Mepepelime ma̱ Bulu a̱ tyo ya
Aza a Galatiya
Ucuɗuwu wa aatagada a nda
Bulu ɗana ta̱ mepepelime ma nda a̱ tyo a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a Galatiya. Galatiya iɗa i ɗa, waru ilyuci i gbagbain i ta̱ pe a̱tsuma̱ a̱ yi. Bulu ɗana ta̱ mepepelime ma nda a̱ tyo a̱ a̱ꞌisa̱ a̱za̱ e Itoni suru. Bulu ka̱nda̱ruwa̱ ta̱ iɗaꞌa suru, adama o ndolo u ta̱ na̱ nꞌutsa̱ a̱tsuma̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a na a̱ ri pe. Agba ozo o ro ɗe a damma ta̱ a na Bulu aajiya a amayun a ɗa shi.
Bulu ɗanaa ta̱ ama tsa̱ra̱ u roco cine wo oꞌwoi aajiya a amayun. Ana u kotoi a yuwusan adanshi e ili i nda, u rito le ta̱ a na a̱ ta̱ tsura̱ iwawi o ure u saꞌani adama a na a̱ ta̱ nu ucawu wo okolo a̱tsuma̱ a̱ Kristi Zamawawa. Ure wi itoni i wila̱ u tsu ta̱wa̱ ni iwawi shi. U roco le ta̱ a ta gura toni ure wa̱ A̱sula̱ za na wu ntsayi fa̱a̱n, waru a cigalai.
Ili i na Bulu dammai a̱za̱ e Itoni a Galatiya suru amayun a ɗa fo a̱ tyo a̱za̱ e Itoni a anaꞌan. Suru tsu ta̱ fa̱a̱n na tsoo toni A̱sula̱ o ure u na wu ntsayi, o ure wu ucawu wo okolo. Wila̱ u tsu kamba tsu ta̱ tsu reve cine tsaa yuwan wuma, amma ucawu wo okolo a ɗa goon woo ɓolo tsu na̱ Zamawawa reve u ta̱wa̱a̱ tsu ni iwawi.
Ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a aatagada a nda
1. Ajiya a amayun ni ikaka ya amayun (1:1-10)
2. A̱sula̱ a ɗangwa ta̱ Bulu o oꞌwo aajiya (1:11-24)
3. Bulu isawaan ta̱ ikaka ya̱ yi (2:1-21)
4. Ucawu wo okolo a ɗa goon u tsu ta̱wa̱a̱ ni iwawi (3:1–4:31)
5. Za na ri na̱ Ruhu tsu roco ta̱ icigi (5:1–6:10)
6. Morono ma atsuvu mo ukosu (6:11-18)
1
Ica̱su
1-2 A̱mu, Bulu, n ta ɗanasa mepepelime ma nda a̱ tyo a̱ a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ e iɗa ya Galatiya. A̱mu aajiya a ɗa. Vaɗilima̱ ɗa ɗangwa numu shi. Waru oɓolo a ama a ɗa a ɗangwa numu shi. Amma Yesu Kristi Zamawawa ɗa ɗangwa numu na aciya̱yi. U yuwan ta̱ ne oɓolo na̱ A̱sula̱ Dada, za na ꞌya̱sa̱in Yesu diga o ukwa̱. Ama a̱ tsu a na a̱ ri pa fo suru oɓolo na̱ a̱mu tsu ta̱ lyungusa̱a̱ ɗu ni ica̱su i tsu.
Lyawa A̱sula̱ Dada tsu na̱ Zagbain tsu Yesu Kristi Zamawawa roco ɗu isaꞌani, reve waru a ca ɗu asuvu nden. Yesu Zamawawa Zagbain kuwa̱ ta̱ adama o unusu u tsu, cine A̱sula̱ Dada tsu foɓoi, tsa̱ra̱ u wawa tsu diga o uvaɗi wi iwuya i nda uba̱ta̱ u na tsu ri a̱ nden gogo. A̱yi ɗa i zuwai tsugbain suru tso oꞌwoi za va̱ A̱sula̱ a̱ tyo a mantsa suru babu ukotu. Ami.
