogo ama a̱ va̱, n to kosuso mepepelime ma nda. N ta dansa: Yuwain ma̱za̱nga̱! I lapula nden n ɗu. I polo atsuvu e ili i na n dammai. I da̱na̱ no okolo a̱ ta̱ na̱ a̱za̱ a̱ ɗu. I da̱nu oɓolo a̱tsuma̱ a asuvu nden. Ɗaɗa A̱sula̱ e icigi na asuvu nden oo oꞌwo oɓolo na̱ a̱ɗu.
12 I ca̱sa̱la̱i ni icigi ya̱ a̱za̱ e Itoni. 13 A̱za̱ e Itoni pa nda suru a̱ ta̱ lyungusa̱a̱ ɗu ni ica̱su i le.
14 Lyawa isaꞌani yi Zagbain tsu Yesu Zamawawa, ni icigi ya̱ A̱sula̱, na̱ nden m muwwulai n Ruhu va Akiza mo oꞌwo oɓolo na̱ a̱ɗu suru.
13:1 U.Wl. 19:15.