13
Cine oo yoꞌonoto A̱sula̱ okolo
I lyuwa elime na̱ ncigalai ni icigi yi Zamawawa. I cuwan i ushi omocin ulobonu a ꞌwa ɗu. Ama o ro a yuwan ta̱ ɗe ne, a̱vu gba a̱ ushi nlingata ma̱ A̱sula̱ babu ele urevu. She yi icina na aza a na a̱ ri pe o uꞌwa wa ali wan. I sowo a̱tsuma̱lima̱ oɓolo ne ele gashi i ta̱ ɗe oɓolo ne ele. I cuwan na aza a na o ɓongiyi gashi a̱ɗu fo i ta̱ pe a̱tsuma̱ e le.
I ca nden n lolo tsugbain. Ka na̱ vali a mantsa suru i guza̱ amayun, adama a na A̱sula̱ a ta ca za na yuwain tsipere suru a̱tsuma̱lima̱, ko za na kuɗa̱i a̱ guza̱ amayun a̱tsuma̱ a̱ nden n lolo suru. I guza̱ aciya̱ɗu e icigi yi ikebe. I yuwan ankuri ni ili i na i ri na̱ a̱yi. A̱sula̱ a damma ta̱,
“Maa lyawa wu shi,
waru maa vadalaa wu ucina̱ shi, ko keꞌen.”
Adama o ndolo, tsu ta gura damma babu wovon,
“Maa uwwa wovon shi,
adama a na A̱sulazuva za vi ikambi i va̱ i ɗa.
A gura yuwan ili i ro na̱ a̱mu shi.”
I cuwan na azagbain a̱ ɗu, aza a na o rito nɗu Adanshi a̱ A̱sula̱. I cuwan ni isaꞌani i na wuma u le u ta̱wa̱yi, waru i ca okolo a̱ ɗu a Zagbain cine ele a yuwain. Yesu Zamawawa aa vadala shi, ko keꞌen! Ne ɗa u ri tso yon, tsa anaꞌan, waru babu ukotu.
She vu lyawa a̱ pusa̱n wu ana wan, waru she vu lyawa uritosu icuꞌun icuꞌun i zuwa wu vu toni ure u wuya wan. Isaꞌani ya̱ A̱sula̱ i ɗa ya̱a̱ da̱shi wu okolo ugbamu, agba e itoni i wila̱ wi ilyalya i ɗa yaa zuwa wu vu yuwan ne shi, ili i na yaa kambusa aza a na oo tono le shi. 10 Amma tsu ta̱ na̱ masaꞌa† mo ro, waru nan ganu† na a yuwusan a̱ga̱nda̱ uba̱ta̱ wa̱ a̱ga̱nda̱ o uvaɗi u nda, a̱ ri nu ucira u na a tama kucci na a cayi a masaꞌa ma̱ tsu shi.
11 Aabara a nan ganu a tsu tanu ta̱ mpasa mi inama a uwa pe Upasu u na u Laꞌai Akiza uba̱ta̱ u na u tsu ca mpasaꞌa adama a̱ nusu. Agba lipu vi inamaꞌa a̱ tsu kula̱to le ta̱ a alanga o uva̱la̱ta̱. 12 A̱yi ɗa i zuwai Yesu sowoi a̱tsuma̱lima̱ o ugyuru, adama u ka̱mba̱to ama a̱ yi aza a akiza† na̱ mpasa ma̱ yi. 13 Adama o ndolo tsu ka̱ra̱i a̱ tyo uba̱ta̱ wa̱ yi o ugyuru wu uva̱la̱ta̱ adama tsu uwwai wono u na wu uwwai. 14 Tsu ri na̱ lyuci na a̱a̱ da̱na̱ lo babu ukotu o uvaɗi shi, amma tsu te ipiri i lyuci tsundolo.
15 Lyawa kucci tsu lyuwa elime a cuwusa A̱sula̱ a̱tsuma̱ a ala e Yesu. Tsu casu ala a̱ yi tsugbain. 16 She yi icina i yuwan isaꞌani wan, waru i kamba ozo o ro, adama a na ele ɗa kucci na oo yoꞌonoto A̱sula̱ okolo. 17 I yuwan tsutoni na azagbain a̱ ɗu, waru i yuwan ili i na a damma nɗu i yuwan. A̱ ta̱ ka̱lyuwusa̱ ɗu babu wivuwun, adama a na e reve ta̱ a na aa cuɗuwa A̱sula̱ cine ulinga u le u yuwain. Ni i yuwaan le tsutoni, a ta yuwan ulinga u le na̱ ma̱za̱nga̱. Ni i ꞌyuwan gba a yuwan tsutoni ne ele, a ta yuwan ulinga u le na̱ a̱tsumola̱ngu, agba a̱yi nda waa kamba ɗu shi.
18 I yuwusaan tsu avasa kuci. Tsu reve ta̱ asuvu a̱ tsu a̱ ta̱ cece, waru tsu ciga ta̱ tsu yuwan ili i na i ri mejege a mantsa suru. 19 N te ipati i ɗu nu ucira u na n ri na̱ a̱yi suru, i yuwan avasa adama A̱sula̱ a̱ ka̱mba̱to mu ya̱ꞌa̱ ɗu keɗu.
Avasa o ukosu
20-21 N ta avasa A̱sula̱ a asuvu nden u ca ɗu ili i saꞌani i na i cigai biti adama i yuwan ili i na u cigai. U ꞌya̱sa̱n ta̱ Yesu Zamawawa Zagbain tsu diga o ukwa̱. Gogo Yesu ta̱ tsu Za va Aguɓa a Gbain a na aa yuwan ulinga na̱ mpasa ma̱ yi adama a yuwan akucunu a̱ A̱sula̱ ni ikyon ya̱ yi, akucunu a na oo koto shi. N ta yuwusan avasa A̱sula̱ a yuwan ulinga a̱tsuma̱ a̱ tsu adama tsu yoꞌonoto yi okolo e ekere e Yesu Zamawawa. Lyawa tsugbain tso oꞌwo za va̱ yi suru suru waru babu ukotu. Ami.
22 Ama a̱ va̱, n te ipati i ɗu i ka̱mbuwa̱ ugbozu e ikaka yu uda̱shishi wo okolo o ugbamu u nda. Mepepelime ma̱ a̱bunda̱ ma ɗa shi.
23 N ciga ɗu ta̱ i reve a na a lyawai Timoti za tsu diga o uꞌwa wa ali. Nu u rawa ya̱ꞌa̱ va̱ keɗu, tsu ta̱ ta̱wa̱ uba̱ta̱ u ɗu ra adama tse ene ɗu.
24 I ca̱sa̱ azagbain a̱ ɗu suru na̱ a̱za̱ e Itoni suru.
Waru a̱za̱ e Itoni a Italiya a na a̱ ri oɓolo na̱ a̱mu a̱ te ica̱su i ɗu.
25 Lyawa isaꞌani ya̱ A̱sula̱ i da̱na̱ oɓolo na̱ a̱ɗu suru.
13:5 U.Wl. 31:6-8; Ica 118:6.