Alabari a Saꞌani a nda goon
N yuwan ta̱ asalama lon a na i farashi uvadalasa a lyawusa A̱sula̱. U ɗangwa ɗu ta̱ adama e isaꞌani ya̱ Yesu Kristi Zamawawa. Amma gogo a̱ɗu ɗa nda o tonishi ikaka i ro koꞌo. Amayun a ɗa, ikaka i ro yi lo shi, she ikaka ya Alabari a Saꞌani goon, ko na wo oꞌwoi ama o ro o ta̱ lo na a gbandarasa ɗu. A ciga ta̱ a vadala a Alabari a Saꞌani e Yesu Zamawawa a̱ tyo ili i ro koꞌo. Lyawa A̱sula̱ a yuwaan za na yuwaan nɗu alajiya e ili i ro koꞌo ni ikaka i tsu a̱ tyo ya̱ꞌa̱ ɗu suru una̱! A̱sula̱ a yuwan ne, ko na̱ shi wo oꞌwo a̱tsu a aciya̱tsu tsu ta̱wa̱a̱ ni ikaka i ro koꞌo, waru ko na̱ shi wo oꞌwo malingata ma̱ A̱sula̱ ma ɗa ma̱ ta̱wa̱yi ni ikaka i ro koꞌo. N damma ta̱ ne, waru n ta̱ da̱shi dammisa: Nna̱ za ro yuwan alajiya o ro koꞌo na̱ za na i fara ushiyi, lyawa una̱ wa̱ A̱sula̱ u reme vuma ndolo.
10 Maa yuwusan ili adama n yoꞌonoto ama okolo shi. Amma n ciga ta̱ n yoꞌonoto A̱sula̱ okolo. I ta majiyan n ciga ta̱ n zuwa ama a ciga mu? Na̱ ne ɗa maa yuwusan, n shi o oꞌwo aagbashi a̱ Kristi Zamawawa shi.
A̱sula̱ e ɗe ta̱ Bulu
11 Ama a̱ va̱, n ciga ɗu ta̱ i reve Alabari a Saꞌani a na n yuwaan ɗu alajiya, ili i na ama a yuwain ɗa shi. 12 Uba̱ta̱ wa ama a ɗa n tsura̱ niyi shi. Ko za rito mu a̱yi shi. Yesu Kristi Zamawawa ɗa roco numu uritosu u nda suru.
13 I reve ta̱ cine n da̱na̱i ana n da̱na̱i o tono ure wa aza a Israꞌila. N ca ta̱ a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱lima̱ waru n yuwan ta̱ ukadu u na mee beteꞌwe le. 14 Aza a Israꞌila o ro uꞌyowun u ɗa tsu ta̱, amma n laꞌa ta̱ ozo o ro e le na̱ a̱bunda̱ toni wila̱ wu nkaya n va̱. N da̱na̱ ta̱ e mejeꞌen n yuwan ne.
15 Agba kafu a matsan mu, A̱sula̱ a ɗangwa mu ta̱. U yuwan ta̱ ne adama e isaꞌani ya̱ yi. 16 Reve mantsa ma̱ ta̱wa̱ ana u roco numu Mawun ma̱ yi adama n yuwan adanshi a̱ yi uba̱ta̱ wa Atakpaci. A mantsa mo ndolo, m pati za ca mu a̱sa̱la̱ shi. 17 N ꞌya̱wa̱ Urishelima adama n cina ɗe ama a na o oꞌwoi ɗe ajiya kafu mo oꞌwo aajiya shi. Ili i na n yuwain a mantsa mo ndolo a̱yi ɗa, n ka̱ra̱ ta̱ a̱ tyo Laraba n da̱nu ɗe mantsa waꞌa. Reve n ka̱ra̱ a̱ ka̱mba̱ Dimaska.
18 Ana aꞌwan a taꞌatsu a̱ ka̱ra̱i, reve n ka̱ra̱ a̱ tyo Urishelima n ꞌya̱wa̱ m bura Bituru, a̱vu n da̱nu ɗe hali rana kupa no ozo o ton. 19 Waru me ene ta̱ fo Yakubu zawaꞌa vu Zagbain, agba me ene akapi a ajiyaꞌa a mantsa mo ndolo shi. 20 N kucina ta̱ na̱ A̱sula̱, epen a ɗa maa yuwusan shi.
21 Mantsa mo ro ɗe, n toni ta̱ ni iɗa ya Suriya ni iɗa ya Kilikiya. 22 A mantsaꞌa a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a Yahuda koto a̱ shi e ene mu shi. 23 Ele a uwwa ta̱ a yuwusan adanshi a̱ va̱ goon adansa: “Apa vuma na ta̱wa̱a̱ ntsu na addama, waru u yuwusan ta̱ ukadu u na wee beteꞌwe a̱za̱ e Itoni. Amma gogo u ta dansaa ama o toni ikakaꞌa.” 24 Reve a cuwa A̱sula̱ adama a̱ va̱.